GYREX 200 mg 30 film tablet

Fiyat: 45.42 TL. (KDV Dahil) ( 05 Mayıs 2017 )

Firma: Berksam

Barkod: 8699566096408

Eşdeğer: (85) Alternatif: (107)

KTKullanma Talimatı KÜBKısa Ürün Bilgisi

GYREX 200 mg 30 film tablet - Olası Yan Etkiler

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi GYREX’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa GYREX'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz (bunlar aşağıda da tanımlanmıştır):

Çok yaygın (> 1/10)

•Baş dönmesi (bayılmaya neden olabilir),

•Uyku hali (ilacı kullanmayı sürdürdüğünüzde ortadan kalkabilir, bayılmaya neden olabilir)

•Kesilme semptomları (kusma, baş dönmesi, bulantı, baş ağrısı, ishal, uykusuzluk ve

huzursuzluk gibi GYREX kullanımının kesilmesi ile ortaya çıkan semptomlar. Bir ila 2 haftalık bir periyotta ilacın kademeli olarak kesilmesi önerilir).

•Kilo alımı

Yaygın (<1/10)

•Kalp hızında artış (taşikardi),

•Burun tıkanıklığı,

•Kabızlık, mide bozukluğu (hazımsızlık)

•Halsizlik ve güçsüzlük hissi,

•Kol veya bacaklarda şişme,

•Ayağa kalkınca kan basıncının düşmesi (ortostatik hipotansiyon) dönmesi veya bayılma hissi (düşmeye neden olabilir),

•Kan şekerinin yükselmesi,

•Bulanık görme,

•Kas hareketlerinin başlamasında zorluk, titreme, rahatsızlık veya anormal kas hareketleri,

•Anormal rüyalar ve kabuslar,

•Açlık hissi (iştah artışı),

•Asabilik,

•Konuşma ve telaffuzda bozulma,

•Baygınlık (düşmeye sebep olabilir),

Yaygın olmayan (< 1/100)

•Nöbetler,

•Deride ve ağız çevresinde kabarcıklar gibi alerjik reaksiyonlar,

•Huzursuz bacak sendromu,

•Yutkunmada güçlük,

•Özellikle yüzde ve dilde istem dışı hareketler

•Cinsel aktivitede bozukluk

Seyrek (< 1/1000)

•Yüksek ateş durumu, uzun süren boğaz ağrısı, ağız ülserleri, hızlı nefes alma, terleme, kaslarda sertleşme, baygınlık hissetme veya bayılma

•Deri ve gözlerde sararma

•Priapizm (uzun süren ve ağrılı ereksiyon)

•Göğüslerde şişme ve beklenmedik bir şekilde anne sütü üretilmesi (galaktore)

•Adet düzensizliği

•Göğüs ağrısına ve nefes almada zorluğa neden olacak şekilde kan damarları boyunca akciğere doğru ilerleyen, özellikle bacak damarlarındaki kan pıhtılaşması (bacaklarda şişme, ağrı ve kırmızılık belirtileri). Bu belirtilerden herhangi biri meydana geldiğinde derhal doktorunuza başvurunuz.

Çok seyrek (< 1/10000)

•Önceden mevcut diyabetin (şeker hastalığı) şiddetlenmesi,

•Karaciğer iltihabı (Hepatit)

•Şiddetli pişik, kabarıklık ve deride kırmızı kabarıklıklar.

•Bazen nefes almada zorluğa ve şoka sebep olan şiddetli alerjik reaksiyonlar (Anaflaksi)

•Deride ani kabarma, özellikle göz çevresi ve dudaklar ve boğazda (Anjiyoödem)

•İdrar hacmini ayarlayan hormonun uygunsuz salgılanması

ve buna bağlı olarak baş

ağrısız kas tutulması gibi

•Kas liflerinin yıkımı ve kaslarda ağrı (Rabdomiyoliz)

GYREX'in dahil olduğu ilaç grubu, ciddi ve ölümle sonuçlanabilecek kalp ritim bozukluklarına sebep olabilir.

Bazı yan etkiler sadece kan testi yapıldığında görülebilir. Bunlar bazı yağların (trigliseridler ve total kolestrol) miktarında artış, kandaki şeker miktarında artış, bazı kan hücrelerinin sayısında azalma ve kanda prolaktin denilen hormonun miktarında artış seklinde görülebilir. Prolaktin hormonundaki artışlar seyrek olarak aşağıdaki durumlara neden olabilir:

•Kanda prolaktin hormonu miktarında artış. Nadiren bu durum aşağıdaki sonucu ortaya çıkarabilir:

-Kadın ve erkeklerde göğüslerde şişme ve beklenmedik bir şekilde anne sütü üretilmesi

-Kadınlarda adet kanamasının olmaması veya düzensiz olması

Çocuklar ve ergenlik dönemindeki gençler:

Erişkinlerde görülebilen yan etkilerin bazıları çocuk ve ergenlerde de görülebilir:

Aşağıdaki yan etkiler, sadece çocuklar ve ergenlik dönemindeki gençlerde görülür.

Çok yaygın

• Kan basıncında artış.

Aşağıdaki yan etkiler, çocuklar ve ergenlik dönemindeki gençlerde daha sık görülür. Çok yaygın

•Kanda prolaktin hormonunun artması. Nadiren bu durum aşağıdaki sonuçlara yol açabilir:

-Erkeklerde ve kızlarda göğüslerde şişme ve beklenmedik bir şekilde anne sütü üretilmesi

-Kızların aylık periyotlarının olmaması ya da düzensiz periyotlar yaşamaları

•Açlık hissinin artması

•Kas hareketlerinin başlamasında güçlük, titreme, rahatsızlık gibi anormal kas hareketleri veya ağrı olmaksızın kas gerginliği olması

Yan etkilerin raporlanması


ÖZET İLAÇ BİLGİSİ

Reçete Türü: Beyaz Reçeteli

Gebelik Kategorisi : C

Gebelik

İlacın gebelik kategorisi C’dir

İlaç Formu : Tablet

Geri Ödeyen Kurumlar:

SGK

Geri Ödeme Durumu - Ödenir


ÖZET İLAÇ KULLANIM BİLGİSİ

Kullanım Zamanı:

İlaç kullanım zamanı hakkında bilgi bulunmamaktadır.

Uygulama Yolu:

İlaç yetkilisi tarafından bilgi girilmemiştir.

Günlük Kullanım Şekli:

İlaç yetkilisi tarafından bilgi girilmemiştir.

Uygulama Süresi:

İlaç yetkilisi tarafından bilgi girilmemiştir.

İLACI DEĞERLENDİRİN

Değerlendirme yapabilmek için sisteme üye olmanız / giriş yapmanız gerekmektedir.

İLAÇ HAKKINDA SORU SORUN

Soru sorabilmek için sisteme üye olmanız / giriş yapmanız gerekmektedir.