ANDANTE 70 mg 12 tablet

Fiyat: 81.94 TL. (KDV Dahil) ( 05 Mayıs 2017 )

Firma: Sanovel

Barkod: 8699536010823

Eşdeğer: (29) Alternatif: (19)

KTKullanma Talimatı KÜBKısa Ürün Bilgisi

ANDANTE 70 mg 12 tablet - Özel Uyarılar

Genel Bilgi

Özofagus darlığı ve akalazya gibi özofageal boşalmayı geciktiren özofagus anormalliklerinde, en az 30 dakika boyunca dik oturamama ya da ayakta duramama durumunda ve hipokalsemide kontrendikedir. Ağır renal yetmezliklerde (kreatin klirensi <35 ml/dk) kullanılmamalıdır. Diğer bifosfonatlar gibi, üst gastrointestinal mukozada lokal irritasyona neden olabilir. Barrett özofagusu veya gastroözofageal reflü gibi zemininde artmış özofagus kanser riski olan hastalarda kullanılmamalıdır. Tedaviye başlamadan önce hipokalsemi düzeltilmelidir. Tedavi sırasında ağız hijyenine özen gösterilmelidir. Besinlerle alımları yetersizse hastalar kalsiyum ve D vitamini almalıdırlar. Gebelerde ve emzirenlerde kullanılmamalıdır. Karın ağrısı, dispepsi, regürjitasyon, özofageal ülser, gastrik ülser, gastrit, kabızlık, ishal, disfaji, kas iskelet ağrısı, kramp, baş ağrısı ve abdominal distansiyon, nadiren çene nekrozu, femur kırıkları gibi yan etkiler görülebilir. Pediatri: 18 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmaz. Gebelik KategorisiC (Tüm Gebelik Dönemi Boyunca) Araç Kullanma EtkisiAlendronat ile araç ve makine kullanma becerisine etkilerini inceleyen hiçbir çalışma yapılmamıştır. Ancak, alendronat ile belli hastaların araç veya makine kullanma yeteneğini etkileyebilen bazı advers reaksiyonlar bildirilmiştir. Alendronat'a karşı bireysel cevaplar farklı olabilir.

Pediatri

Alendronat, pediyatrik hastalardaki etkinliği ve emniyeti henüz saptanmadığı için çocuklarda kullanılmamalıdır.

Geriatri

Klinik çalışmalarda, 65 yaş veya üzerindeki hastalar ile daha genç hastalar arasında Alendronat´ın etkinliği ve emniyetiyle ilgili herhangi bir farklılık gözlenmemiştir.

Özel Uyarı

En az 30 dakika süreyle ve günün ilk yiyeceğine kadar yatar pozisyona geçilmemelidir.


ÖZET İLAÇ BİLGİSİ

Reçete Türü: Beyaz Reçeteli

Gebelik Kategorisi : C

Gebelik

İlacın gebelik kategorisi C’dir

İlaç Formu : Tablet

Geri Ödeyen Kurumlar:

SGK

Geri Ödeme Durumu - Ödenir


ÖZET İLAÇ KULLANIM BİLGİSİ

Kullanım Zamanı:

İlaç kullanım zamanı hakkında bilgi bulunmamaktadır.

Uygulama Yolu:

İlaç yetkilisi tarafından bilgi girilmemiştir.

Günlük Kullanım Şekli:

İlaç yetkilisi tarafından bilgi girilmemiştir.

Uygulama Süresi:

İlaç yetkilisi tarafından bilgi girilmemiştir.

İLACI DEĞERLENDİRİN

Değerlendirme yapabilmek için sisteme üye olmanız / giriş yapmanız gerekmektedir.

İLAÇ HAKKINDA SORU SORUN

Soru sorabilmek için sisteme üye olmanız / giriş yapmanız gerekmektedir.