Sağlıkportalı sağlık bilgilerine, uzmanlara ve kurumlara daha kolay ulaşımı sağlamak için internette büyük bir organizasyon yarattı.

Sağlıkportalı kullanıcılarına

Kıymetli, güncel ve güvenilir enformasyon sağlar, Kişisel sağlık ve bakım için servisler geliştirir, Kişilere sağlığın her aşamasında destek olur.

Sağlıkportalında amacımız

Kredibilitesi yüksek, onaylı/kontrollü enformasyon sağlamak, Kullanıcıların birbirlerine destek oldukları toplulukları oluşturmak, Kişiye özel sağlık konularına ait derinlemesine anlaşılır referans materiyale evsahipliği yapmaktır.

Sağlıkportalınin Faydaları

Performans için Sağlık (göbeksiz düz karın için yapılması gerekenler.), Sağlık araştırmaları (Tip 2 diyabet nedir ?), Toplumsal destek (Benden başka ... hisseden var mı ?), E-ticaret (Fiyat, kalite, etki karşılaştırmaları.)

Konusunda uzman kadrolardan bir araya gelen Sağlıkportalı ekibi aşağıdaki hususlara konsantre çalışır

  • Toplum için sağlık haberleri,
  • Dinamik medikal referans içerik veritabanlarının yaratılması ve güncellenmesi,
  • Medikal imaj, grafik ve videoların derlenmesi,
  • Konuya özel topluluklar için ihtiyaca yönelik platform geliştirilmesi,
  • Canlı web organizasyonları,
  • Tecrübelerin değerlendirilerek; benzer etkileşimde olanlar arasında bilgi paylaşım kanallarının açılması,
  • Interaktif web uygulamaları geliştirilmesi,
  • Devletimizin sağlık politikası ve uygulamalarıyla tam entegrasyon.

Uzman doktorlarımız, ödüllü yazarlarımız, değerli mühendislerimiz ve eğitimli moderatörlerimiz bu müthiş teknolojiyi hergün tecrübe edebilmeniz amacıyla görevlerini yerine getirmektedirler.

Sağlıkportalında yer alan tüm sağlık profesyonelleri, bir doğrulama sürecinden geçirilir. Bu tasdik mekanizmasını sağlayan eksperlerin bilgi paylaşımları sağlıkportalında “güvenilir” olarak işaretlenerek, diğerlerinden ayrıştırılır.

Biz sitemizi kararlılıkla geliştiriyoruz. Daha fazla içerik, daha fazla topluluk ve daha fazla servis sağlayarak

Hayatınızı daha konforlu yaşamanıza.

Sizin ve ailenizin sağlığıyla ilgili karar alma aşamasında, doğru yolu bulmanıza yardımcı olmaya devam edeceğiz.

NOT: Bu sitedeki bilgiler, bir hekim veya eczacıya danışmanın yerine geçemez. Daha fazla bilgi için bir hekime ve / veya bir eczacıya başvurunuz.