GENKORT 10 mg 60 tablet

Fiyat: 21.42 TL. (KDV Dahil) ( 05 Mayıs 2017 )

Firma: Gen İlaç

Barkod: 8699783010249

Eşdeğer: (61) Alternatif: (0)

KTKullanma Talimatı KÜBKısa Ürün Bilgisi

GENKORT 10 mg 60 tablet - Kullanmadan Önce

2.GENKORT kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

GENKORT'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

 • GENKORT veya bileşiminde yer alan diğer maddelere karşı aşırı hassasiyetiniz varsa,
 • Vücudunuzda sistemik (iç organları tutan) bir mantar hastalığı varsa,
 • Canlı veya zayıflatılmış canlı aşı uygulamaları size yapılmışsa GENKORT’u kullanmayınız.
 • GENKORT'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

 • Kortikosteroid tedavisi almakta olan hastalar olağandışı bir strese maruz kaldığında (örn. ameliyat, travma vb.), hızlı etkili kortikosteroidlerin dozunun arttırılması gereklidir.
 • Hidrokortizon vücutta bazı enfeksiyon ve ateşli hastalık belirtilerini maskeleyebilir, kullanımları sırasında enfeksiyonlar gelişebilir, bakteri, mantar veya parazit kökenli görülen bu iltihabi durumlar tedavi sırasında artabilir. Bu enfeksiyonlar bazen hafif, bazen de öldürücü şiddette gelişebilir. Dozun artırılmasıyla enfeksiyonlar daha şiddetlenebilir.
 • Uzun dönem kullanımda göze perde inmesi (katarakt), göz içi basıncının artması (glokom), göz sinirlerinde hasar, gözde enfeksiyonlar gelişebilir.
 • Yüksek dozlarda kan basıncında yükselme (hipertansiyon), vücutta su ve tuz tutulması, ödem, potasyum atılımında artışlar oluşabilir. Bu durumlarda ek potasyum tedavileri ve tuz kısıtlaması yapılmalıdır.
 • Tüm kortikosteroidler vücuttan kalsiyum atılımmı artırır.
 • Bağışıklık sistemini baskılayan dozlarda hidrokortizon alındığında, öldürülmüş veya inaktive edilmiş aşılar uygulanabilir, ancak uygulanan aşının etkisi azalacaktır.
 • Yayılmış ve aktif tüberkülozda diğer tüberküloz ilaçlarıyla beraber kullanılmalıdır. Sönmüş veya geç devre tüberkülozda, hastalığın yeniden aktive olabilmesi söz konusu olduğundan yakın gözlem gereklidir. Uzun dönem hidrokortizon kullanımında, bu hastalar tüberküloza karşı koruyucu tedavi almalıdır.
 • Hidrokortizon bağışıklık sistemini baskılayacağından, tedavi gören hastalar su çiçeği, kızamık gibi hastalıkların gelişimine daha yatkın olacaktır. Bu hastalıklar bazen çok şiddetli veya öldürücü olarak gelişebileceğinden, çocuk ve yetişkin hastalarda dikkat edilmelidir. Hidrokortizonun hangi doz, yol ve süreyle bu hastalıklara sebep olabileceği, hastalarda önceden geçirilen hastalıkların bu enfeksiyon riskini artırıp artırmayacağı bilinmemektedir. Eğer suçiçeği gelişirse, varicella zoster immunoglobulin isimli virüslere karşı kullanılan ilaç (VZIG), kızamık gelişirse, kas içine enjeksiyonla immunoglobin isimli (IG) ilaç verilmelidir.
 • Hidrokortizon insanlarda Strongyloides cinsi barsak solucanlarının neden olduğu hastalıklarda dikkatli verilmelidir. Bu tür hastalarda hidrokortizon bağışıklık sistemini baskılayacağından, enfeksiyonun artmasına, şiddetli ve öldürücü barsak iltihaplanmalarına veya kan zehirlenmelerine neden olabilir.
 • İlaca bağlı gelişen böbrek üstü bezi yetmezliği, hidrokortizon dozajının azaltılmasıyla azalacaktır. Bu yetmezlik tedavinin kesilmesi sonrası devam edebilir. Bu durumda stres gelişimi varsa hidrokortizon tedavisi tuz veya mineralokortikoid grubu ilaçlarla yeniden düşünülmelidir.
 • Hipotiroidi olan ve sirozlu hastalarda kortikosteroidlerin iyileştirici etkisi bildirilmiştir.
 • Gözde herpes zoster isimli virüs enfeksiyonu olan hastalarda tedavide kullanılacaksa, gözün kornea tabakasında delinmeler olabileceğinden dikkatli kullanılmalıdır.
 • Hidrokortizon tedavisi ani olarak kesilmemeli, kademeli olarak doz azaltılarak bitirilmelidir.
 • Hidrokortizon kullanımıyla; aşırı taşkınlık, uykusuzluk, ruh hali değişiklikleri, kişilik bozukluklan, şiddetli depresyon gibi ruhsal bozuklukların gelişebileceği veya tedavi sırasında bunların alevlenebileceği bildirilmiştir.
 • Hidrokortizon, barsak iltihapları, barsak delinmeleri, barsak enfeksiyonları, yeni barsak ameliyatları, mide ülseri, böbrek yetmezliği, tansiyon yükselmesi (hipertansiyon), kemik erimesi, kas erimesi, kas hastalıklarında dikkatli kullanılmalıdır.
 • Hidrokortizon kullanan çocuklann gelişimi dikkatle gözlenmelidir.
 • Hidrokortizon tedavisi alan kişilerde vücutta kötü huylu tümör gelişimi (Kaposi sarkom) bildirilmiş ancak, tedavinin kesilmesiyle hastalıkta gerileme bildirilmiştir.
 • Multipl skleroz isimli hastalığın ani alevlenmelerinin tedavisinde yüksek doz hidrokortizon kullanımının etkili olduğu bildirilmiştir. Ancak hidrokortizonun hastalığın tam tedavisi ve hastalığın kendisi üzerinde bir etkisi yoktur.
 • Hidrokortizon kullanımına bağlı gelişen yan etkiler doz ve tedavi süresine bağlı olduğundan, her hasta için ayn olarak risk/yarar kararı verilmeli ve tedavi gerekiyorsa günlük veya aralıklı yapılmalıdır.
 • Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen

  doktorunuza danışınız.

  GENKORT'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  GENKORT yemekle veya yemek arası kullanılabilir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz veya emziriyorsanız doktorunuza bildiriniz. GENKORT’u hamileyken veya

  emzirirken kullanıp kullanmayacağınıza doktorunuz karar verecektir. GENKORT gerekli

  olmadıkça hamilelik döneminde kullanılmamalıdır. GENKORT bebeği etkiler ve gelişimini geciktirir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  Araç ve makina kullanımı

  GENKORT vertigo (dönme hissi), görmede bozukluk ve/veya kas zayıflığına neden olabilir. Eğer bu şekilde etkilendiyseniz, araç ve makine kullanmayınız.

  GENKORT'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  GENKORT bileşiminde laktoz (bir çeşit şeker) bulunur. Eğer bazı şekerlere karşı toleransınız azsa, bu ilacı almadan önce doktorunuza başvurunuz.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  GENKORT ile beraber aşağıdaki ilaçlardan birini alıyorsanız doktorunuza bilgi veriniz:

  • Karaciğer enzimlerini etkileyen fenobarbital, fenitoin ve rifampin isimli ilaçlar,

  • Troleandomisin ve ketokonazol isimli mantar hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçlar,

 • Kanda pıhtılaşmayı sağlayıcı ilaçlar,
 • Antikoagülanlar (kanı sıvılaştırıcı ilaç),
 • Aspirin ve diğer non-steroidal anti-inflamatuvarlar (hafif ve orta derecede ağrı tedavisinde kullanılan ilaçlar).

 • ÖZET İLAÇ BİLGİSİ

  Reçete Türü: Beyaz Reçeteli

  Gebelik Kategorisi : C

  Gebelik

  İlacın gebelik kategorisi C’dir

  İlaç Formu : Tablet

  Geri Ödeyen Kurumlar:

  SGK

  Geri Ödeme Durumu - Ödenir


  ÖZET İLAÇ KULLANIM BİLGİSİ

  Kullanım Zamanı:

  İlaç kullanım zamanı hakkında bilgi bulunmamaktadır.

  Uygulama Yolu:

  İlaç yetkilisi tarafından bilgi girilmemiştir.

  Günlük Kullanım Şekli:

  İlaç yetkilisi tarafından bilgi girilmemiştir.

  Uygulama Süresi:

  İlaç yetkilisi tarafından bilgi girilmemiştir.

  İLACI DEĞERLENDİRİN

  Değerlendirme yapabilmek için sisteme üye olmanız / giriş yapmanız gerekmektedir.

  İLAÇ HAKKINDA SORU SORUN

  Soru sorabilmek için sisteme üye olmanız / giriş yapmanız gerekmektedir.