Motilium 10 mg 30 tablet

Fiyat: 5.91 TL. (KDV Dahil) ( 22 Mart 2016 )

Firma: Johnson and Johnson

Barkod: 8699593091063

Eşdeğer: (2) Alternatif: (1)

KTKullanma Talimatı KÜBKısa Ürün Bilgisi

Motilium 10 mg 30 tablet - Kısa İlaç Bilgisi

Domperidon etken maddeli Motilium mide ile ilgili rahatsızlıklarda kullanılmaktadır. Motilium 10 mg 30 Tablet gastroözofajiyal reflü ve özofajit hastalıklarına karşı mide-bağırsak sistemi hareketliliğini düzenleyerek rahatsızlığın ortadan kalkmasını sağlar. Ayrıca, farklı sebeplerle görülen bulantı ve kusma hastalıklarında kullanılmaktadır.

Motilium 10 mg 30 tablet - Etken Maddeler

Domperidon 10 mg

Motilium 10 mg 30 tablet - İlgi Alanları

Motilium 10 mg 30 tablet - İlgili Sağlık Konuları

Motilium 10 mg 30 tablet - SGK Bilgisi

Orijinal mi Jenerik mi?: Orjinal
Durum: Aktif
SGK Kodu: SGKEYI
Kamu Kodu: A05147
İmal veya İthal: Ithal

Motilium 10 mg 30 tablet - Bilgisi

Raf Ömrü: 24 ay
Ambalaj Miktari: 10 Mg 30 Film Tabletlik Blister Ambalaj
NFC kodu: ABC
ATC kodu: A03FA03
ATC Kod açılımı:

A - GASTROİNTESTİNAL KANAL ve METABOLİZMA

A03 - FONKSİYONEL GASTROİNTESTİNAL HASTALIKLARDA KULLANILAN İLAÇLAR

A03F - PROPULSİFLER

A03FA - Propulsifler

A03FA03 - Domperidone

Eşd. ilaç grubu: E431A
Damga: MT-10mg
Renk: Beyaz
Şekil: Yuvarlak

Motilium 10 mg 30 tablet - Giriş Bilgisi

MOTILIUM 10 mg film tablet Ağızdan alınır. • Etkin madde: Her bir film tablet, 10 miligram domperidon içerir. • Yardımcı maddeler: Laktoz, mısır nişastası, mikrokristalize selüloz, prejelatinize nişasta, polividon K90, magnezyum stearat, hidrojenize nebati yağ, hidroksipropil metilselüloz, sodyum lauril sülfat, saf su. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu NI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz. • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız. • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz. • Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz. • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. îlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız. Bu Kullanma Talimatında: 1. MOTILIUM nedir ve ne için Kullanılır? 2. MOTILIUM' u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler 3. MOTILIUM nasıl kullanılır? 4. Olası yan etkiler nelerdir? 5. MOTILIUM'un saklanması Başlıkları yer almaktadır.

Motilium 10 mg 30 tablet - Nedir ve Ne İçin Kullanılır

1. MOTILIUM nedir ve ne için kullanılır? • MOTILIUM 10 mg Film Tablet, 10 miligram domperidon içeren film tabletler şeklindedir. • MOTILIUM 10 mg Film Tablet, 30 film tablet içeren blister ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır. • MOTILIUM' un etkin maddesi olan domperidon, propulsifler adı verilen bir ilaç grubuna aittir. Bu gruptaki ilaçlar mide ve bağırsak hareketlerini artırarak düzenlerler. Böylelikle midenin boşalması kolaylaştırılmış olur ve midenin geriye, yemek borusuna doğru faaliyet göstermesi engellenir. • MOTILIUM aşağıdaki durumların tedavisi için kullanılmaktadır: - Dispeptik semptom kompleksi, - Çok çeşitli sebeplere bağlı olarak ortaya çıkan bulantı ve kusmalar. "Dispeptik semptom kompleksi," mide boşalmasında gecikme, mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçması (gastroözofajiyal reflü) ve yemek borusu iltihabı (özofajit) ve benzeri durumlarda görülen belirtilere verilen genel bir isimdir. Bu gibi durumlarda, mide bölgesinde dolgunluk, erken doygunluk hissi, karında şişkinlik, karın ağrısı, geğirme, gaz şişkinliği, mide ve bağırsaklarda gaz, bulantı-kusma, mide yanması (mide içeriğinin ağza çıkması ile birlikte ya da tek başına) gibi belirtiler ortaya çıkabilir. MOTILIUM mide-bağırsak sistemindeki hareketliliği düzenleyerek bunların giderilmesini sağlar. - MOTILIUM ayrıca, vücuttaki yapısal veya işlevsel bir bozukluktan dolayı ortaya çıkan, mikrobik ateşli hastalıklara bağlı, yediğimiz besinlere bağlı, ya da ışın tedavisi ve çeşitli ilaç tedavilerine bağlı bulantı ve kusmalarda da etkilidir.

Motilium 10 mg 30 tablet - Kullanmadan Önce

2. MOTILIUM u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler MOTILIUM' u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ: Eğer; - Domperidona veya MOTILIUM içindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjik (aşırı duyarlı) iseniz; - Sizde prolaktin salgılayan hipofiz tümörü (prolaktinoma) varsa; - Aynı zamanda ketokonazol, eritromisin, flukonazol, vorikonazol, klaritromisin, amiodaron ve telitromisin gibi ilaçlar almakta iseniz. MOTILIUM, mide-bağırsak sisteminde kanama, tıkanıklık veya delinme gibi, mide hareketliliğinde artışın tehlikeli olabileceği durumlarda kullanılmamalıdır. MOTILIUM' u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ: Mide asidini gideren (antasit) veya mide asidi salgılanmasını önleyen (antisekretuar) ilaçlar kullanılıyor ise, bu ilaçlar yemeklerden önce değil sonra alınmalı, MOTILIUM tablet veya süspansiyon ile aynı anda alınmamalıdır. Anne sütüne geçen küçük miktardaki domperidonun bebek için zararlı olup olmadığı bilinmediğinden, MOTILIUM kullanan annelerin bebeklerini emzirmeleri önerilmemektedir. Küçük çocuklarda sinir sistemine ilişkin yan etki riski daha yüksektir. Çocuklarda doz uygun bir şekilde belirlenmeli ve sıkı bir şekilde takip edilmelidir. Böbrek ve karaciğer hastalarında dikkatle kullanılmalıdır. Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın. MOTILIUM' un yiyecek ve içecek ile kullanılması: MOTILIUM' un aç karına alınması önerilmektedir. Hamilelik îlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Çok zorunlu durumların dışında, hamilelikte MOTILIUM kullanılmasından kaçınılmalıdır. Eğer hamile iseniz, doktorunuz durumu dikkatle değerlendirecek ve MOTILIUM kullanıp kullanmayacağınıza karar verecektir. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Emzirme îlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. MOTILIUM' un emzirme döneminde kullanılması önerilmemektedir. Araç ve makine kullanımı MOTILIUM' un araç ve makine kullanma yeteneği üzerine etkisi ya hiç yoktur ya da ihmal edilebilir düzeydedir. MOTILIUM'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler MOTILIUM laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı tahammülsüzlüğünüz (intolerans) olduğu söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz. Nadir kalıtımsal laktoz intoleransı, galaktozemi ya da glikoz-galaktoz malabsorpsiyon problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir. Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı Antikolinerjik ilaçlar (atropin ve türevleri gibi), MOTILIUM un etkisini giderebilir. Mide asidini gideren (antasit) veya mide asidi salgılanmasını önleyen (antisekretuar) ilaçlar, MOTILIUM tablet ve süspansiyon ile aynı anda alınmamalıdır. Teorik olarak MOTILIUM, mide-bağırsak hareketliliğini artırıcı etkileri nedeniyle, birlikte ağızdan uygulanan ilaçların, özellikle kontrollü salınan ya da bağırsaklarda çözünen ilaçların emilimini etkileyebilir. Ancak digoksin (kalp ilacı) ya da parasetamol (ağrı kesici) uygulanan ve sabit kan düzeylerine erişilmiş bireylerde birlikte domperidon kullanımı, bu ilaçların kan düzeylerini etkilemez. MOTILIUM, nöroleptiklerin etkilerini arttırmaz, ve dopamin agonisti adı verilen ilaçların (bromokriptin, L-dopa) merkezi etkilerini engellemeden, istenmeyen sindirim sorunları, bulantı, kusma gibi çevresel etkileri baskılar. Aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanılması, kandaki domperidon düzeylerini artırabilir; birlikte kullanımlarında dikkatli olunmalıdır. Bu ilaçların yanlarında yıldız işareti olanlar ile birlikte kullanılması ayrıca kalbin elektrik faaliyetinde bozulmaya (QTc aralığında uzama) neden olabileceğinden, birlikte kullanılmamalıdır: • Flukonazol*, itrakonazol, ketokonazol* ve vorikonazol* gibi azol antifungaller. • Klaritromisin* ve eritromisin* gibi makrolid antibiyotikler. • Amprenavir, atazanavir, fosamprenavir, indinavir, nelfinavir, ritonavir ve sakinavir gibi HIV proteaz inhibitörleri. • Diltiazem ve verapamil gibi kalsiyum antagonistleri • Amiodaron* • Aprepitant • Nefazodon • Telitromisin* Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Motilium 10 mg 30 tablet - Nasıl Kullanılır

3. MOTILIUM nasıl kullanılır? Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar Erişkinler ve ergenler (12 yaşından büyük, 35 kg veya üzeri) Günlük en yüksek doz 80 miligram olacak şekilde, günde üç veya dört kez 10 miligram tabletlerden 1 veya 2 adet. Bebekler ve çocuklar Günlük en yüksek doz vücut ağırlığının kilogramı başına 2.4 miligram olacak şekilde (günde 80 mg' ı geçmeyecek şekilde), günde üç veya dört kez kilogram başına 0.25 - 0.5 miligram. Otuz beş kg'ın altında olan çocuklar için tabletler uygun değildir Uygulama yolu ve metodu MOTILIUM yemeklerden önce alınmalıdır. Özel kullanım durumları Böbrek ve karaciğer yetmezliği: Böbrek ya da karaciğer yetmezliği durumlarında dikkatle kullanılmalıdır. Yetmezliğin derecesine göre doz azaltılmalıdır. Eğer MOTILIUM' un etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz. Kullanmanız gerekenden daha fazla MOTILIUM kullandıysanız MOTILIUM' dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. Eğer çok fazla MOTILIUM kullandıysanız, uykulu hal, olayların ve çevrenin farkında olma yetisinde değişiklikler, kontrol edilemeyen istemsiz hareketler gibi durumlar ortaya çıkabilir. MOTILIUM kullanmayı unutursanız Bir dozu unutursanız, bunu hatırlar hatırlamaz ilacı içiniz. Ancak bir sonraki dozun zamanı gelmişse, unuttuğunuz dozu atlayınız ve daha sonrasında ilacınızı normalde kullandığınız şekilde kullanmaya devam ediniz. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. MOTILIUM ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler MOTILIUM tedavisinin ne kadar süreceğine tedavi eden doktorunuz karar verecektir. Bu ilacın kullanımıyla ilgili başka sorularınız olursa, doktorunuza sorunuz.

Motilium 10 mg 30 tablet - Olası Yan Etkiler

4. Olası yan etkiler nelerdir? Tüm ilaçlar gibi, MOTILIUM'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Aşağıdakilerden biri olursa MOTILIUM' u kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz: - Yüz, ağız ve boğazda şişme, nefes darlığı ile birlikte kan basıncında aşırı düşme şeklinde şiddetli alerjik ve anaflaktik reaksiyonlar, anjiyonörotik ödem - Ajitasyon, sinirlilik hali, - Konvülsiyon, uyku hali, baş ağrısı Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan sizde mevcut ise, sizin MOTILIUM' a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür. Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz: - Memelerden zamansız süt gelmesi, - Ay hali kanamalarının kesilmesi, - Erkeklerde meme büyümesi, - Kasların kıvamında değişiklik, istemsiz hareketlerin ortaya çıkması, hareket ve duruş bozuklukları (ekstrapiramidal yan etkiler), Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür. Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz: Aşağıdaki yan etkiler, nadir ya da çok nadir olarak bildirilmiştir (1000 kişide 1'den az kişiyi etkileyen): - Kanda prolaktin maddesinin artması, - Mide-bağırsak sistemi bozuklukları (çok nadir görülen geçici bağırsak krampları dahil), - Ürtiker (kurdeşen), Bunlar MOTILIUM' un hafif yan etkileridir. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuzu ya da eczacınızı bilgilendiriniz.

Motilium 10 mg 30 tablet - Saklama Koşulları

5. MOTILIUM' un saklanması MOTILIUM' u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 15-30 oC arasında saklayınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra MOTILIUM' u kullanmayınız. Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz MOTILIUM' u kullanmayınız. Ruhsat sahibi: Johnson & Johnson Sıhhi Malzeme San. ve Tic. Ltd. Şti.Ertürk Sok. Keçeli Plaza No:13 34810 Kavacık - Beykoz / İstanbul Üretici:  Janssen Pharmaceutica N.V., Belçika lisansı ile; Zentiva Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Küçükkarıştıran 39780, Lüleburgaz Bu kullanma talimatı ( 09 /11 / 2010 ) tarihinde onaylanmıştır.

Motilium 10 mg 30 tablet - Güncel Fiyat Bilgisi

  1. 5.91 TL - 22 Mart 2016

Motilium 10 mg 30 tablet - Alternatif İlaçlar

  1. MOTİS Tablet 10 mg 30 tabletlik ambalaj - Deva

Motilium 10 mg 30 tablet - Özel Uyarılar

Mide asidini gideren (antasit) veya mide asidi salgılanmasını önleyen (antisekretuar) ilaçlar kullanılıyor ise, bu ilaçlar yemeklerden önce değil sonra alınmalı, MOTILIUM tablet veya süspansiyon ile aynı anda alınmamalıdır. Anne sütüne geçen küçük miktardaki domperidonun bebek için zararlı olup olmadığı bilinmediğinden, MOTILIUM kullanan annelerin bebeklerini emzirmeleri önerilmemektedir. Küçük çocuklarda sinir sistemine ilişkin yan etki riski daha yüksektir. Çocuklarda doz uygun bir şekilde belirlenmeli ve sıkı bir şekilde takip edilmelidir. Böbrek ve karaciğer hastalarında dikkatle kullanılmalıdır. Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

Motilium 10 mg 30 tablet - Kontredikasyonlar

Motilium'a aşırı duyarlılığı olanlarda kullanılmamalıdır. Motilium, mide-barsak kanamaları, sindirim sisteminde mekanik tıkanma ya da perforasyon gibi gastro-intestinal sistem motilitesinin uyarılmasının mahzurlu olduğu durumlarda ve mide-barsak ameliyatlarından sonra, postoperatif dönemde kullanılmamalıdır. Motilium, prolaktin salgılayan hipofiz tümörü (prolaktinoma) olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Değerlendirmeler

Rumuz: saglikportali

Tarih: 30 Mart 2016 - 20:37

Cinsiyet: Kadın

Yaş: 0-2

Sıklık: 1 aydan daha az

Etki

Kolaylık

Kullanım

0 1
Yorum:

Rumuz: AbuHamza

Tarih: 15 Aralık 2014 - 00:00

Cinsiyet: Erkek

Yaş: 45-54

Sıklık: 1 aydan daha az

Etki

Kolaylık

Kullanım

4 0
Yorum: Kusmayı durdurmaya yarayan etkili bir ilaç.

ÖZET İLAÇ BİLGİSİ

Reçete Türü: Beyaz Reçete

Gebelik Kategorisi : C

Gebelik

İlacın gebelik kategorisi C’dir

Laktasyon

İlaç emzirme döneminde kullanılamaz.

Gebelik ve Laktasyonda İstisnai Durumlar

Çok zorunlu durumların dışında, hamilelikte MOTILIUM kullanılmasından kaçınılmalıdır. Eğer hamile iseniz, doktorunuz durumu dikkatle değerlendirecek ve MOTILIUM kullanıp kullanmayacağınıza karar verecektir.

İlaç Formu : Tablet

Geri Ödeyen Kurumlar:

SGK

Geri Ödeme Durumu - Ödenir


ÖZET İLAÇ KULLANIM BİLGİSİ

Kullanım Zamanı:

İlaç aç karnına kullanılmalıdır.

Uygulama Yolu:

MOTILIUM yemeklerden önce alınmalıdır.

Günlük Kullanım Şekli:

Günlük en yüksek doz 80 miligram olacak şekilde, günde üç veya dört kez 10 miligram tabletlerden 1 veya 2 adet.

Uygulama Süresi:

Bir hafta

İLACI DEĞERLENDİRİN

Değerlendirme yapabilmek için sisteme üye olmanız / giriş yapmanız gerekmektedir.

İLAÇ HAKKINDA SORU SORUN

Soru sorabilmek için sisteme üye olmanız / giriş yapmanız gerekmektedir.