GYREX 50 mg 90 film kaplı tablet

Fiyat: 146.13 TL. (KDV Dahil) ( 05 Mayıs 2017 )

Firma: Berksam

Barkod: 8699566096293

Eşdeğer: (60) Alternatif: (109)

KTKullanma Talimatı KÜBKısa Ürün Bilgisi

GYREX 50 mg 90 film kaplı tablet - Özel Uyarılar

Genel Bilgi

Güçlü CYP3A4 inhibitörleriyle birlikte kullanımı kontrendikedir. Konjenital uzun QT sendromu olan hastalarda kullanılmamalıdır. Oluşabilecek ortostatik hipotansiyona karşı dikkatli olunmalıdır. Bu durum yaşlılarda daha sık görülür. Tedavi aniden durdurulmadan aşamalı olarak sona erdirilmelidir. Uzun süreli tedavilerde oluşabilecek tardif diskineziye karşı dikkatli olunmalıdır. Kardiyovasküler veya serebrovasküler hastalığı, diyabeti olanlarda, anamnezinde konvülsiyon bulunanlarda dikkatle kullanılmalıdır. Gebelerde potansiyel yarar/zarar oranı değerlendirilmelidir. Anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir; süt veren anneler tedavi süresince emzirmemelidirler. Somnolansa neden olabileceği araç kullanan hastalara bildirilmelidir. Greyfurt suyuyla birlikte alınmamalıdır. SSS'ni etkileyen diğer ilaçlarla ve alkolle birlikte kullanımlarda dikkatli olunmalıdır. Fenitoin, karbamazepin, barbitürat ve rifampin gibi ilaçlarla birlikte kullanıldığında dozun arttırılması gerekir. Fenitoin tedavisine son verilip bunun yerine enzim indüksiyonu yapmayan sodyum valproat gibi bir ilaca geçildiğinde dozun azaltılması gerekebilir. Baş dönmesi, somnolans, baş ağrısı, ağız kuruluğu, serum trigliserid düzeylerinde artış, total kolesterolde artış, HDL kolesterolde azalma, kilo artışı, hemoglobinde azalma, taşikardi, lökopeni, bulanık görme, kabızlık, dispepsi, periferik ödem, ortostatik hipotansiyon, dispepsi, rinit, dispne, anormal rüyalar, senkop, ekstrapiramidal semptomlar ve karaciğer enzim anormallikleri gibi yan etkiler görülebilir. Özel uyarı: Demansı olan yaşlı hastaların psikozunda kullanıldığında ölüm riskinde artış olabilir. Pediatri: 10 yaşın altındaki çocuklarda etkinliği ve güvenliliği kanıtlanmamıştır. Çocuklarda ek olarak kan basıncı ve tiroid fonksiyon testlerinde değişimler, kilo ve prolaktin düzeylerinde artışlar da görülebilir. Çocuklarda ve 24 yaşına kadar olan gençlerde intihar düşüncesi veya davranışlarının artması olasılığına karşı dikkatli olunmalıdır. Gebelik KategorisiC (Tüm Gebelik Dönemi Boyunca) Araç Kullanma EtkisiSomnolansa neden olabileceğinden hastalar, tehlikeli makinaların ve motorlu araçların kullanılması konusunda uyarılmalıdır.


ÖZET İLAÇ BİLGİSİ

Reçete Türü: Beyaz Reçeteli

Gebelik Kategorisi : C

Gebelik

İlacın gebelik kategorisi C’dir

İlaç Formu : Tablet

Geri Ödeyen Kurumlar:

SGK

Geri Ödeme Durumu - Ödenmez


ÖZET İLAÇ KULLANIM BİLGİSİ

Kullanım Zamanı:

İlaç kullanım zamanı hakkında bilgi bulunmamaktadır.

Uygulama Yolu:

İlaç yetkilisi tarafından bilgi girilmemiştir.

Günlük Kullanım Şekli:

İlaç yetkilisi tarafından bilgi girilmemiştir.

Uygulama Süresi:

İlaç yetkilisi tarafından bilgi girilmemiştir.

İLACI DEĞERLENDİRİN

Değerlendirme yapabilmek için sisteme üye olmanız / giriş yapmanız gerekmektedir.

İLAÇ HAKKINDA SORU SORUN

Soru sorabilmek için sisteme üye olmanız / giriş yapmanız gerekmektedir.