CAPD 17 STAY SAFE PERITON DIALIZ 2000 ml

Fiyat: 33.21 TL. (KDV Dahil) ( 05 Mayıs 2017 )

Firma: Fresenius Medikal

Barkod: 8699684671723

Eşdeğer: (76) Alternatif: (13)

KTKullanma Talimatı KÜBKısa Ürün Bilgisi

CAPD 17 STAY SAFE PERITON DIALIZ 2000 ml - Nasıl Kullanılır

3.CAPD nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

CAPD 17 STAY SAFE'i her zaman doktorunuzun anlattığı şekilde kullanınız, emin olmadığınız durumlarda doktorunuz veya eczacınıza danışınız.

Doktorunuz tedavi metodu, süresi, kullanım sıklığı, gerekli solüsyon hacmi ve periton boşluğunda solüsyonun bekleme süresini belirleyecektir.

Karın bölgesinde gerginlik oluşursa, solüsyonun hacmi azaltılmalıdır.

Uygulama yolu ve metodu

CAPD 17 STAY SAFE solüsyon berrak ve torba hasar görmemişse kullanılmalıdır.

Önce solüsyon torbası vücut sıcaklığına ısıtılır. Bu işlem uygun bir ısıtıcı aparat kullanarak yapılır. 2000 ml bir torba için 22°C başlangıç ısısı ile ısıtma süresi yaklaşık 120 dakikadır. Bölgesel olarak fazla ısıtmaya sebep olabileceği için bu amaçla mikrodalga fırın kullanılmamalıdır. Solüsyonun ısıtılma işlemi tamamlandıktan sonra torba değişimine başlanır.

CAPD 17 STAY SAFE yalnızca karın boşluğu (periton) içine uygulanarak kullanılır. STAY SAFE sistemi için kullanma talimatları:

1. Solüsyonun hazırlanması

• Isıtılmış solüsyon torbasını kontrol ediniz (etiket, son kullanma tarihi. solüsyonun berraklığı, torba ve dış ambalajın hasar görüp görmediği ve lambda dikişlerinin bütünlüğü)

• Torbayı sert bir zemine koyunuz

• Torbanın dış ambalajını ve dezenfeksiyon işlevli koruma kapağının ambalajını açınız.

• Ellerinizi antimikrobiyel bir yıkama losyonu ile yıkayınız.

• Solüsyonun berraklığını ve sızıntı olup olmadığını kontrol ediniz.

2. Torba değişiminin hazırlanması

• Torbayı serum askısının üst kısmına asınız, solüsyon torbasının tüp hattını açarak uzatın ve DİSK'i organizere yerleştiriniz. Tüp hattını drenaj torbasına doğru açarak uzattıktan sonra, drenaj torbasını serum askısının alt kısmına asınız ve dezenfeksiyon işlevli koruma kapağını organizere yerleştiriniz.

• Kateter adaptörünü organizere yerleştiriniz.

• Ellerinizi dezenfekte ediniz ve DİSK'in koruma kapağını çıkarınız.

• Kateter adaptörünü DİSK'e bağlayınız.

3. Boşaltım

• Kateter klempini açınız. Boşaltım başlar. ^ Pozisyon (

4. Yıkama

• Boşaltım tamamlandıktan sonra solüsyon torbası ile DISK arasındaki hattı, drenaj torbasına taze solüsyon akıtarak (yaklaşık 5 saniye boyunca) tamamen sıvı ile dolu hale getiriniz.

^ Pozisyon ((

5. Dolum

• Kontrol düğmesini çevirerek dolumu başlatınız.

^ Pozisyon 1)(

6. Güvenlik adımı

• PIN ile kateter adaptörünün ve kateter ekstensiyonunun kapatılması ^ Pozisyon "(((("

7. Bağlantının kapatılması

• Yeni dezenfeksiyon işlevli koruma kapağından koruyucu parçayı çıkarınız ve eskisine vidalayarak takınız.

• Kateter adaptörünü DİSK'teki yerinden çıkarınız - adaptörü yeni dezenfeksiyon işlevli koruma kapağına çevirerek takınız.

8. DİSK'in kapatılması

• DİSK'i kullanılmış dezenfeksiyon işlevli koruma kapağının koruyucu parçasının açık ucu (organizerin sağ çukurunda bulunur) ile kapatınız.

Boşaltılan diyalizatı berraklık ve ağırlık yönünden kontrol ediniz ve berrak ise uygun şekilde imha ediniz.

Her CAPD 17 STAY SAFE torbası yalnızca tek kullanımlıktır, solüsyonun kullanılmayan kısmı uygun şekilde imha edilmelidir.

Gerekli eğitim alındıktan sonra CAPD 17 STAY SAFE'yi evde kendi başına uygulayabilirsiniz. Bu esnada eğitim sırasında öğretilen tüm prosedürlere uyduğunuzdan ve torba değişiminde hijyenik koşulları sağladığınızdan emin olunuz.

Her zaman diyalizat sıvısını berraklığı yönünden kontrol ediniz. "CAPD 17 STAY SAFE'i aşağıdaki durumlarda dikkatle kullanınız" başlıklı bölüme bakınız.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

18 yaşına kadar çocuklar için doktor çocuğun yaşı, boyu ve vücut ağırlığına bağlı olarak gerekli diyaliz solüsyonu hacmini belirleyecektir. Önerilen doz, kg vücut ağırlığı başına 30-40 ml'dir.

Yaşlılarda kullanımı

Vücut ağırlığı ve böbrek fonksiyonuna bağlı olarak uygulanan doz genellikle, günde 4 kez 2000 ml diyaliz solüsyonudur. Uygun olması durumunda daha küçük veya daha büyük dozlar uygulanabilir. Bu doz yalnızca yol göstermesi açısından verilmiştir, dozaj hastaya gore bireysel olarak ayarlanmalıdır.

24 saati aşınca torba değişimi yapılır. 4-8 saat bekleme süresinin ardından solüsyon boşaltılır.

Özel kullanım durumları

Ek bir bilgi bulunmamaktadır.

Eğer CAPD 17 STAY SAFE'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla CAPD kullanırsanız

Çok fazla diyalizat (solüsyon) dolumu olursa, bu boş bir torbaya boşaltılabilir. Eğer torba değişimleri çok sık yapılırsa, su kaybı ve/veya kan elektrolit denge bozuklukları (tuz dengesizliği) meydana gelebilir ve bu durum hayatı tehdit edebilir.

CAPD 17 STAY SAFE'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmış sanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

CAPD'i kullanmayı unuttuysanız

Hayatı tehdit edebilecek sonuçlara sebebiyet vermemek için, 24 saatlik periyodlar için size reçetelenen solüsyon miktarına uymaya çalışın. Emin olmadığınız durumlarda doktorunuza danışınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

CAPD ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Tedavinizi doktorunuzun bilgisi olmadan sonlandırmanız, aksatmanız ya da tedavinizi unutmanız halinde üre zehirlenmesi meydana gelecektir. Dokularda veya akciğerlerde sıvı birikimi veya üre zehirlenmesinin diğer belirtileri tedavi edilmediği taktirde hayatı tehdit edici olabilmektedir.


ÖZET İLAÇ BİLGİSİ

Reçete Türü: Beyaz Reçeteli

Gebelik Kategorisi : B

Gebelik

İlacın gebelik kategorisi B’dir

İlaç Formu Belirtilmemiştir.

Geri Ödeyen Kurumlar:

SGK

Geri Ödeme Durumu - Ödenir


ÖZET İLAÇ KULLANIM BİLGİSİ

Kullanım Zamanı:

İlaç kullanım zamanı hakkında bilgi bulunmamaktadır.

Uygulama Yolu:

İlaç yetkilisi tarafından bilgi girilmemiştir.

Günlük Kullanım Şekli:

İlaç yetkilisi tarafından bilgi girilmemiştir.

Uygulama Süresi:

İlaç yetkilisi tarafından bilgi girilmemiştir.

İLACI DEĞERLENDİRİN

Değerlendirme yapabilmek için sisteme üye olmanız / giriş yapmanız gerekmektedir.

İLAÇ HAKKINDA SORU SORUN

Soru sorabilmek için sisteme üye olmanız / giriş yapmanız gerekmektedir.