AFINITOR 5 mg 30 tablet uyarıları

ÖZEL UYARILAR

Genel Bilgi

Şiddetli karaciğer yetmezliğinde kullanılmaz. Çocuklarda ve adolesanlarda önerilmez. Everolimus, diğer rapamisin türevleri ya da yardımcı maddelerden herhangi birine karşı bilinen aşırı duyarlılığı olan hastalarda kontrendikedir. Bulaşıcı olmayan pnömoniye işaret eden radyolojik değişikliklerin geliştiği ve birkaç semptomun gözlendiği ya da herhangi bir semptomun gözlenmediği hastalar doz ayarlaması yapmadan tedaviye devam edebilirler; semptomların şiddetli olduğu vakalarda tedavi durdurulmalıdır. Aşırı duyarlılık reaksiyonları görülebilir. İmmünosupresyon nedeniyle oluşabilecek enfeksiyonlara karşı dikkatli olunmalıdır. Oral ülserlere neden olabilir. Böbrek fonksiyonları yakından izlenmelidir. Yara iyileşmesinde gecikmeye neden olur. Gebelerde ve emzirenlerde kullanılmamalıdır. Erkek fertilitesini olumsuz etkileyebilir. Ketokonazol, itrakonazol, posakonazol, vorikonazol, nefazodon, klaritromisin, telitromisin, atazanavir, sakinavir, darunavir, indinavir ve ritonavir gibi güçlü CYP3A4 inhibitörleri ve rifampisin, rifabutin, sarı kantaron, karbamazepin, fenobarbital, fenitoin, efavirenz, nevirapin, kortikosteroidler gibi CYP 3A4 indükleyicileriyle birlikte kullanılması önerilmez. Aşılara verilen immün yanıtı etkilediğinden, tedavi sırasında canlı ve attenüe aşı yapılmamalıdır. Ciddi hepatit B reaktivasyonlarına yol açabilir. Enfeksiyonlar, lenfositopeni, trombositopeni, anemi, nötropeni, hiperglisemi, hiperkolesterolemi, hipertrigliseridemi, hipofosfatemi, dehidratasyon, uykusuzluk, tat alma bozukluğu, baş ağrısı, konjunktivit, göz kapağı ödemi, hipertansiyon, pnömoni, dispne, burun kanaması, öküsürük, hemoptizi, stomatit, ishal, mukozal enflamasyon, kusma, mide bulantısı, ağız kuruması, abdominal ağrı, disfaji, dispepsi, ALT ve AST'de yükselme, bilirubin artışı, deri döküntüsü, deride kuruma, kaşıntı, el ayak sendromu, eritem, deride pul pul dökülme, tırnak bozukluğu, akne benzeri dermatit, tırnak kırılması, kreatininde artma, asteni, periferik ödem, halsizlik, göğüs ağrısı, ateş, kilo kaybı gibi yan etkiler görülebilir. Gebelik KategorisiD (Tüm Gebelik Dönemi Boyunca) Araç Kullanma EtkisiYorgunluk çok sık görülen bir yan etkidir; araç veya makine kullanırken dikkatli olunmalıdır.

Tümünü GösterGeri Dön

İLACI DEĞERLENDİRİN

Değerlendirme yapabilmek için sisteme üye olmanız / giriş yapmanız gerekmektedir.

İLAÇ HAKKINDA SORU SORUN

Soru sorabilmek için sisteme üye olmanız / giriş yapmanız gerekmektedir.

AFINITOR 5 mg 30 tablet