CATAFLAM 50 mg 20 draje

Fiyat: 10.85 TL. (KDV Dahil) ( 05 Mayıs 2017 )

Firma: Novartis

Barkod: 8699504120097

Eşdeğer: (38) Alternatif: (20)

KTKullanma Talimatı KÜBKısa Ürün Bilgisi

CATAFLAM 50 mg 20 draje - Özel Uyarılar

Gastrointestinal kanama veya ülserasyon / perforasyon tedavi sırasında herhangi bir zamanda, uyarıcı belirtilerle beraber veya olmaksızın veya daha önceki hikayesinde varsa ortaya çıkabilirler. Bunlar yaşlılarda genellikle daha ciddi sonuçlar doğurur. Ender olarak Cataflam alan hastalarda gastrointestinal kanama veya ülserasyon geliştiği takdirde ilaç kesilmelidir. Migren profilaksisinde kullanılmamalıdır. Diğer nonsteroidal antienflamatuvar ilaçlarda olduğu gibi, anafilaktik/anafilaktoid reaksiyonlar da dahil olmak üzere alerjik reaksiyonlar, ilacı daha önce kullanmaksızın da ender olarak ortaya çıkabilir. Diğer nonsteroidal antienflamatuvar ilaçlar gibi, Cataflam da farmakodinamik özelliklerinden dolayı enfeksiyon belirtilerini ve semptomlarını maskeleyebilir. Gastrointestinal rahatsızlıkları olan veya geçmişinde mide veya bağırsak ülseri görülen hastalarda, ülseratif kolit veya Crohn hastalığı olanlarda ve karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda yakın tıbbi gözetim şarttır. Diğer nonsteroidal antienflamatuvar ilaçlarda olduğu gibi, bir veya birden fazla karaciğer enzim değerleri yükselebilir. Uzun süreli Cataflam tedavisinde bir önlem olarak karaciğer fonksiyonlarının takibi önerilmektedir. Anormal karaciğer fonksiyonları devam eder veya kötüye giderse, karaciğer hastalığı geliştiğine işaret eden klinik bulgu ve belirtiler bulunursa veya eozinofili, döküntü v.b. diğer durumlar ortaya çıkarsa Cataflam tedavisine son verilmelidir. Herhangi bir ön belirti olmaksızın hepatit gelişebilir. Cataflam, hepatik porfirisi olan hastalarda, atak başlatabileceğinden dikkatli kullanılmalıdır. Prostaglandinlerin renal kan akımının sürdürülmesindeki önemi nedeniyle, kardiyak veya renal fonksiyon bozukluğu olan hastalarda, yaşlılarda, diüretiklerle tedavi edilmekte olan hastalarda, herhangi bir nedenle sıvı açığı olan hastalarda (örn. büyük cerrahi ameliyatların, ameliyat öncesi ve sonrası dönemlerinde) özel dikkat gereklidir. Bu nedenle Cataflam kullanırken bir önlem olarak böbrek fonksiyonlarının takibi önerilmektedir. Tedavi kesildiğinde, tedavi öncesi durum sağlanır. Belirtilen endikasyonlarda birkaç günlük tedavi yeterlidir. Fakat tavsiye edilen kullanım dozundan daha uzun süre kullanıldığı takdirde, diğer nonsteroidal antienflamatuvar ilaçlarla olduğu gibi kan sayımı yapılmalıdır. Diğer nonsteroidal antienflamatuvar ilaçlar gibi, Cataflam trombosit agregasyonunu geçici olarak inhibe edebilir. Hemostatik rahatsızlıkları olan hastalar dikkatle izlenmelidir. Yaşlılarda temel tıbbi esaslara dikkat edilmelidir. Özellikle zayıf bünyeli veya düşük kilolu yaşlılarda etkili en düşük dozun kullanılması önerilmektedir. Gebelik ve emzirme Cataflam, gebelik sırasında yalnızca zorunlu nedenler varsa ve etkili en düşük dozda kullanılmalıdır. Diğer prostaglandin sentetaz inhibitörlerinde olduğu gibi, doğum esnasında etkili uterus kasılmalarının meydana gelmeme tehlikesi ve/veya ductus arteriosus‘un erken kapanma olasılığı nedeniyle, özellikle gebeliğin son 3 aylık döneminde kullanılmamalıdır. Her 8 saatte bir 50 mg’lık oral dozların alınmasından sonra aktif madde anne sütüne geçer; ancak miktarı, bebekte istenmeyen etkilerin beklenmesine yol açmayacak kadar azdır. Araç ve makine kullanma yeteneği üzerine etkileri Görme ile ilgili rahatsızlıklar da dahil olmak üzere sersemlik veya diğer santral sinir sistemi bozuklukları gelişen hastalar araç veya herhangi diğer bir makine kullanmamalıdırlar.

Genel Bilgi

Aspirin veya diğer NSAİ ilaç alımından sonra astım, ürtiker veya benzer alerjik reaksiyon gösterenlerde kontrendikedir. Gastrointestinal kanama veya ülserasyon hikayesi olanlarda kullanılmamalıdır. Tedavi sırasında oluşabilecek mide-barsak kanamalarına karşı dikkatli olunmalıdır. Şiddetli renal ve hepatik fonksiyon bozukluğu olanlarda kontrendikedir. Anne sütüne geçebilir. Gebelerde ve emziren annelerde kullanılmamalıdır. Aspirin ile birlikte kullanılması önerilmez. Antikoagülanlarla birlikte kullanıldığında dikkatli olunmalıdır. Diklofenak; digoksin, metotreksat ve siklosporinin serum konsantrasyonlarını artırabilir. Diklofenak, lityumun renal klirensini azaltarak plazma konsantrasyonunu ve toksisitesini artırabilir. Diklofenak, diüretiklerin etkisini inhibe edebilir. Diklofenak, oral hipoglisemiklerin etkisini değiştirebilir. Gastrointestinal belirtiler, alerjik reaksiyonlar, baş dönmesi, ödem, trombositopeni, lökopeni, hipertansiyon ve bulanık görme gibi yan etkiler görülebilir. Gebelik KategorisiC (1. Trimestır) C (2. Trimestır) D (3. Trimestır) Araç Kullanma EtkisiCATAFLAM kullanırken görme bozuklukları, göz kararması, baş dönmesi, uykuya eğilim veya diğer merkezi sinir sistemi bozuklukları gelişen hastalar, araç veya makine kullanmamalıdır.

Pediatri

CATAFLAM tabletlerin çocuklarda ve 14 yaşından küçük ergenlerde kullanılması önerilmez.

CATAFLAM 50 mg 20 draje - Kontredikasyonlar

Mide veya bağırsak ülseri olanlarda, Cataflam’ın aktif maddesine veya yardımcı maddelere aşırı duyarlığı olan kişilerde kullanılmaz. Diğer nonsteroidal antienflamatuvar ilaçlarda olduğu gibi Cataflam, asetilsalisilik asit veya prostaglandin-sentetaz inhibitörü ilaçların kullanımı sonucu meydana gelen astım krizi, ürtiker veya akut riniti olan hastalarlarda kullanılmamalıdır.


ÖZET İLAÇ BİLGİSİ

Reçete Türü: Beyaz Reçeteli

Gebelik Kategorisi : C

Gebelik

İlacın gebelik kategorisi C’dir

İlaç Formu : Draje

Geri Ödeyen Kurumlar:

SGK

Geri Ödeme Durumu - Ödenir


ÖZET İLAÇ KULLANIM BİLGİSİ

Kullanım Zamanı:

İlaç kullanım zamanı hakkında bilgi bulunmamaktadır.

Uygulama Yolu:

İlaç yetkilisi tarafından bilgi girilmemiştir.

Günlük Kullanım Şekli:

İlaç yetkilisi tarafından bilgi girilmemiştir.

Uygulama Süresi:

İlaç yetkilisi tarafından bilgi girilmemiştir.

İLACI DEĞERLENDİRİN

Değerlendirme yapabilmek için sisteme üye olmanız / giriş yapmanız gerekmektedir.

İLAÇ HAKKINDA SORU SORUN

Soru sorabilmek için sisteme üye olmanız / giriş yapmanız gerekmektedir.