1. SAGLIKPORTALI.COM internet sitesi, gizliliğinizi korumak ve kullanılmakta olan teknolojik altyapıdan en üst seviyede yararlanmanızı sağlayabilmek amacıyla; kişisel bilgi ve veri güvenliğiniz için çeşitli gizlilik ilkeleri benimsemiştir. Bu gizlilik ilkeleri, SAGLIKPORTALI.COM internet sitesinde veri toplanması ve/veya kullanımı konusunda uygulanmak üzere belirlenmiş ve beyan edilmektedir.
 2. SAGLIKPORTALI.COM, kendisine verilen gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır olarak saklamayı yükümlülük olarak kabul ettiğini ve gizliliğin sağlanıp sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir parçasının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye açıklanmasını önleme gereği olan gerekli tüm tedbirleri almayı ve üzerine düşen tüm özeni tam olarak göstermeyi işbu bildirimle taahhüt etmektedir.
 3. SAGLIKPORTALI.COM internet sitesini ziyaret etmekle ve/veya kullanmakla ve/veya üye olmakla belirtilen bu ilkelerin tümü Kullanıcı tarafından kabul edilmiş sayılır. SAGLIKPORTALI.COM sayfasında belirtilen iletişim adreslerinden birisi ile kendisine yapılacak geri bildirimler doğrultusunda, “Gizlilik Sözleşmesi” bölümünde düzeltme ve güncelleme gibi işlemleri, önceden bildirmeksizin her zaman yapabilir. SAGLIKPORTALI.COM “Gizlilik Sözleşmesi” bölümünü belli aralıklarla güncelleyebilir ve kullanıcı belli aralıklarla bu bölümü ziyaret ederek yeni gelişmelerden haberdar olabilir.
 4. SAGLIKPORTALI.COM, ziyaretçileri ya da kullanıcıları tarafından www.SAGLIKPORTALI.COM adlı web sitesi üzerinden kendisine elektronik ortamdan iletilen her türden kişisel bilgileri ve verileri, hastalıklara ve sağlık sorularına ilişkin verileri üçüncü kişilere hiç bir şekilde açıklamayacaktır. SAGLIKPORTALI.COM, sunmuş olduğu hizmetlerin ve servislerin daha efektif kullanılabilmesi amacıyla bir çok 3. parti kurum ve kuruluşlarla çeşitli şekillerde işbirliği yapabilir. Bu işbirliği; reklam, sponsorluk, izinli pazarlama, veri paylaşımı ve yasal diğer ticari yöntemlerle olabilir. SAGLIKPORTALI.COM, iletişim faaliyetlerinde, kanunların ve bilhassa ilgili Sağlık Mevzuatı’nın öngördüğü şekilde izinli iletişim / pazarlama yapacağını, kullanıcının isteği dışında iletişim yapmamayı, kullanıcının sistemden ücretsiz ve kolayca çıkabilmesini sağlayacak araçlar sunmayı beyan ve taahhüt eder. SAGLIKPORTALI.COM, kendisine iletilen kişisel verileri ve bilgileri, bilgilerin toplanması ile ilgili açıklanan yukarıdaki amaçlar dışında üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşmayacak, satışını yapmayacak ve hiç bir şart altında kullanılmasına izin vermeyecektir.
 5. Sitedeki sistemle ilgili sorunların tanımlanabilmesi ve SAGLIKPORTALI.COM sitesinde çıkabilecek muhtemel sorunların acil olarak giderilmesi için, SAGLIKPORTALI.COM gerektiğinde kullanıcıların IP adresini kaydedebilir ve bu kayıtları anılan bu amaçlarla kullanabilir. Bu IP adresleri, SAGLIKPORTALI.COM tarafından kullanıcılarını ve ziyaretçilerini genel anlamda tanımlamak ve kapsamlı şekilde demografik veri toplayabilmek amacıyla kullanılabilir. SAGLIKPORTALI.COM sitesinin 5651 sayılı yasada belirtilen trafik verisi saklama yükümlülükleri ayrıca saklıdır.
 6. SAGLIKPORTALI.COM’a kayıt olarak üye sıfatının kazanılması için, ziyaretçilerin kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgilerini (örnek olarak: isim ve soy isim, e-posta adresi vb.) formlar aracılığıyla SAGLIKPORTALI.COM’a vermeleri gerekmektedir. SAGLIKPORTALI.COM’un, kayıt sırasında talep edebileceği bu bilgiler sistemde kayıtlı olarak tutulabilir. İletilen bu kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcılarla iletişime geçmek amacıyla da kullanılabilir. SAGLIKPORTALI.COM tarafından talep edilebilecek bilgiler veya kullanıcı tarafından aktarılan bilgiler veya Site üzerinden yapılan işlemlerde ortaya koyulan ilgili bilgiler SAGLIKPORTALI.COM ve işbirliği içinde olduğu diğer kişi ve kurumlar tarafından kullanıcının kimliği hiç bir şekilde açığa çıkarılmaksızın sadece çeşitli istatistiki değerlendirmeler, belirli aralıklar ile gönderilecek olan e-postalar aracılığı ile izinli iletişim ve pazarlama, veri tabanı oluşturma çabaları ve pazar araştırmaları yapma gibi durumlar dahilinde kullanılabilir.
 7. SAGLIKPORTALI.COM, Site içerisinde başka sitelere link (bağlantı) sağlayabilir. Anlaşmalı olduğu 3. partilerin reklamlarını ve/veya çeşitli hizmetlere ilişkin başvuru formlarını yayınlayabilir, Kullanıcıları bu formlar ve reklamlar aracılığıyla reklam veren veya anlaşmalı 3. partilerin sitesine yönlendirebilir. SAGLIKPORTALI.COM, bu bağlantı yoluyla erişilen diğer sitelerin gizlilik uygulama ve politikalarına ya da barındırdıkları içeriklere yönelik olmak üzere hiç bir sorumluluk taşımamaktadır.
 8. Kullanıcıya ait kişisel bilgiler; ad ve soyad, telefon numarası, e-posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik diğer her türlü bilgi olarak anlaşılır. SAGLIKPORTALI.COM, işbu gizlilik bildiriminde aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerden herhangi birini SAGLIKPORTALI.COM’un işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere hiç bir şekilde açıklamayacaktır. SAGLIKPORTALI.COM, aşağıda sayılan hallerde ise işbu gizlilik bildirimi hükümleri dışına çıkarak kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir. Bu durumlar;
  • Kanun, Mevzuat, Yönetmelik vb. yetkili hukuki makamlar tarafından çıkarılan ve yürürlükte bulunan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının gerektiği haller,
  • Sağlık Bakanlığı’nın genel düzenleyici işlemleriyle, Bakanlıkla paylaşılması zorunlu hale getirilen bilgilerin istendiği haller,
  • SAGLIKPORTALI.COM’un kullanıcılarıyla arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili hallerde,
  • Yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi hallerinde,
  • Kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerde.
 9. SAGLIKPORTALI.COM, kullanıcılar ve kullanıcıların SAGLIKPORTALI.COM sitesi kullanımı hakkındaki bilgileri, teknik bir iletişim dosyası olan çerezler (cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin, kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği minik metin dosyalarından ibarettir. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında kullanıcının bilgisayarındaki ilgili durum ve basit tercih ayarlarını saklayarak internet kullanımını bu anlamda kolaylaştırır. Bu bahsedilen teknik iletişim dosyası, internet sitesini zamansal oranlamalı olarak kaç kişinin kullandığını, bir kişinin ilgili internet sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiki bilgiler elde etmeye ve kullanıcılar için özel olarak tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik çeşitlilikle reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanmış ve kullanılmaktadır. Teknik iletişim dosyası, herhangi başka bir kişisel bilgiyi ana bellekten almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu kurulum aşamasında bu teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde hazırlanmışlardır, ancak kullanıcılar dilerlerse teknik iletişim dosyasının bilgisayarlarına yerleştirilmemesi veya bu türden bir dosyasının gönderildiğinde uyarı verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcılarının ayarlarını her zaman değiştirebilirler.
 10. SAGLIKPORTALI.COM tarafından site içerisinde düzenlenebilecek periyodik veya periyodik olmayan anketlere cevap veren kullanıcılardan talep edilebilecek bilgiler de, SAGLIKPORTALI.COM ve işbirliği içindeki kişi ya da kurumlar tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistiki analizler yapmak ve özel bir veri tabanı oluşturmak amacıyla da kullanılabilmektedir.
 11. SAGLIKPORTALI.COM çocukların gizliliğini korumaya oldukça önem verir. Site 13 yaşın altındaki çocuklara yönelik olmamakla beraber, 13 yaşın altında olduğunu bildiğimiz herhangi birinden veri de alınmamaktadır. Fakat bir ebeveyn veya büyük eşliğinde site kullanılabilir. Eşlik eden yetişkin kişi SAGLIKPORTALI.COM aracılığıyla verilen herhangi bir öneri veya bilginin yorumlanmasında veya uygulanmasında tüm sorumluluğu alır. SAGLIKPORTALI.COM bu hususta herhangi bir sorumluluğa sahip değildir.
 12. SAGLIKPORTALI.COM sitesinde ilaçlar, doktorlar, sigorta firmaları, eczaneler, hastaneler ve şikayet tarama bölümleri yalnızca bilgi verme amaçlı bulunmaktadır. Ziyaretçi veya üyeleri özel (anlaşmalı) bir hastane, doktor, ilaç, eczane veya firmaya yönlendirme amacı güdülmemektedir. Bulunulan konum, endikasyon ve/veya hastalık üzerinden ilgili olabilecek sonuçlar listelenmektedir. Şikayet tarama bölümünde teşhis konulmamakta, hastalık ve ilaçlarla ilgili yer alan bilgiler asla bir doktor ve/veya eczacıya danışılmadan tedavi uygulanmasına yönlendirmemektedir. Site üzerinden ilaç ruhsatına sahip ürün satışı yapılmamaktadır.
 13. SAGLIKPORTALI.COM, işbu Gizlilik Sözleşmesi’nde geçen hükümleri gerekli gördüğü anlarda SAGLIKPORTALI.COM sitesinde yayınlamak şartıyla değiştirebilir. SAGLIKPORTALI.COM’un değişiklik yaptığı Gizlilik Sözleşmesi hükümleri, ilgili sayfada yayınlandığı tarihte yürürlüğe girmiş kabul edilirler.

Sizden aldığımız kişisel verilere veya Gizlilik Sözleşmesi’ne dair herhangi bir sorunuz varsa, tüm sayfaların altında görebileceğiniz "Bize Ulaşın" bağlantısından Sağlık Portalı Ekibi ile iletişime geçebilirsiniz.

Ayrıca SAGLIKPORTALI.COM ofisine "İstoç Ticaret Merkezi 21. Ada No:60 Bağcılar / İSTANBUL - Türkiye 34550" adresinden veya +90 212 659 09 19 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

Yürürlük Tarihi: 01 Haziran 2016
©2015 SAGLIKPORTALI.COM. Her hakkı saklıdır.