FAVERIN 100 mg 30 tablet

Fiyat: 24.68 TL. (KDV Dahil) ( 05 Mayıs 2017 )

Firma: Abbott

Barkod: 8699820090029

Eşdeğer: (3) Alternatif: (2)

KTKullanma Talimatı KÜBKısa Ürün Bilgisi

FAVERIN 100 mg 30 tablet - Özel Uyarılar

MAO inhibitörleri ile birlikte kullanılmamalıdır. Hepatik yetmezliği olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Kesin gerekli görülmedikçe epileptik hastalarda ve gebelerde kullanılmamalıdır.Hastaların alkol kullanmaktan kaçınmaları önerilmelidir.

Genel Bilgi

Astemizol, pimozid, tiyoridazin, mezoridazin, sisaprid ve MAO inhibitörleri ile birlikte kullanılmamalıdır. Tedavinin başlangıcında, doz artımla-rı/azaltmaları yapıldığında ve kesilme dönemlerinde özellikle çocuklar ve 24 yaşına kadar olan gençler olası intihar düşüncesi bakımından yakından izlenmelidir. Karaciğer veya renal yetmezliği olanlarda tedaviye düşük dozla başlanmalı ve hastalar yakından izlenmelidir. Anamnezinde konvülsiyon hikayesi bulunan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Yaşlılarda doz arttırımları daha yavaş yapılmalıdır. Gebelerde potansiyel yarar/zarar oranı değerlendirilmelidir. Az miktarda anne sütüne geçebilir. Emziren annelerde kullanılmamalıdır. Karaciğerde oksidasyon yolu ile metabolize olan ilaçların eliminasyon sürelerini uzatabilir. Terapötik indeksi dar olan ilaçlar, varfarin, fenitoin, teofilin, klozapin ve karbamazepin gibi ilaçlarla etkileşebilir. Trisiklik antidepresanlarla birlikte kullanımı önerilmez. Hastaların alkol kullanmaktan kaçınmaları önerilmelidir. Propranololun plazma düzeylerinde yükselmeye yol açabilir. Lityum, fluvoksaminin serotonerjik etkilerini arttırabileceğinden birlikte kullanılacaksa dikkat gerekir. Bulanık görme, ağız kuruluğu, bulantı, kusma, uyuklama, konstipasyon, iştahsızlık ve tremor gibi yan etkiler görülebilir. Gebelik KategorisiC (Tüm Gebelik Dönemi Boyunca) Araç Kullanma EtkisiHer psikoaktif ilacın muhakeme, düşünce ve motor kullanım yeteneğini etkilemesi nedeniyle, hastanın ilaca bireysel yanıtı tam olarak belirlenene kadar dikkatli olunması önerilir.

Pediatri

18 yaşın altındaki çocuklara fluvoksamin kullanımı önerilmez.

FAVERIN 100 mg 30 tablet - Kontredikasyonlar

Etken maddeye aşırı duyarlılık durumunda.


ÖZET İLAÇ BİLGİSİ

Reçete Türü: Beyaz Reçeteli

Gebelik Kategorisi : C

Gebelik

İlacın gebelik kategorisi C’dir

İlaç Formu : Tablet

Geri Ödeyen Kurumlar:

SGK

Geri Ödeme Durumu - Ödenir


ÖZET İLAÇ KULLANIM BİLGİSİ

Kullanım Zamanı:

İlaç kullanım zamanı hakkında bilgi bulunmamaktadır.

Uygulama Yolu:

İlaç yetkilisi tarafından bilgi girilmemiştir.

Günlük Kullanım Şekli:

İlaç yetkilisi tarafından bilgi girilmemiştir.

Uygulama Süresi:

İlaç yetkilisi tarafından bilgi girilmemiştir.

İLACI DEĞERLENDİRİN

Değerlendirme yapabilmek için sisteme üye olmanız / giriş yapmanız gerekmektedir.

İLAÇ HAKKINDA SORU SORUN

Soru sorabilmek için sisteme üye olmanız / giriş yapmanız gerekmektedir.