EBETAXEL 300 mg/50 ml IV infüzyon için konsantre çözelti içeren 1 flakon

Fiyat: 700.14 TL. (KDV Dahil) ( 05 Mayıs 2017 )

Firma: Sandoz

Barkod: 8699516765057

Eşdeğer: (21) Alternatif: (0)

KTKullanma Talimatı KÜBKısa Ürün Bilgisi

EBETAXEL 300 mg/50 ml IV infüzyon için konsantre çözelti içeren 1 flakon - Özel Uyarılar

Genel Bilgi

Ciddi nötropenisi olanlarda kontrendikedir. Uygulamadan önce, aşırı duyarlılık reaksiyonlarını önlemek için premedikasyon uygulanmalıdır. Tedavi sırasında ciddi kalp iletim bozukluğu görülürse hasta yakından izlenmelidir. Daha sonraki dozlarda hasta monitorize edilmelidir. Karın ağrısı görülen hastalarda barsak perforasyonu araştırılmalıdır. Gebelerde kullanılmamalıdır. Anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Tedavi altındaki anneler emzirmemelidir. Sadece İV infüzyon şeklinde uygulanmalıdır. Hepatik fonksiyonu azalmış olanlarda dikkatle kullanılmalıdır. Tedavi sırasında oluşabilecek hipotansiyon ve bradikardiye karşı dikkatli olunmalıdır. Tedavi sırasında nöropati görülebilir. Paklitaksel öncesi sisplatin alanlarda paklitaksel klerensinde %33 azalma görülebilir. Ketokonazol ile birlikte kullanılmamalıdır. Karaciğerde metabolize olan ilaçlar paklitakselin metabolizmasını inhibe edebilir. Tedavi süresince kan tablosu periyodik olarak kontrol edilmelidir. Hipersensitivite reaksiyonları, kemik iliği supresyonu, nötropeni, dispne, hipotansiyon, göğüs ağrısı, trombositoperi, anemi, enfeksiyon, periferik nöropati, epilepsi, hipotansiyon, bradikardi, aritmi, AV blok, karaciğer enzimlerinde yükselme, artralji, miyalji, bulantı, kusma, mukozit, barsak perforasyonu, karın ağrısı, alopesi ve cilt reaksiyonları gibi yan etkiler görülebilir. Gebelik KategorisiD (Tüm Gebelik Dönemi Boyunca) Araç Kullanma EtkisiHastalar araç ve makine kullanırken dikkatli olmaları konusunda uyarılmalıdırlar.


ÖZET İLAÇ BİLGİSİ

Reçete Türü: Beyaz Reçeteli

Gebelik Kategorisi : D

Gebelik

İlacın gebelik kategorisi D’dir

İlaç Formu : Flakon

Geri Ödeyen Kurumlar:

SGK

Geri Ödeme Durumu - Ödenir


ÖZET İLAÇ KULLANIM BİLGİSİ

Kullanım Zamanı:

İlaç kullanım zamanı hakkında bilgi bulunmamaktadır.

Uygulama Yolu:

İlaç yetkilisi tarafından bilgi girilmemiştir.

Günlük Kullanım Şekli:

İlaç yetkilisi tarafından bilgi girilmemiştir.

Uygulama Süresi:

İlaç yetkilisi tarafından bilgi girilmemiştir.

İLACI DEĞERLENDİRİN

Değerlendirme yapabilmek için sisteme üye olmanız / giriş yapmanız gerekmektedir.

İLAÇ HAKKINDA SORU SORUN

Soru sorabilmek için sisteme üye olmanız / giriş yapmanız gerekmektedir.