Eligard 7,5 Mg Enjektör Çöz. İçin S.c. Toz İçeren Şırınga Ve Çöz. İçeren Şırınga

Fiyat: 261.28 TL. (KDV Dahil) ( 22 Mart 2016 )

Firma: Astellas Pharma

Barkod: 8699043951077

Eşdeğer: (2) Alternatif: (5)

KTKullanma Talimatı KÜBKısa Ürün Bilgisi

Eligard 7,5 Mg Enjektör Çöz. İçin S.c. Toz İçeren Şırınga Ve Çöz. İçeren Şırınga - Saklama Koşulları

5. ELIGARD'ın saklanması ELIGARD'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. Buzdolabında (2°C-8°C arasındaki sıcaklıklarda) ve orijinal ambalajında saklayınız. Dondurmayınız. Donmuş ürünleri çözüp kullanmayınız. Tablayı açar açmaz ürünü derhal hazırlayınız. Ürün sulandırıldıktan (hazırlandıktan) sonra hiç bekletilmeden kullanılmalıdır. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ELIGARD' ı kullanmayınız Kullanılmayan veya son kullanma tarihi geçen ELIGARD 7.5 mg ambalajlarının atılması konusundaki talimatlar: Kullanılmayan veya son kullanma tarihi geçen ELIGARD ambalajlarını ev atığı şeklinde atmayınız. Bu konuda eczacınızdan yardım isteyiniz. Bu yaklaşım, çevre kirliliğinin azaltılmasına yardımcı olacaktır. Ruhsat Sahibi: Astellas Pharma İlaç Ticaret ve Sanayi A.Ş. Tekstilkent Koza Plaza A Blok Kat: 16 No: 60 34235 Esenler, İstanbul Tel: (0212) 440 08 00 Faks: (0212) 438 36 71 İmalatçı: Medigene AG, 82152 Planegg-Martinsried, Almanya Bu kullanma talimatı 12/03/2009 tarihinde onaylanmıştır. AŞAĞIDAKİ BİLGİLER BU İLACI UYGULAYACAK SAĞLIK PERSONELİ İÇİNDİR İki steril kullanıma hazır şırınga derialtı enjeksiyon yoluyla hastaya uygulanmadan hemen önce karıştırılmalıdır. Şırınga B'de bulunan leuprorelin yalnızca Şırınga A'da bulunan çözücü ile karıştırılmalı; başka tıbbi ürünlerle karıştırılmamalıdır. Karıştırma işlemi aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir: 1. Kullanımdan önce ürünün oda sıcaklığına gelmesi beklenir. Dış ambalaj (tabla) açılır ve içindekiler temiz bir alana boşaltılır (Şırınga A ve Şırınga B'yi içeren iki tabla). Şekil 1 Şekil 2 2. Şırınga A ve Şırınga B tablaları açıldıktan sonra, Şırınga B'den (liyofilize leuprorelin asetat) ikincil tıpa ve kısa piston çubuğu çıkarılır (Bkz. Şekil 3). Uzun piston çubuğu diğer Şırınga B tıpasına bağlanır (Bkz. Şekil 4). Şekil 5 Şekil 6 Şekil 7 Şekil 3 Şekil 4 3. Şırınga A'nın (enjeksiyonluk çözelti için çözücü içinde sıvı polimer) başlığı ve şırınga B'nin (liyofilize leuprorelin asetat) başlıkları çıkarılır ve şırıngalar sımsıkı birleştirilir (Bkz. Şekil 5, 6 ve 7). Şırıngalar arası geçişi sağlamak ve homojen bir çözelti elde etmek için 60 kez ileri ve geri iyice sallayarak karıştırılır (Bkz. Şekil 8). Çözelti, iyice karıştırıldığında açık ila koyu sarımsı kahverengi bir renk alır. Şekil 8 4. İçerik Şırınga B içine aktarılır. Şırınga A pistonuna kuvvetle aşağıya bastırmaya devam ederek şırıngalar birbirinden ayrılır. (Şekil 9) NOT: Formülasyon içinde küçük hava kabarcıkları kalacaktır. Bu kabul edilebilir bir durumdur ve enjeksiyonu takiben depo oluşumu üzerinde hiçbir negatif etkisi yoktur. Steril iğne, Şırınga B'ye takılır. Şekil 9 5. Ürün, artık derialtı yoluyla hastaya uygulanmaya hazırdır. 6. Karıştırıldıktan hemen sonra uygulanmalıdır. 7. Yalnızca tek kullanım içindir. Kullanılmayan tüm çözelti atılmalıdır.


ÖZET İLAÇ BİLGİSİ

Reçete Türü: Beyaz Reçeteli

Gebelik Kategorisi : X

Gebelik

İlacın gebelik kategorisi X’dir

İlaç Formu : Enjektör

Geri Ödeyen Kurumlar:

SGK

Geri Ödeme Durumu - Ödenir


ÖZET İLAÇ KULLANIM BİLGİSİ

Kullanım Zamanı:

İlaç kullanım zamanı hakkında bilgi bulunmamaktadır.

Uygulama Yolu:

İlaç yetkilisi tarafından bilgi girilmemiştir.

Günlük Kullanım Şekli:

İlaç yetkilisi tarafından bilgi girilmemiştir.

Uygulama Süresi:

İlaç yetkilisi tarafından bilgi girilmemiştir.

İLACI DEĞERLENDİRİN

Değerlendirme yapabilmek için sisteme üye olmanız / giriş yapmanız gerekmektedir.

İLAÇ HAKKINDA SORU SORUN

Soru sorabilmek için sisteme üye olmanız / giriş yapmanız gerekmektedir.