ABIZOL EASYTAB 15 mg 28 ağızda dağılan tablet

Fiyat: 97.89 TL. (KDV Dahil) ( 05 Mayıs 2017 )

Firma: Nobel

Barkod: 8699262070047

Eşdeğer: (59) Alternatif: (50)

KTKullanma Talimatı KÜBKısa Ürün Bilgisi

ABIZOL EASYTAB 15 mg 28 ağızda dağılan tablet - Özel Uyarılar

Genel Bilgi

Demansı olan yaşlı hastaların psikozlarında kullanıldığında ölüm riskinde artışa neden olur. Oluşabilecek ortostatik hipotansiyon ve nöroleptik malign sendroma karşı dikkatli olunmalıdır. Bilinen kardiyovasküler hastalığı, serebrovasküler hastalığı ya da hipotansiyona neden olabilecek durumları olanlarda, nöbet hikayesi ve aspirasyon pnömonisi riski olanlarda dikkatle kullanılmalıdır. Kilo artışı görülebilir. Nadiren hiperglisemiye neden olabilir. Tedavi sırasında tardif diskinezi belirti ve bulguları görülürse dozun azaltılması veya ilacın kesilmesi düşünülmelidir. Gebelerde gerekli olmadıkça kullanılmamalıdır. Emzirenlerde tedavinin zararları ve emzirmenin yararları değerlendirilmelidir. Tedavi sırasında alkol kullanılmamalıdır. Aripiprazol güçlü bir CYP3A4 inhibitörü (örn. ketokonazol) ile eş zamanlı olarak uygulandığında, doz, alışılmış olan dozun yarısına indirilmelidir. Güçlü bir CYP3A4 indükleyicisi (örn. karbamazepin) aripiprazol tedavisine ilave edildiğinde aripiprazol dozu iki katına çıkarılmalıdır. Ekstrapiramidal bozukluk, akatizi, tremor, sersemlik, uykululuk, baş ağrısı, taşikardi, hipotansiyon, bulantı, hazımsızlık, kusma, kabızlık, bulanık görme, halsizlik, huzursuzluk, uykusuzluk, dispne gibi yan etkiler görülebilir. Pediatri: 13 yaş altındaki çocuklarda kullanılmaz. Gebelik KategorisiC (Tüm Gebelik Dönemi Boyunca) Araç Kullanma EtkisiHastalar, kendilerinde aripiprazol kullanımına bağlı olumsuz etki oluşmadığından kesin emin olmadıkları sürece, otomobil kullanmak da dahil olmak üzere tüm dikkat gerektiren etkinliklerden uzak durmaları konusunda uyarılmalıdırlar


ÖZET İLAÇ BİLGİSİ

Reçete Türü: Beyaz Reçeteli

Gebelik Kategorisi : C

Gebelik

İlacın gebelik kategorisi C’dir

İlaç Formu : Tablet

Geri Ödeyen Kurumlar:

SGK

Geri Ödeme Durumu - Ödenir


ÖZET İLAÇ KULLANIM BİLGİSİ

Kullanım Zamanı:

İlaç kullanım zamanı hakkında bilgi bulunmamaktadır.

Uygulama Yolu:

İlaç yetkilisi tarafından bilgi girilmemiştir.

Günlük Kullanım Şekli:

İlaç yetkilisi tarafından bilgi girilmemiştir.

Uygulama Süresi:

İlaç yetkilisi tarafından bilgi girilmemiştir.

İLACI DEĞERLENDİRİN

Değerlendirme yapabilmek için sisteme üye olmanız / giriş yapmanız gerekmektedir.

İLAÇ HAKKINDA SORU SORUN

Soru sorabilmek için sisteme üye olmanız / giriş yapmanız gerekmektedir.