BIOFLEKS TEOSEL-200 enjektabl solüsyonu 100 ml setsiz

Fiyat: 4.19 TL. (KDV Dahil) ( 05 Mayıs 2017 )

Firma: Osel

Barkod: 8699788693041

Eşdeğer: (11) Alternatif: (11)

KTKullanma Talimatı KÜBKısa Ürün Bilgisi

BIOFLEKS TEOSEL-200 enjektabl solüsyonu 100 ml setsiz - Özel Uyarılar

Genel Bilgi

Aktif peptik ülser, aktif gastrit, akut porfirisi olan hastalarda kontrendikedir. 6 aylıktan küçük bebeklerde ancak çok gerekliyse uygulanmalıdır. Astımlı hastalarda nöbet sırasında bronkodilatatörlere hızla yanıt alınamadığında, kortikosteroidler dahil ek ilaçların uygulanması gerekir. Teofilinin aşırı miktarlarda alınması toksisiteye yol açabilir. Kalp hızında ya da ritminde belirgin değişiklik görüldüğünde, hasta monitörize edilmelidir. Tedavi sırasında bulantı, huzursuzluk, ventriküler aritmi, konvülsiyon ve taşikardi gibi toksisite belirtilerine karşı dikkatli olunmalıdır. Diğer ksantin türevleriyle birlikte uygulanmamalıdır. Ağır kalp hastalığı, şiddetli hipoksi, hipertansiyon, hipertiroidi, akut miyokard hasarı, kor pulmonale, konjestif kalp yetmezliği, karaciğer hastalığı durumlarında, yaşlılar (özellikle yaşlı erkekler) ve peptik ülser anamnezi olan hastalarda dikkatle uygulanmalıdır. Gebelikte ancak kesin gereksinim varsa kullanılmalıdır. Anne sütüne geçer. Efedrin ile birlikte kullanıldığında toksik sinerjik etki görülebilir. Teofilin, lityum karbonatın atılımında artışa yol açabilir. Beta-blokerlerle birlikte kullanılmamalıdır. Sıklığı bilinmemekle birlikte, bulantı, kusma, epigastrik ağrı, baş ağrısı, iritabilite, huzursuzluk, uykusuzluk, çarpıntı, taşikardi, yüzde kızarma, hipotansiyon ve aritmi gibi yan etkiler görülebilir. Geçimsizlikler: Anileridin hidroklorür, askorbik asit, klorpromazin, kodein fosfat, kortikotropin, dimenhidrinat, epinefrin hidroklorür, eritromisin gluseptat, hidralazin hidroklorür, hidroksizin hidroklorür, insülin, levorfanol tartarat, meperidin hidroklorür, metadon hidroklorür, metisilin sodyum, morfin sülfat, noradrenalin bitartarat, oksitetrasiklin hidroklorür, papaverin hidroklorür, penisilin-G potasyum, fenobarbital sodyum, fenitoin sodyum, prokain hidroklorür, proklorperazin maleat, promazin hidroklorür, prometazin hidroklorür, tetrasiklin hidroklorür, vankomisin hidroklorür, B ve C vitamin kompleksi. Gebelik KategorisiC (Tüm Gebelik Dönemi Boyunca) Araç Kullanma EtkisiTeosel, intravenöz yolla kullanılan bir preparattır; dolayısıyla kullanımı sırasında araç ve makine kullanımı mümkün değildir. Uygulamadan sonraki dönemde, araç ve makine kullanma yeteneği üzerindeki etkilerine ilişkin herhangi bir bilgi yoktur. Bununla birlikte, hastalar uygulama sonrasında araç ve makine kullanma yeteneğinin bozulabileceği konusunda bilgilendirilmelidir.


ÖZET İLAÇ BİLGİSİ

Reçete Türü: Beyaz Reçeteli

Gebelik Kategorisi

Gebelik

İlacın gebelik kategorisi belirtilmemiştir.

İlaç Formu Belirtilmemiştir.

Geri Ödeyen Kurumlar:

SGK

Geri Ödeme Durumu - Ödenir


ÖZET İLAÇ KULLANIM BİLGİSİ

Kullanım Zamanı:

İlaç kullanım zamanı hakkında bilgi bulunmamaktadır.

Uygulama Yolu:

İlaç yetkilisi tarafından bilgi girilmemiştir.

Günlük Kullanım Şekli:

İlaç yetkilisi tarafından bilgi girilmemiştir.

Uygulama Süresi:

İlaç yetkilisi tarafından bilgi girilmemiştir.

İLACI DEĞERLENDİRİN

Değerlendirme yapabilmek için sisteme üye olmanız / giriş yapmanız gerekmektedir.

İLAÇ HAKKINDA SORU SORUN

Soru sorabilmek için sisteme üye olmanız / giriş yapmanız gerekmektedir.