ARBESTA PLUS 150 mg/12.5 mg 90 film tablet

Fiyat: 62.61 TL. (KDV Dahil) ( 05 Mayıs 2017 )

Firma: Aris

Barkod: 8699543091198

Eşdeğer: (39) Alternatif: (21)

KTKullanma Talimatı KÜBKısa Ürün Bilgisi

ARBESTA PLUS 150 mg/12.5 mg 90 film tablet - Özel Uyarılar

Genel Bilgi

Etkin maddelere, formülasyonda yer alan diğer yardımcı maddelerden herhangi birine veya diğer sülfonamid türevi maddelere (hidroklorotiyazid bir sülfonamid türevidir) karşı aşırı duyarlılık, gebelik, laktasyon, ciddi renal yetmezlik, refrakter hipokalemi ve hiperkalemi, ciddi hepatik yetmezlik, bilier siroz ve kolestazda kontrendikedir. Böbrek yetmezliği olanlarda serum ürik asit, potasyum ve kreatinin düzeyleri düzenli izlenmelidir. Karaciğer fonksiyon bozukluğu, aort veya mitral kapak daralması ve obstrüktif hipertrofik kardiyomiyopatide dikkatli olunmalıdır. Oluşabilecek semptomatik hipotansiyona karşı dikkatli olunmalıdır. Bilateral böbrek arterlerinde daralma olan veya çalışan tek böbrek arterinde daralma olan hastalarda hipotansiyon ve renal yetmezlik riskini arttırabilir.  Primer aldosteronizmde önerilmez. Glukoz toleransını bozabileceğinden hipoglisemik ajanların dozu ayarlanmalıdır. Hiperürisemiye neden olabilir. Serum elektrolit düzeyleri sık aralıklarla kontrol edilmelidir. Hidroklorotiazid, antidoping testlerinde pozitif sonuca neden olabilir. Lityumla birlikte kullanılması, serum lityum konsantrasyonunu arttırarak toksisite gelişimine neden olabilir. Dijital ve antiaritmik ilaçlarla birlikte kullanılırken serum potasyum düzeyleri periyodik olarak izlenmelidir. Baş dönmesi, yorgunluk, anormal işeme, bulantı ve kusma gibi yan etkiler görülebilir. Pediatri: 18 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmaz. Gebelik KategorisiC (1. Trimestır) D (2. Trimestır) D (3. Trimestır) Araç Kullanma Etkisiİrbesartan ve hidroklorotiazid kombinasyonunun araç ve makine kullanma yeteneği ve dikkat gerektiren durumlara etkisi üzerine yapılan bir çalışma bulunmamaktadır. Ancak farmakodinamik özelliklerinden yola çıkarak bu tip durumlarda bir soruna yol açması beklenmemektedir. Buna rağmen, hipertansiyon tedavisi sırasında, araç veya makine kullanımı sırasında, yorgunluk veya baş dönmesinin görülebileceği göz ardı edilmemelidir.


ÖZET İLAÇ BİLGİSİ

Reçete Türü: Beyaz Reçeteli

Gebelik Kategorisi

Gebelik

İlacın gebelik kategorisi belirtilmemiştir.

İlaç Formu : Tablet

Geri Ödeyen Kurumlar:

SGK

Geri Ödeme Durumu - Ödenir


ÖZET İLAÇ KULLANIM BİLGİSİ

Kullanım Zamanı:

İlaç kullanım zamanı hakkında bilgi bulunmamaktadır.

Uygulama Yolu:

İlaç yetkilisi tarafından bilgi girilmemiştir.

Günlük Kullanım Şekli:

İlaç yetkilisi tarafından bilgi girilmemiştir.

Uygulama Süresi:

İlaç yetkilisi tarafından bilgi girilmemiştir.

İLACI DEĞERLENDİRİN

Değerlendirme yapabilmek için sisteme üye olmanız / giriş yapmanız gerekmektedir.

İLAÇ HAKKINDA SORU SORUN

Soru sorabilmek için sisteme üye olmanız / giriş yapmanız gerekmektedir.