APROL 550 mg 10 tablet

Fiyat: 5.73 TL. (KDV Dahil) ( 05 Mayıs 2017 )

Firma: Bilim

Barkod: 8699569090045

Eşdeğer: (53) Alternatif: (44)

KTKullanma Talimatı KÜBKısa Ürün Bilgisi

APROL 550 mg 10 tablet - Özel Uyarılar

Diğer nonsteroid antienflamatuarlara göre çok daha seyrek ve daha hafif olmakla beraber, Naproksen sodyum mide-barsak kanamasına ve ülserasyona sebep olabilir. Bu nedenle anamnezinde mide-duodenum ülserinden söz eden hastalar yakından izlenmelidir. - Böbrek fonksiyonları ileri derecede bozuk olanlarda çok dikkatli kullanılmalı ve kreatinemi kreatin klirensi ve albüminüri devamlı kontrol edilmelidir. Tedavi sırasında karaciğer fonksiyonları bozulursa yada bozukluk gösteren testler kötüleşirse ilaç kesilmelidir. Kalp yetmezliği bulunan yada kalbin çalışması bozukluk arzeden hastalarda dispne, çarpıntı, ödem belirirse dikkat edilmeli, gerekirse doz ayarlanması yapılmalıdır ve tuzsuz rejim uygulanması ihmal edilmemelidir. Sürrenal fonksiyon testleri yapılacak hastalarda Aprol Film Kaplı Tablet tedavisine 48 saat önce geçici olarak ara verilmelidir, zira Naproksen sodyum 17 ketosteroid testlerini ve idrarda 5 hidroksi indol asetik asit tayini sonuçlarını bozabilir. Aprol Film Kaplı Tablet uzun süre kullanacaklarda veya böbrekleri bozuk olan hastalarda dikkatle kullanılmalı, kanlarının kimyasal analizleri, böbrek fonksiyon testleri periyodik olarak yapılmalıdır. Herhangi bir bozukluk saptandığı takdirde tedavi derhal kesilmelidir. Aprol Film Kaplı Tablet tedavisi sırasında karaciğer fonksiyon testleri bozulabilir. Karaciğer bozukluğu olan kişilere ancak çok gereklilik arzettiği zaman verilmeli ve uzun süre bu ilaçla tedavi görenlerin karaciğer fonksiyon testleri periyodik olarak kontrol edilmelidir.

Genel Bilgi

Aspirin vb. NSAİ ilaçlara karşı aşırı duyarlılık reaksiyonu gösterenlerle aktif mide veya duodenum ülseri bulunan hastalarda kullanılmamalıdır. Kalp yetersizliği ve fonksiyon bozukluğu, böbrek ve karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. 17 ketosteroid ve 5-HIAA testlerinin sonuçlarını etkileyebilir. Hidantoin, sulfonamid, sulfonilüre, betablokörler, furosemid ve lityum tuzları gibi ilaçların etkilerini güçlendirebilir. Probenisid bu preparatın yarılanma ömrünü artırır. Antikoagülanlarla birlikte kullanılmamalıdır. Bulantı, ödem, kulak çınlaması, hematüri, baş dönmesi, granülositopeni ve alerji reaksiyonlar gibi yan etkiler görülebilir. Gebelik KategorisiC (1. Trimestır) C (2. Trimestır) D (3. Trimestır) Araç Kullanma EtkisiDikkat gerektiren aktiviteleri yaparken dikkatli olunmalıdır.

Pediatri

5 yaşın üzerindeki çocuklarda: Sadece jüvenil artrit: Günlük 10 mg/kg olarak 2 defada verilir.

APROL 550 mg 10 tablet - Kontredikasyonlar

Aprol Film Kaplı Tablet; - Naproksen sodyum'a duyarlı oldukları bilinen kişilerde, - Aspirin yada diğer nonsteroid antienflamatuarlardan herhangi birine karşı astma, rinitis yada ürtiker geliştirenlerde, - Aktif mide-duodenum ülseri bulunanlarda, ülserasyona ve kanamaya eğilimli olanlarda.


ÖZET İLAÇ BİLGİSİ

Reçete Türü: Beyaz Reçeteli

Gebelik Kategorisi

Gebelik

İlacın gebelik kategorisi belirtilmemiştir.

İlaç Formu : Tablet

Geri Ödeyen Kurumlar:

SGK

Geri Ödeme Durumu - Ödenir


ÖZET İLAÇ KULLANIM BİLGİSİ

Kullanım Zamanı:

İlaç kullanım zamanı hakkında bilgi bulunmamaktadır.

Uygulama Yolu:

İlaç yetkilisi tarafından bilgi girilmemiştir.

Günlük Kullanım Şekli:

İlaç yetkilisi tarafından bilgi girilmemiştir.

Uygulama Süresi:

İlaç yetkilisi tarafından bilgi girilmemiştir.

İLACI DEĞERLENDİRİN

Değerlendirme yapabilmek için sisteme üye olmanız / giriş yapmanız gerekmektedir.

İLAÇ HAKKINDA SORU SORUN

Soru sorabilmek için sisteme üye olmanız / giriş yapmanız gerekmektedir.