BELOC DURULES 200 mg 20 tablet

Fiyat: 11.53 TL. (KDV Dahil) ( 05 Mayıs 2017 )

Firma: AstraZeneca

Barkod: 8699786030107

Eşdeğer: (19) Alternatif: (16)

KTKullanma Talimatı KÜBKısa Ürün Bilgisi

BELOC DURULES 200 mg 20 tablet - Özel Uyarılar

Verapamil türü kalsiyum antagonistleri, beta-bloker tedavisi gören hastalara intravenöz yoldan uygulanmamalıdır. Genel bir kural olarak, astımlı hastaları tedavi ederken, birlikte tablet ve/veya aerosol şeklinde bir beta-2 uyarıcı kullanılmalıdır. Metoprolol tedavisine başlanan astımlı hastalarda beta-2-uyarıcının dozunun ayarlanması (yükseltilmesi) gerekli olabilir. Selektif olmayan beta-blokerlere göre, metoprolol tedavisinin karbonhidrat metabolizması ile etkileşme ve hipoglisemi belirtilerini maskeleme riski daha düşüktür. Konjestif kalp yetmezliği olan hastalarda, beta-bloker tedavisi uygulamaya başlamadan önce dekompensasyon kontrol altına alınmalıdır. Çok ender olarak, daha önceden varolan orta derecedeki bir atriyoventriküler bloğun şiddetlenmesi ve atriyoventriküler bloğun ortaya çıkması mümkündür. Tedavi sırasında bradikardi giderek artıyorsa, metoprolol dozu azaltılmalı ya da yavaş olarak kesilmelidir. Metoprolol, kan basıncını düşürücü etkisine bağlı olarak periferik arteriyel dolaşım bozukluğunun semptomlarında şiddetlenmeye yol açabilir. Metoprolol, feokromositomalı hastalarda bir alfa-bloker ile birlikte kullanılmalıdır. Ameliyattan önce anesteziste hastanın metoprolol kullandığı belirtilmelidir. Ameliyata girecek hastalarda beta-bloker tedavisinin kesilmesi önerilmez. Tedavinin birden bire kesilmesinden kaçınmak gereklidir. Metoprolol tedavisinin kesilmesi gerekiyorsa, mümkün olduğu takdirde tedavi 10-14 gün içinde doz yavaş yavaş azaltılarak kesilmelidir. Bu dönem içinde, özellikle iskemik kalp hastaları yakından izlenmelidir. Beta-bloker tedavisinin kesilmesi sırasında, ani ölüm dahil koroner olayların görülme riski artabilir. Sistemik kan basıncı 100 mmHg'nin altında olan hastalarda, intravenöz yoldan uygulanan metoprolol kan basıncının daha fazla düşmesine yol açabileceğinden sadece gerekli önlemler alınarak çok dikkatli olarak uygulanmalıdır (örneğin kardiyak aritmili hastalarda). Şüphelenilen ya da kesin miyokart enfarktüsü nedeniyle metoprolol tedavisine başlanan hastaların hemodinamik durumu, her üç 5 mg'lık intravenöz dozdan sonra yakından izlenmelidir. Kalp hızı dakikada 40'ın altında, sistolik kan basıncı 90 mmHg'den düşük ve P-Q aralığı 0.26 saniyeden uzun ya da dispnede ağırlaşma veya soğuk terleme varsa, ikinci ya da üçüncü dozlar uygulanmamalıdır. Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanım Metoprolol, gebelik ve emzirme dönemi içinde zorunlu olmadıkça kullanılmamalıdır. Tüm antihipertansif ilaçlar gibi, beta-blokerler de fetüs, yenidoğan ve anne sütü alan bebeklerde bradikardi gibi yan etkilere yol açabilir. Bebeğini emziren bir anne terapötik sınırlar içerisinde metoprolol alıyorsa, sütle bebeğe geçen ilacın beta-bloker etkisi ihmal edilebilecek düzeydedir. Araç ve Makine Kullanma Üzerine Etkisi Metoprolol, bazen sersemlik ve yorgunluğa yol açabileceğinden, hastaların metoprolole reaksiyonları önceden saptanmalıdır.

Genel Bilgi

Kardiyojenik şok, hasta sinüs sendromu, 2. veya 3. derece AV blok, stabilize olmamış dekompanse kalp yetmezliği, bradikardi, hipotansiyon, beta reseptör agonistleri ile sürekli tedavi, gangren tehlikesinin söz konusu olduğu şiddetli periferik vasküler hastalık, tedavi edilmeyen feokromositoma, klinik olarak ilişkili sinüs bradikardisi varlığında kontrendikedir. Kesik topallama ve prinzmental anginası olanlarda dikkatle kullanılmalıdır. Bronşiyal astım ve diğer obstrüktif hastalığı olanlarda ek olarak bronkodilatör kullanılmalıdır. Tedavi aniden kesilmemelidir. Gerektiğinde en az 2 haftalık periyodda yavaş yavaş sonlandırılmalıdır. Anne sütüne geçebilir. Gebelerde ve emziren annelerde kesin gerekli görülmedikçe kullanılmamalıdır. Laktoz içerir. Kinidin, paroksetin, propafenon, fluoksetin, metaprololün plazma konsantrasyonunu arttırabilir. Barbitüratlar, metoprololün metabolizmasını hızlandırır. Verapamil tipi kalsiyum antagonistleri bradikardi ve hipotansiyona yol açar. Amiodaronla etkileşebilir. Yorgunluk, baş ağrısı, sersemlik, bradikardi, çarpıntı, ekstremitelerde soğuma, karın ağrısı, bulantı, kusma, diyare gibi yan etkiler görülebilir. Gebelik KategorisiC (1. Trimestır) D (2. Trimestır) D (3. Trimestır) Araç Kullanma EtkisiNadiren halsizlik ve sersemliğe yol açabileceğinden, hastaların tedaviye nasıl yanıt verdikleri bilinmelidir.

Geriatri

Doz ayarlaması gerekmez.

BELOC DURULES 200 mg 20 tablet - Kontredikasyonlar

II'inci ve III'üncü derecede atriyoventriküler blok, kompanse durumda olmayan kalp yetmezliği, kardiyojenik şok, klinik açıdan belirgin sinüs bradikardisi, hasta sinüs sendromu, ağır periferik arteriyel dolaşım bozukluğu. Metoprolol, akut miyokart enfarktüsü geçirdiğinden şüphelenilen hastalarda, kalp hızı dakikada 45'in altında, P-Q aralığı 0.24 saniyeden uzun ya da sistolik kan basıncı 100 mmHg'nin altında olduğu sürece kullanılmamalıdır. Beloc ampul, metoprolol tartrata ya da diğer beta-blokerlere aşırı duyarlılığı olan hastalarda kullanılmamalıdır.


ÖZET İLAÇ BİLGİSİ

Reçete Türü: Beyaz Reçeteli

Gebelik Kategorisi : C

Gebelik

İlacın gebelik kategorisi C’dir

İlaç Formu : Tablet

Geri Ödeyen Kurumlar:

SGK

Geri Ödeme Durumu - Ödenir


ÖZET İLAÇ KULLANIM BİLGİSİ

Kullanım Zamanı:

İlaç kullanım zamanı hakkında bilgi bulunmamaktadır.

Uygulama Yolu:

İlaç yetkilisi tarafından bilgi girilmemiştir.

Günlük Kullanım Şekli:

İlaç yetkilisi tarafından bilgi girilmemiştir.

Uygulama Süresi:

İlaç yetkilisi tarafından bilgi girilmemiştir.

İLACI DEĞERLENDİRİN

Değerlendirme yapabilmek için sisteme üye olmanız / giriş yapmanız gerekmektedir.

İLAÇ HAKKINDA SORU SORUN

Soru sorabilmek için sisteme üye olmanız / giriş yapmanız gerekmektedir.