AMPISID 250 mg 70 ml süspansiyon

Fiyat: 13.46 TL. (KDV Dahil) ( 05 Mayıs 2017 )

Firma: Mustafa Nevzat

Barkod: 8699541280808

Eşdeğer: (27) Alternatif: (26)

KTKullanma Talimatı KÜBKısa Ürün Bilgisi

AMPISID 250 mg 70 ml süspansiyon - Özel Uyarılar

Penisilin tedavisi uygulanan hastalarda ciddi ve zaman zaman ölümcül olabilen aşırı duyarlılık reaksiyonları görüldüğü bildirilmiştir. Bu reaksiyonların penisilin aşırı duyarlılığı olan ve/veya çoklu alerjenlere duyarlılığı olan bireylerde görülme olasılığı yüksektir. AMPİSİD ile tedaviye başlamadan önce penisilinlere, sefalosporinlere ya da diğer alerjenlere karşı daha önce aşırı duyarlılık reaksiyonları gözlenip gözlenmediği dikkatlice araştırılmalıdır. Alerjik bir reaksiyonun oluşması durumunda AMPİSİD uygulaması durdurulmalı ve uygun tedavi başlatılmalıdır. Ciddi anafilaktik reaksiyonlarda epinefrin ile derhal acil tedaviye başlanılması gerekir. Gerektiğinde oksijen ve intravenöz steroidler uygulanmalı; entübasyon dahil hava girişleri sağlanmalıdır. Antibakteriyel ajanlar ile tedavi kolondaki normal florayı değiştirir ve Clostridia üremesine yol açabilir. Psödomembranöz kolit tanısı konulduktan sonra terapötik önlemler alınmalıdır. Herhangi bir potent ilaçla olabileceği gibi, uzun süreli tedavilerde renal, hepatik ve hematopoetik fonksiyonlar periodik olarak izlenmelidir. Tedavi sırasında mikotik ya da bakteriyel patojenlerle süperenfeksiyon oluşabileceği unutulmamalıdır. Ampisilin ve sulbaktamın kanserojenik ve mutajenik etkisi yoktur, fertiliteyi de etkilemez. Hamilelerde kullanım emniyeti kanıtlanmamıştır. Enfeksiyöz mononükleosis tanısı konan hastalarda ampisilin kullanılmamalıdır; bu olgularda ampisilin ciddi deri döküntülerine neden olmaktadır.

Genel Bilgi

Penisilin ve sefalosporinlere hipersensitivitesi olanlarda kontrendikedir. Tedavi sırasında alerjik reaksiyon oluşması tedavinin durdurulmasını gerektirir. Kesin gerekli görülmedikçe gebelerde ve emzirenlerde kullanılmamalıdır. Süperenfeksiyona karşı dikkatli olunmalıdır. Uzun süreli tedavilerde renal, hepatik ve hematopoetik sistemler dahil olmak üzere organ sistem disfonksiyonu yönünden periyodik kontroller yapılmalıdır. Akut eklem romatizması veya glomerulonefriti önlemek amacıyla hemolitik streptococ'lara bağlı enfeksiyonların tedavisine en az 10 gün devam edilmelidir. İV uygulamalarda en az 3 dakika ve daha büyük dilüsyonlarda 15-30 dakika süreli enfüzyon yapılmalıdır. Yeni doğanlarda doz 12 saat arayla uygulanmalıdır. Diyare, bulantı, karın ağrısı, epigastrik rahatsızlıklar, kusma, deri döküntüsü, kaşıntı, sedasyon ve halsizlik gibi yan etkiler görülebilir. Gebelik KategorisiB (Tüm Gebelik Dönemi Boyunca) Araç Kullanma EtkisiSultamisilinin araç ve makine kullanımı üzerinde bilinen herhangi bir etkisi yoktur.

Laboratuvar Test Etkileşimi

AMPISID uygulaması ile idrarda yüksek ampisilin konsantrasyonları oluşacağından idrarda glukoz varlığını saptamak için Clinitest, Benedict Solüsyonu veya Fehling Solüsyonu kullanılarak yapılan test sonuçlarını bozar ve yanlış pozitif sonuçlara neden olabilir. Bu durumda enzimatik glukoz oksidaz reaksiyonu ile glukoz miktar saptanması yöntemi kullanan testler önerilir.

AMPISID 250 mg 70 ml süspansiyon - Kontredikasyonlar

Penisilinlere aşırı duyarlı olduğu bilinenlerde kontrendikedir. İM formunda eritici içinde bulunan lidokain, amid tipi maddelere aşırı duyarlılığı olan kişilerde ve kalp bloğu olan hastalarda kullanılmamalıdır.


ÖZET İLAÇ BİLGİSİ

Reçete Türü: Beyaz Reçeteli

Gebelik Kategorisi

Gebelik

İlacın gebelik kategorisi belirtilmemiştir.

İlaç Formu : Süspansiyon

Geri Ödeyen Kurumlar:

SGK

Geri Ödeme Durumu - Ödenir


ÖZET İLAÇ KULLANIM BİLGİSİ

Kullanım Zamanı:

İlaç kullanım zamanı hakkında bilgi bulunmamaktadır.

Uygulama Yolu:

İlaç yetkilisi tarafından bilgi girilmemiştir.

Günlük Kullanım Şekli:

İlaç yetkilisi tarafından bilgi girilmemiştir.

Uygulama Süresi:

İlaç yetkilisi tarafından bilgi girilmemiştir.

İLACI DEĞERLENDİRİN

Değerlendirme yapabilmek için sisteme üye olmanız / giriş yapmanız gerekmektedir.

İLAÇ HAKKINDA SORU SORUN

Soru sorabilmek için sisteme üye olmanız / giriş yapmanız gerekmektedir.