ETIPIN 100 mg 60 film tablet

Fiyat: 56.7 TL. (KDV Dahil) ( 05 Mayıs 2017 )

Firma: Münir Sahin

Barkod: 8699523090906

Eşdeğer: (80) Alternatif: (107)

KTKullanma Talimatı KÜBKısa Ürün Bilgisi

ETIPIN 100 mg 60 film tablet - Olası Yan Etkiler

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi ETIPIN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa ETİPİN'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz (bunlar aşağıda da tanımlanmıştır):

Çok yaygın (> 1/10)

•Baş dönmesi (bayılmaya neden olabilir),

•Uyku hali (ilacı kullanmayı sürdürdüğünüzde ortadan kalkabilir, bayılmaya neden olabilir)

•Kesilme semptomları (kusma, baş dönmesi, bulantı, baş ağrısı, ishal, uykusuzluk ve huzursuzluk gibi ETİPİN kullanımının kesilmesi ile ortaya çıkan semptomlar. Bir ila 2 haftalık bir periyotda ilacın kademeli olarak kesilmesi önerilir).

•Kilo alımı

Yaygın (< 1/10)

•Kalp hızında artış (taşikardi),

•Burun tıkanıklığı,

•Kabızlık, mide bozukluğu (hazımsızlık)

•Halsizlik ve güçsüzlük hissi,

•Kol veya bacaklarda şişme,

•Ayağa kalkınca kan basıncının düşmesi (ortostatik hipotansiyon) ve buna bağlı olarak baş dönmesi veya bayılma hissi (düşmeye neden olabilir),

•Kan şekerinin yükselmesi,

•Bulanık görme,

•Kas hareketlerinin başlamasında zorluk, titreme, rahatsızlık veya ağrısız kas tutulması gibi anormal kas hareketleri,

•Anormal rüyalar ve kabuslar,

•Açlık hissi (iştah artışı),

•Asabilik,

•Konuşma ve telaffuzda bozulma,

•Baygınlık (düşmeye sebep olabilir),

Yaygın olmayan (< 1/100)

•Nöbetler, Deride ve ağız çevresinde kabarcıklar gibi alerjik reaksiyonlar,

•Huzursuz bacak sendromu ,

•Yutkunmada güçlük,

•Özellikle yüzde ve dilde istem dışı hareketler

•Cinsel aktivitede bozukluk

Seyrek (< 1/1000)

•Yüksek ateş durumu, uzun süren boğaz ağrısı, ağız ülserleri, hızlı nefes alma, terleme, kaslarda sertleşme, baygınlık hissetme veya bayılma

•Deri ve gözlerde sararma

•Priapizm (uzun süren ve ağrılı ereksiyon)

•Göğüslerde şişme ve beklenmedik bir şekilde anne sütü üretilmesi (galaktore)

•Adet düzensizliği

•Göğüs ağrısına ve nefes almada zorluğa neden olacak şekilde kan damarları boyunca akciğere doğru ilerleyen, özellikle bacak damarlarındaki kan pıhtılaşması (bacaklarda şişme, ağrı ve kırmızılık belirtileri). Bu belirtilerden herhangi biri meydana geldiğinde derhal doktorunuza başvurunuz.

Çok seyrek (< 1/10000)

•Önceden mevcut diyabetin (şeker hastalığı) şiddetlenmesi,

•Karaciğer iltihabı (Hepatit)

•Şiddetli pişik, kabarıklık ve deride kırmızı kabarıklıklar.

•Bazen nefes almada zorluğa ve şoka sebep olan şiddetli alerjik reaksiyonlar (Anaflaksi)

•Deride ani kabarma, özellikle göz çevresi ve, dudaklar ve boğazda (Anjiyoödem)

•İdrar hacmini ayarlayan hormonun uygunsuz salgılanması

•Kas liflerinin yıkımı ve kaslarda ağrı (Rabdomiyoliz)

ETIPIN' in dahil olduğu ilaç grubu, ciddi ve ölümle sonuçlanabilecek kalp ritim bozukluklarına sebep olabilir.

Bazı yan etkiler sadece kan testi yapıldığında görülebilir. Bunlar bazı yağların (trigliseridler ve total kolestrol) miktarında artış, kandaki şeker miktarında artış, bazı kan hücrelerinin sayısında azalma ve kanda prolaktin denilen hormonun miktarında artış şeklinde görülebilir. Prolaktin hormonundaki artışlar seyrek olarak aşağıdaki durumlara neden olabilir:

•Kanda prolaktin hormonu miktarında artış. Nadiren bu durum aşağıdaki sonucu ortaya çıkarabilir :

-Kadın ve erkeklerde göğüslerde şişme ve beklenmedik bir şekilde anne sütü üretilmesi

-Kadınlarda adet kanamasının olmaması veya düzensiz olması Çocuklar ve ergenlik dönemindeki gençler:

Erişkinlerde görülebilen yan etkilerin bazıları çocuk ve ergenlerde de görülebilir: Aşağıdaki yan etkiler, sadece çocuklar ve ergenlik dönemindeki gençlerde görülür. Çok yaygın

•Kan basıncında artış.

Aşağıdaki yan etkiler, çocuklar ve ergenlik dönemindeki gençlerde daha sık görülür. Çok yaygın

•Kanda prolaktin hormonunun artması. Nadiren bu durum aşağıdaki sonuçlara yol açabilir:

-Erkeklerde ve kızlarda göğüslerde şişme ve beklenmedik bir şekilde anne sütü üretilmesi

-Kızların aylık periyodlarının olmaması ya da düzensiz periyodlar yaşamaları

•Açlık hissinin artması1

•Kas hareketlerinin başlamasında güçlük, titreme, rahatsızlık gibi anormal kas harketleri veya ağrı olmaksızın kas gerginliği olması

Yan etkilerin raporlanması


ÖZET İLAÇ BİLGİSİ

Reçete Türü: Beyaz Reçeteli

Gebelik Kategorisi

Gebelik

İlacın gebelik kategorisi belirtilmemiştir.

İlaç Formu : Tablet

Geri Ödeyen Kurumlar:

SGK

Geri Ödeme Durumu - Ödenir


ÖZET İLAÇ KULLANIM BİLGİSİ

Kullanım Zamanı:

İlaç kullanım zamanı hakkında bilgi bulunmamaktadır.

Uygulama Yolu:

İlaç yetkilisi tarafından bilgi girilmemiştir.

Günlük Kullanım Şekli:

İlaç yetkilisi tarafından bilgi girilmemiştir.

Uygulama Süresi:

İlaç yetkilisi tarafından bilgi girilmemiştir.

İLACI DEĞERLENDİRİN

Değerlendirme yapabilmek için sisteme üye olmanız / giriş yapmanız gerekmektedir.

İLAÇ HAKKINDA SORU SORUN

Soru sorabilmek için sisteme üye olmanız / giriş yapmanız gerekmektedir.