ATACAND 8 mg 28 tablet

Fiyat: 17.9 TL. (KDV Dahil) ( 05 Mayıs 2017 )

Firma: AstraZeneca

Barkod: 8699786010024

Eşdeğer: (15) Alternatif: (21)

KTKullanma Talimatı KÜBKısa Ürün Bilgisi

ATACAND 8 mg 28 tablet - Özel Uyarılar

Böbrek Yetersizliği :

Renin-anjiyotensin-aldosteron sistemini inhibe eden diğer ilaçlarla olduğu gibi, Atacand ile tedavi edilen duyarlılığı yüksek hastalarda renal fonksiyon değişiklikleri beklenebilir.

Atacand®, böbrek yetersizliği olan hipertansif hastalarda kullanıldığında, serum potasyum ve kreatinin düzeyleri, düzenli olarak ölçülmelidir. Çok ağır ya da son aşamada böbrek yetersizliği olan hastalarda (kreatinin klerensi<15mL/dak.) kullanımına ilişkin deneyim sınırlıdır. Bu hastalarda, kan basıncı yakından izlenerek Atacand® dozu dikkatle titre edilmelidir.

Kalp yetersizliği olan hastaların değerlendirilmesi için, özellikle 75 yaşın üzerindeki ve böbrek yetersizliği olan hastalarda, böbrek fonksiyonları düzenli olarak incelenmelidir. Atacand® dozu titre edilirken serum kreatinin ve potasyum düzeylerinin izlenmesi önerilmektedir. Kalp yetersizliğindeki klinik çalışmalar serum kreatinin düzeyi > 265 µmol/L (>3 mg /dL) olan hastaları kapsamamaktadır.

Kalp yetersizliğinde ADE inhibitörleri ile birlikte kullanım:

Advers olay riski, özellikle renal fonksiyon yetmezliği ve hiperkalemide, kandesartan, ADE inhibitörleri ile birlikte kullanıldığında artabilir. Bu tip hastalar düzenli ve dikkatli izlenmelidir.

Hemodiyaliz :

Diya

Genel Bilgi

Gebelik, laktasyon, ciddi hepatik bozukluk ve kolestazisde kullanılmamalıdır. Potasyum tutucu diüretikler, potasyum preparatları, potasyum içeren tuzlar ve potasyum düzeyini arttıran ilaçlarla (heparin) birlikte kullanıldığında serum potasyum seviyeleri artabilir. Lityumla birlikte kullanılmamalıdır. Renal ve hepatik yetmezliği olanlarda doz ayarı yapılmalıdır. Solunum yolu enfeksiyonu, baş ağrısı, baş dönmesi, sersemlik gibi yan etkiler görülebilir. Gebelik KategorisiC (1. Trimestır) D (2. Trimestır) D (3. Trimestır) Araç Kullanma EtkisiAraç kullanımı üzerine etkisi ile ilgili çalışmalar bulunmamaktadır, ancak farmakodinamik özelliklerine göre araç kullanımı üzerine etkisi olmamalıdır. Hipertansiyon tedavisi sırasında araç ya da makine kullanırken arasıra baş dönmesi ya da yorgunluk hali olabileceği akılda tutulmalıdır.

Pediatri

Atacand'ın çocuklar ve adolesanlar (18 yaş altı) üzerindeki güvenilirliği ve etkinliği belirlenmemiştir.

Geriatri

Başlangıç dozunun ayarlanması gerekmez.

ATACAND 8 mg 28 tablet - Kontredikasyonlar

Atacand®'ın içerdiği maddelerden herhangi birisine karşı aşırı duyarlılığı olanlarda

Gebelik ve emzirme döneminde

Ağır karaciğer yetersizliği ve / veya kolestazisde kontrendikedir.


ÖZET İLAÇ BİLGİSİ

Reçete Türü: Beyaz Reçeteli

Gebelik Kategorisi : X

Gebelik

İlacın gebelik kategorisi X’dir

İlaç Formu : Tablet

Geri Ödeyen Kurumlar:

SGK

Geri Ödeme Durumu - Ödenir


ÖZET İLAÇ KULLANIM BİLGİSİ

Kullanım Zamanı:

İlaç kullanım zamanı hakkında bilgi bulunmamaktadır.

Uygulama Yolu:

İlaç yetkilisi tarafından bilgi girilmemiştir.

Günlük Kullanım Şekli:

İlaç yetkilisi tarafından bilgi girilmemiştir.

Uygulama Süresi:

İlaç yetkilisi tarafından bilgi girilmemiştir.

İLACI DEĞERLENDİRİN

Değerlendirme yapabilmek için sisteme üye olmanız / giriş yapmanız gerekmektedir.

İLAÇ HAKKINDA SORU SORUN

Soru sorabilmek için sisteme üye olmanız / giriş yapmanız gerekmektedir.