ATC kodu B01A olan ilaç listesi sorgulama - Antitrombotik İlaçlar

ATC Kodu Listesi ve İlaç Listesi Sorgulama

B - Kan ve Kan Yapıcı Organlar

B01 - Antitrombotikler

B01A - Antitrombotik İlaçlar

B01AA - Vitamin K Antagonistleri (2 ilaç)

B01AB - Heparin (84 ilaç)

B01AC - Platelet Agregasyon İnhibitörleri (78 ilaç)

B01AD - Enzimler (8 ilaç)

B01AE - Direkt Trombin İnhibitörleri (5 ilaç)

B01AF - Direkt faktör Xa inhibitörleri (9 ilaç)

B01AX - Diğer İlaçlar (10 ilaç)