Ploxal 100 Mg İV Flakon

Fiyat: 289.65 TL. (KDV Dahil) ( 22 Mart 2016 )

Firma: Koçak Farma

Barkod: 8699828790075

Eşdeğer: (12) Alternatif: (29)

KTKullanma Talimatı KÜBKısa Ürün Bilgisi

Ploxal 100 Mg İV Flakon - Kısa İlaç Bilgisi

Ploxal; kanserli hücrelerin gelişmesini, olgunlaşmasını ve yayılmasını (antineoplastik ve antikanser) önleyici etki gösteren bir ilaçtır. Kalın bağırsak (kolon ve rektum) kanserinin tedavisinde diğer bir kanser önleyici bileşik olan 5-fluorourasil ve folinik asit ile kombinasyon halinde kullanılır.

Ploxal 100 Mg İV Flakon - İlgili Sağlık Konuları

Ploxal 100 Mg İV Flakon - SGK Bilgisi

Orijinal mi Jenerik mi?: Orjinal
Durum: Aktif
SGK Kodu: SGKFHB
Kamu Kodu: A10343
İmal veya İthal: Ithal

Ploxal 100 Mg İV Flakon - Bilgisi

Raf Ömrü: 36 ay
Ambalaj Miktari: 100 Mg/20 Ml 1x20 Ml'lik Flakon
NFC kodu: FQD
ATC kodu: L01XA03
ATC Kod açılımı:

L - ANTİNEOPLASTİK ve İMMÜNOMODÜLATÖR AJANLAR

L01 - ANTİNEOPLASTİK AJANLAR

L01X - DİĞER ANTİNEOPLASTİK AJANLAR

L01XA - Platin bileşikleri

L01XA03 - Oxaliplatin

Eşd. ilaç grubu: E421B

Ploxal 100 Mg İV Flakon - Giriş Bilgisi

PLOXAL 100 mg İ.V. infüzyon için liyofilize toz içeren flakon Damar yoluyla uygulanır. • Etkin madde: Her bir flakonda 100.0 mg okzaliplatin • Yardımcı maddeler : Laktoz monohidrat Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu NI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. • Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz. • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız. • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz. • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz. • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız. Bu Kullanma Talimatında : 1. PLOXAL nedir ve ne için kullanılır? 2. PLOXAL ’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler 3. PLOXAL nasıl kullanılır? 4. Olası yan etkiler nelerdir? 5. PLOXAL 1ın saklanması Başlıkları yer almaktadır.

Ploxal 100 Mg İV Flakon - Nedir ve Ne İçin Kullanılır

1. PLOXAL nedir ve ne için kullanılır? • PLOXAL, beyaz veya beyazımsı renkte liyofilize toz şeklindedir, sulandırılarak çözelti haline getirilir ve damar yoluyla kullanılır. • PLOXAL okzaliplatin etkin maddesi içerir. Çözelti halindeyken 20 ml çözelti içinde 100 mg etkin madde bulunur. Kutunun içinde 50 mPlik cam flakon bulunur. • PLOXAL, kanser tedavisinde kullanılan antineoplastik (antikanser) bir ilaçtır ve platin içerir.

Ploxal 100 Mg İV Flakon - Kullanmadan Önce

2. Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler PLOXAL’ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ Eğer: • Daha önce okzaliplatine karşı aşın duyarlı (alerjik) iseniz, • Bebeğinizi emziriyorsanız, • Kan hücrelerinizin (beyaz kan hücreleri ve/veya kan pulcuklan) sayısı düşükse, • El ve/veya ayak parmaklannızda kanncalanma ve uyuşma varsa ve giysilerinizi düğmelemek gibi ince işleri yapmakta zorluk çekiyorsanız, • Hamile iseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız, 0 PLOXAL’ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ Eğer: • Daha önce karboplatin, sisplatin gibi, platin-içeren ilaçlara karşı aşın duyarlı (alerjik) iseniz Alerjik reaksiyonlar herhangi bir okzaliplatin infüzyonu sırasında meydana gelebilir. • Orta veya ağır derecede böbrek yetmezliğiniz varsa, • Karaciğer ile ilgili sorunlannız varsa, • Geri dönüşümlü posterior lökoensefalopati sendromu olarak bilinen bir hastalığınız var ise (belirtileri: baş ağnsı, zihinsel işlev bozukluğu, titreme ve bulanık görmeden körlüğe kadar gidebilen görme bozukluklan ve olası yüksek tansiyon) • Baba olmayı planlıyorsanız (PLOXAL üreme yeteneğini olumsuz yönde etkileyebilir. Erkek hastaların, tedavi sırasında ve 6 ay sonrasına kadar baba olmamalan gerekir. Doktorunuz spermlerinizin korunması için size uygun talimatlan verecektir. Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. PLOXAL’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması İlacın infüzyonu sırasında veya infüzyonu izleyen saatlerde, ağız çevresinde    veya boğazınızda kanncalanma ve uyuşma gibi duyusal bozukluklar hissedebilirsiniz.    Bunun    önüne    geçmek için, soğuğa maruz kalmayınız ve PLOXAL uygulaması sırasında ya da uygulamayı izleyen saatlerde, serin/soğuk yiyecekler ve/veya içecekler almaktan kaçınınız. Hamilelik İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. •    Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız, PLOXAL’ı kullanmayınız. •    PLOXAL ile tedavi sırasında hamile kalmaktan kaçınınız ve etkili bir doğum kontrol yöntemi uygulayınız. Aksi takdirde bebeğiniz ilaçtan zarar görebilir. • Tedavi sırasında hamile kalırsanız, hemen doktorunuzu bilgilendiriniz. Tedavi sırasında ve tedavi kesildikten sonra, kadınsanız 4 ay, erkekseniz 6 ay süreyle etkili bir doğum kontrol yöntemi kullanınız. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Emzirme İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. PLOXAL ile tedavi gördüğünüz sırada bebeğinizi emzirmeyiniz. Araç ve makine kullanımı PLOXAL tedavisi, sersemlik, bulantı ve kusma riskinde artışa ve yürüme ve dengeyi etkileyen, sinir sistemiyle ilgili diğer belirtilere, görme bozukluklarına ve geçici görme kaybına yol açabilir. İlaç uygulandıktan sonra bu belirtiler sizde de varsa, araç ve makine kullanmayınız. PLOXAL’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler PLOXAL, laktoz monohidrat içerir. Ancak, uygulama yolu nedeniyle bu yardımcı maddeye bağlı olumsuz bir etki beklenmez. Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı PLOXAL ile diğer ilaçlar arasında etkileşme olabileceğinden, doktorunuza danışmadan başka bir tıbbi tedavi kullanmayınız. Böbrekler üzerine zararlı etkisi olan ilaçlarla birlikte kullanımı: PLOXAL esas itibariyle böbreklerden atıldığından, böbrekler üzerine zararlı etkisi olan diğer ilaçlarla aynı anda kullanımı atılımım azaltabilir. 5-Fluorourasil (5-FU) ile birlikte kullanımı: PLOXAL, 5-FU ile birlikte olağan dozda kullanıldığında, 5-FU etkisinde artış veya azalma olmaz. PLOXAL olağan dozundan daha yüksek dozda verildiğinde ise, 5-FU etkisi artabilir. Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz .

Ploxal 100 Mg İV Flakon - Nasıl Kullanılır

3. PLOXAL nasıl kullanılır? Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar: • PLOXAL yalnızca erişkinlerde kullanılır. • PLOXAL dozu doktorunuz tarafmdan vücut yüzeyinize göre belirlenecektir. Vücut yüzeyiniz, boyunuz ve kilonuza göre hesaplanacaktır. • Yaşlılar da dahil olmak üzere, erişkinlerdeki olağan doz, vücut yüzeyinin metrekaresi başma 85 mg’dır (85 mg/m2) veya 100 -130 mg (100 - 130 mg/m2)’dır. Size uygulanacak doz, kan testlerinizin sonuçlarına ve sizde daha önce PLOXAL ile istenmeyen etki oluşup oluşmamasına göre değişebilir. Ağır böbrek sorunlannız varsa, PLOXALTn başlangıç dozunun 65 mg/m2 olması önerilir. •    İlaç infüzyonlarınızın olağan uygulama sıklığı, her 2 haftada bir olacaktır veya 3 haftada bir olacaktır. •    Tedavinizin süresi doktorunuz tarafından belirlenecektir. •    Tedavinin tümörün tamamen çıkanlmasını takiben uygulanması halinde, tedavi süresi en fazla 6 ay olacaktır. Uygulama yolu ve metodu: •    PLOXAL size, kanser tedavisinde uzman bir doktor (onkolog) tarafından reçete edilecektir. a • Tedaviniz, uzman sağlık personeli tarafından, size uygun PLOXAL dozu hesaplandıktan ^    sonra gerçekleştirilecektir. •    PLOXAL toplardamarlarınızdan birine yavaş enjeksiyon (damar içi infüzyon) yoluyla zerk edilecektir. İnfüzyon 2 ila 6 saat sürecek ve hastanede uygulanacaktır. •    PLOXAL size, 5-Fluorourasil infüzyonundan önce, folinik asit ile birlikte uygulanacaktır. Değişik yaş grupları: Çocuklarda kullanım: Çocuklarda ve ergenlerde kullanımına ilişkin klinik veri mevcut değildir. Çocuklarda ve ergenlerde kullanılmamalıdır. Yaşlılarda kullanım: Yaşlı hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur. Özel kullanım durumları: Yalnızca erişkinlerde kullanılır. Böbrek yetmezliği: Ağır böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda, başlangıç dozu doktorunuz tarafından belirlenecektir. Karaciğer yetmezliği: Doz ayarlamasına gerek yoktur, ancak dikkatli kullanılmalıdır. Eğer PLOXAL’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz. Kullanmanız gerekenden daha fazla PLOXAL kullandıysanız: Bu ilaç uzman sağlık personeli tarafından uygulanacağından, size gerekenden fazla veya az ilaç uygulanması muhtemel değildir. Doz aşımı durumunda, daha fazla yan etkiyle karşılaşabilirsiniz. Doktorunuz size bu yan etkilere yönelik uygun tedaviyi verecektir. PLOXAL’dan kullanmamz gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. PLOXAL’ı kullanmayı unutursanız: PLOXAL uzman sağlık personeli tarafından uygulanacağından, böyle bir durumun oluşmaması için gereken önlemler alınacaktır. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. PLOXAL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler: PLOXAL bir uzman doktor denetiminde kullanılacağı için, tedavinizin ne zaman sonlandınlacağına doktorunuz karar verecektir. Doktorunuzun onayı olmadan tedaviyi sonlandırırsanız kanser hastalığınıza bağlı yakınmalarınız tekrar ortaya çıkabilir.

Ploxal 100 Mg İV Flakon - Olası Yan Etkiler

4. Olası yan etkiler nelerdir? Tüm ilaçlar gibi, PLOXALhn içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Aşağıdakilerden biri olursa PLOXAL’ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz : • Olağan dışı morluk/çürüme, kanama ya da boğaz ağrısı veya yüksek ateş gibi enfeksiyon belirtileri • Devam eden veya şiddetli ishal veya kusma • Dudaklarda acıma ve ağrı veya ağızda yaralar • Kuru öksürük, nefes almada güçlük veya solunum sırasında çıtırtı sesi gibi açıklanamayan solunumla ilgili belirtiler • Aşın duyarlılık (aleıji) • Kusmuğunuzda kan veya kahverengi parçacıklann bulunması • Baş ağnsı, değişmiş zihinsel fonksiyonlar, felç ve bulanık görüşten görme kaybına kadar varabilen anormal görüş ve bazen yüksek tansiyon gibi bir grup belirti (seyrek görülen nörolojik bozukluk olan geri dönüşümlü posterior lökoensefelopati sendromu belirtileri) Bunlann hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatınlmamza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin yaygın/ çok yaygın görülür. • Kan hücrelerinin sayısında geçici düşüşe neden olabilir. Buna bağlı olarak, kansızlık (anemi), anormal kanamalar veya morarmalar (kan pulcuklannın azalmasına bağlı), enfeksiyonlar (beyaz kan hücrelerde azalmaya bağlı) görülebilir. Doktorunuz tedaviye başlamadan önce ve tedavi sırasında da her kürden önce, yeterli kan hücrenizin olup olmadığını kontrol etmek için sizden kan alacaktır. • İştahsızlık, kan şeker seviyesinde olağandışı değişiklikler, kuvvet kaybı, kalp atım sayısında değişiklikler. • Duyusal sinirlerde bozukluk (periferik duyusal nöropati), duyusal bozukluk, tat sapması, baş ağrısı PLOXAL sinirleri etkileyebilir (periferik duyusal nöropati). El ve/veya ayak parmaklarınızda, ağız çevresinde veya boğazınızda kanncalanma ve uyuşma hissedebilirsiniz ve bunlara bazen kramplar da eşlik edebilir. Bu etkiler sıklıkla soğuğa maruz kalma (örneğin buzdolabını açmak veya soğuk bir içeceği elinizde tutmak) sonucunda tetiklenir. Giysilerinizi düğmelemek gibi ince işleri yapmakta da zorluk çekebilirsiniz. Olgulann çoğunda bu belirtiler kendiliğinden ve tamamen ortadan kalkar. Ancak, periferik duyusal nöropati belirtilerinin tedavi sona erdikten sonra da sürmesi olasılığı vardır. Bazı kişilerde, boyun eğildiğinde kollarda ve gövdede ürperme ve elektrik çarpmış gibi bir his ortaya çıkmaktadır. • Burun kanaması • Bulantı, kann ağrısı, kabızlık Doktorunuz size tedaviden önce ve tedaviden sonra devam etmeniz için, bulantıyı önleyecek ilaçlar verecektir. • Deri bozukluğu, saç dökülmesi • Sırt ağnsı • Yorgunluk, ateş, titreme, halsizlik, ağn, ilacın uygulandığı bölgede ağn Bunlar PLOXAL’ın çok yaygın görülen yan etkileridir. • Burun akıntısı, üst solunum yolu rahatsızlıkları, kan hücrelerindeki azalmaya eşlik eden ateş (febril nötropeni)/ kan hücrelerindeki azalma sonucu enfeksiyon (nötropenik sepsis) • Solunum yollarında daralma, göğüsde ağn hissi, yüz ve boğazda şişmeye neden olan aşın duyarlılık (anjiyoödem), düşük tansiyon, • Vücutta su kaybı (dehidratasyon) • Depresyon, uykusuzluk • Baş dönmesi, boyunda sertleşme • Gözde kızarma/yanma (konjonktivit), görme bozukluğu • Kanama, ateş basması, idrarda/dışkıda kan, yüksek tansiyon • Bacaklarda kan pıhtısından kaynaklanan kızanklık veya şişme (derin ven trombozu), akciğerlerde kan taşıyan damarlarda kan pıhtılan (pulmoner emboli) • Hıçkırık • Hazımsızlık, mide ekşimesi • Deride pul pul dökülme, kırmızı ve kaşıntılı olabilen deri döküntüleri, terlemede artış, tırnak bozukluğu • Eklem ağrısı, kemik ağrısı • İdrarın kanlı oluşu, idrara çıkışın ağnlı olması, idrar yapma sıklığında değişiklikler, Bunlar PLOXAL’ın yaygın görülen yan etkileridir. • Sinirlilik • İşitme sinirinde bozukluk (Ototoksisite) • Barsak tıkanması Bunlar PLOXAL’ın yaygın olmayan yan etkileridir. Kelimeleri normal şekilde heceleyerek konuşamama Görme keskinliğinde geçici azalma, görme alanı bozuklukları, görme sinirinde bozukluk(Optik nörit’e bağlı) Kasın kemiğe tutunmasını sağlayan bağ dokusu refleksinde kayıp; hasta başını öne doğru eğince gelişen ani, geçici, elektrik benzeri şoklar (Lhermittee’s sendromu) Sağırlık Akciğerde nefes almada zorluk (bazen ölümcül olabilen) (İnterstisiyel akciğer hastalığı, pulmoner fibrozis’e bağlı) Kalınbarsak iltihabı (ishalle birlikte kanlı, mukuslu dışkı) Pankreas iltihabı (şiddetli ağn, kramplar ve kusma ile kendini gösterir.) Bunlar PLOXAL’ın seyrek görülen yan etkileridir. • Karaciğer / böbrek hastalıkları Bunlar PLOXAL’ın çok seyrek görülen yan etkileridir. • İdrar miktarında azalma (böbrek yetmezliği), • Kaslarda şiddetli kasılma • Havale (konvülsiyon) • Gırtlakta kasılma (laringospazm) Bunlar PLOXAL’ın sıklığı bilinmeyen yan etkileridir. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Ploxal 100 Mg İV Flakon - Saklama Koşulları

5. PLOXAL’ın saklanması PLOXAL ’ı çocukların göremeyeceği , erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. Sulandırılmadan önce flakonu, 25°C’nin altmdaki oda sıcaklığında ve orijinal ambalajında saklayınız. Işıktan koruyunuz. PLOXALTn gözle veya ciltle temas etmemesi gereklidir. Kazara dökülmesi halinde, hemen doktorunuza veya hemşirenize bildiriniz. İnfüzyon tamamlandığında, PLOXAL doktorunuz veya hemşireniz tarafmdan gerektiği şekilde imha edilecektir. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra PLOXAL ’ı kullanmayınız. Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz PLOXAL’ı kullanmayınız. Ruhsat sahibi: KOÇAK FARMA İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş. Bağlarbaşı, Gazi Cad., No:64-66 Üsküdar / İstanbul İmal yeri ; KOÇAK FARMA İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş. Organize Sanayi Bölgesi, Çerkezköy / Tekirdağ Bu kullanma talimatıtarihinde onaylanmıştır. 1 Doktorunuz size PLOXAL‘ı, kalın barsak kanserinde (birincil tümör vücudunuzdan tamamen çıkarıldıktan sonra) veya vücudun diğer kısımlarına dağılmış kalın barsak ve kalın barsağm aşağı bölümü (rektum) kanserinin tedavisi için reçetelemiş olabilir. • PLOXAL, 5- fluorourasil ve folinik asit, bevasizumab, kapesitabin adlı başka kanser ilaçlarıyla birlikte uygulanır.

Ploxal 100 Mg İV Flakon - Güncel Fiyat Bilgisi

 1. 289.65 TL - 22 Mart 2016

Ploxal 100 Mg İV Flakon - Alternatif İlaçlar

 1. PLOXAL S İV Flakon 100 mg/20 ml 1x20 ml'lik flakon - Koçak Farma
 2. OXALPİN İV Flakon 100 mg/20 ml 1x20 ml'lik flakon - Deva
 3. LİNOXA İV Flakon 100 mg/20 ml 1x20 ml'lik flakon - Mustafa Nevzat
 4. OXALİMEDAC İV Flakon 100 mg/20 ml 1x20 ml'lik flakon - Biem
 5. OXALİPLATİN HOSPİRA İV Flakon 100 mg/20 ml 1x20 ml'lik flakon - Orna
 6. ELOXATİN İV Flakon 100 mg/20 ml 1x20 ml'lik flakon - Sanofi Aventis
 7. OXEBEWE İV Flakon 100 mg/20 ml 1x20 ml'lik flakon - EBV
 8. OXALİDEM İV Flakon 100 mg 1 flakonluk ambalaj - Dem
 9. OXAQUAL İV Flakon 100 mg/20 ml 1x20 ml'lik flakon - Lilly
 10. PLOXAL S İV Flakon 200 mg/40 ml 1x40 ml'lik flakon - Koçak Farma
 11. PLOXAL S İV Flakon 50 mg/10 ml 1x10 ml'lik flakon - Koçak Farma
 12. Ploxal 50 Mg İV Flakon - Koçak Farma
 13. OXALPİN İV Flakon 50 mg/10 ml 1x10 ml'lik flakon - Deva
 14. LİNOXA İV Flakon 50 mg/10 ml 1x10 ml'lik flakon - Mustafa Nevzat
 15. Ploxal 200 mg İV Flakon - Koçak Farma
 16. LİNOXA İV Flakon 200 mg/40 ml 1x40 ml'lik flakon - Mustafa Nevzat
 17. LİNOXA İV Flakon 150 mg/30 ml 1x30 ml'lik flakon - Mustafa Nevzat
 18. OXALİMEDAC İV Flakon 50 mg/10 ml 1x10 ml'lik flakon - Biem
 19. OXALİPLATİN HOSPİRA İV Flakon 50 mg/10 ml 1x10 ml'lik flakon - Orna
 20. OXALİPLATİN HOSPİRA İV Flakon 200 mg/40 ml 1x40 ml'lik flakon - Orna
 21. ELOXATİN İV Flakon 200 mg/40 ml 1x40 ml'lik flakon - Sanofi Aventis
 22. OXEBEWE İV Flakon 50 mg/10 ml 1x10 ml'lik flakon - EBV
 23. ELOXATİN İV Flakon 50 mg/10 ml 1x10 ml'lik flakon - Sanofi Aventis
 24. OXALİDEM İV Flakon 50 mg 1 flakonluk ambalaj - Dem
 25. OXAQUAL İV Flakon 100 mg/20 ml 1x20 ml'lik flakon - Lilly
 26. CURATİNOX İV Flakon 200 mg/40 ml 1x40 ml'lik flakon - Actavis
 27. CURATİNOX İV Flakon 50 mg/10 ml 1x10 ml'lik flakon - Actavis
 28. OXAQUAL İV Flakon 50 mg/10 ml 1x10 ml'lik flakon - Lilly
 29. OXATU S İV Flakon 50 mg/10 ml 1x10 ml'lik flakon - Onko

Ploxal 100 Mg İV Flakon - Özel Uyarılar

PLOXAL laktoz monohidrat içerir. Nadir kalıtımsal galaktoz intoleransı, Lapp laktoz yetmezligi ya da glikoz-galaktoz malabsorpsiyon problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.


ÖZET İLAÇ BİLGİSİ

Reçete Türü: Beyaz Reçete

Gebelik Kategorisi

Gebelik

İlacın gebelik kategorisi belirtilmemiştir.

İlaç Formu : Flakon

Geri Ödeyen Kurumlar:

SGK

Geri Ödeme Durumu - Ödenir


ÖZET İLAÇ KULLANIM BİLGİSİ

Kullanım Zamanı:

İlaç kullanım zamanı hakkında bilgi bulunmamaktadır.

Uygulama Yolu:

İlaç yetkilisi tarafından bilgi girilmemiştir.

Günlük Kullanım Şekli:

İlaç yetkilisi tarafından bilgi girilmemiştir.

Uygulama Süresi:

İlaç yetkilisi tarafından bilgi girilmemiştir.

İLACI DEĞERLENDİRİN

Değerlendirme yapabilmek için sisteme üye olmanız / giriş yapmanız gerekmektedir.

İLAÇ HAKKINDA SORU SORUN

Soru sorabilmek için sisteme üye olmanız / giriş yapmanız gerekmektedir.