Tekosit 200 mg İV/İM Flakon

Fiyat: 43.32 TL. (KDV Dahil) ( 22 Mart 2016 )

Firma: Koçak Farma

Barkod: 8699828790013

Eşdeğer: (2) Alternatif: (3)

KTKullanma Talimatı KÜBKısa Ürün Bilgisi

Tekosit 200 mg İV/İM Flakon - Etken Maddeler

Teikoplanin 66.66 mg/ml

Tekosit 200 mg İV/İM Flakon - İlgili Sağlık Konuları

Tekosit 200 mg İV/İM Flakon - SGK Bilgisi

Orijinal mi Jenerik mi?: Orjinal
Durum: Aktif
SGK Kodu: SGKFRQ
Kamu Kodu: A10352
İmal veya İthal: Ithal

Tekosit 200 mg İV/İM Flakon - Bilgisi

Raf Ömrü: 24 Ay
Ambalaj Miktari: 200 Mg/3 Ml 1x3 Ml'lik Flakon
NFC kodu: FPB
ATC kodu: J01XA02
ATC Kod açılımı:

J - SİSTEMİK ANTİENFEKTİFLER

J01 - SİSTEMİK ANTİBAKTERİYELLER

J01X - DİĞER ANTİBAKTERİYELLER

J01XA - Glikopeptid antibakteriyeller

J01XA02 - Teicoplanin

Eşd. ilaç grubu: E420A

Tekosit 200 mg İV/İM Flakon - Giriş Bilgisi

TEKOSİT 200 mg I.M./I.V. Liyofilize Toz İçeren Flakon Damar içine veya kas içine enjekte edilir. •     Etkin madde: Her bir flakonda 200 mg teikoplanin •     Yardımcı maddeler: Sodyum klorür Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu NI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. •     Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz. •    Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız. •     Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçetelendirilmiştir, başkalarına vermeyiniz. •     Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz. Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız. Bu Kullanma Talimatında: •     TEKOSİT nedir ve ne için kullanılır? •    TEKOSÎTH kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ^    •     TEKOSİT nasıl kullanılır? •    Olası yan etkiler nelerdir? •    TEKOSİT’in saklanması Başlıkları yer almaktadır.

Tekosit 200 mg İV/İM Flakon - Nedir ve Ne İçin Kullanılır

1. TEKOSİT nedir ve ne için kullanılır? •    TEKOSİT, kuru toz halinde teikoplanin isimli bir ilaç içerir. •    TEKOSİT, bakterilerin neden olduğu infeksiyonlann tedavisinde kullanılan bir antibiyotiktir. Bu infeksiyonlar eklemlerinizde, kanınızda veya kemiklerinizde meydana gelebilir. TEKOSİT damar içine veya kas içine enjekte edilerek kullanılır. •    Etkin maddenin kuru toz halinde yer aldığı 1 enjeksiyonluk flakon ve 3 mİ enjeksiyonluk su içeren ampul aynı ambalaj içinde sunulmuştur. Her bir çözücü ampul içinde 3 mİ enjeksiyonluk su bulunur. Her bir TEKOSÎT I.M./I.V. Liyofilize Toz İçeren Flakonu içinde 24 mg sodyum klorür bulunur. 2 dozaj şekli mevcuttur. TEKOSİT 200 mg I.M./I.V. liyofilize toz içeren flakon ve TEKOSİT 400 mg I.M./I.V. liyofilize toz içeren flakon. -    TEKOSİT diğer antibiyotiklerin tedavi edemediği enfeksiyonların tedavisi için veya penisilin veya sefalosporin grubundaki antibiyotiklere aleıjisi olan hastalarda kullanılır. Bu enfeksiyonlar vücudumuzun aşağıdaki bölümlerinde meydana gelebilir: -    Kasları da içeren deri ve deri altı doku: Bazen "yumuşak doku" da denebilir. Bu dokuların enfeksiyonları -    İdrar yollan: Böbrek ve mesaneyi de içeren organlann enfeksiyonlan -    Akciğerler: Solunumu etkileyen enfeksiyonlar -    Eklem ve kemikler: Kalça ve diz eklemlerinizdeki ve kemiklerinizdeki enfeksiyonlar da dahi1. -    Kan: Bakterilerin kana geçmesi sonucu oluşan septisemi. -    Kalp: Endokardit olarak adlandmlan kalbin iç zannm veya kapakçıklanmn iltihabı. -    Mide veya bağırsak: Hastalık peritonit olarak adlandınlır. Bu durum eğer böbrek problemleriniz varsa ve düzenli olarak diyalize giriyorsanız gerçekleşebilir. Aynca ameliyat öncesi (örneğin diş ve ortopedi ameliyatlan) enfeksiyon oluşumunu engellemek için de kullanılır. Penisilin ya da sefalosporinlere karşı aleıjisi bulunan hastaların enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.

Tekosit 200 mg İV/İM Flakon - Kullanmadan Önce

Clostridium diffîcile adlı bir bakterinin neden olduğu, antibiyotiğe bağlı ishal tedavisinde ağız yoluyla kullanılabilir. 2. TEKOSİT’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler TEKOSİT’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ •    İlacın etkin maddesi olan teikoplanine veya TEKOSİT’in içindeki herhangi bir maddeye karşı aleıjiniz varsa, Aleıjinin belirtileri: Döküntü, dudak, yüz, boğaz ve dilinizin şişmesi sonucu yutkunma veya nefes almada problemler TEKOSİT’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ •    Böbrek problemleriniz varsa •    Vankomisin isimli antibiyotiğe karşı aleıjiniz varsa •    Böbrekler ve işitme yeteneği üzerinde olumsuz etki gösteren ilaçlar (aminoglikozid, kolistin, amfoterisin B, siklosporin, sisplatin, furosemid ve etakrinik asit gibi) kullanıyorsanız veya yeni kullandıysanız • Tedavi sırasında, asıl tedavi edilen enfeksiyonun üzerine yeni bir enfeksiyon eklenirse Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız. TEKOSİT’in yiyecek ve içecek ile kullanılması TEKOSİT damar içine veya kas içine enjekte edilerek kullanılır. Ancak, Clostridium difficile adlı bir bakterinin neden olduğu, antibiyotiğe bağlı ishal tedavisinde ağız yoluyla kullanılabilir. Hamilelik İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Hamileyseniz TEKOSİT’i kullanmamanız gerekir. TEKOSÎT’i, kesinlikle doktor kontrolünde kullanınız. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Emzirme İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız. Emzirme sırasında TEKOSİT’i kullanmamanız gerekir. TEKOSİT’i, kesinlikle doktor kontrolünde kullanınız. Araç ve makine kullanımı TEKOSİT sersemlik ve baş ağrısına neden olabilir. Araç ve makine kullanımı olumsuz etkilenebilir. Eğer bunlar olursa, araç ve makine kullanmamanız gerekir. TEKOSİT’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler TEKOSİT’in içinde özel önlem alınmasını gerektirecek herhangi bir yardımcı madde bulunmaz. Bu tıbbi ürün her ml’sinde 1 mmol (23 mg)’den az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”. Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı Aşağıdaki ilaçlan alıyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz: • Enfeksiyonlann tedavisi için kullanılan ilaçlar: aminoglikozid antibiyotikler (gentamisin, streptomisin, neomisin, kanamisin, amikasin, tobramisîn dahil ) ve diğer antibiyotikler (sefaloridin veya kolistin) •    Mantar enfeksiyonları için ilaçlar (amfoterisin B) •    Siklosporin - organ nakli ameliyatlarında ve ağrılı eklem ve deri hastalıklarında •    Sisplatin - bazı kanser türlerinde kullanılır. •    İdrar söktürücüler (furosemid, etakrinik asit) Doktorunuz kanınızda ilaç miktarını ölçmek için sizden düzenli olarak kan testleri isteyebilir. TEKOSİT ile tedaviniz sırasında doktorunuz karaciğer, böbreğiniz ve duymanız ile ilgili testler isteyebilir. Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Tekosit 200 mg İV/İM Flakon - Nasıl Kullanılır

3. TEKOSİT nasıl kullanılır? Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar: Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır. Uygulama yolu ve metodu: Kas veya damar içine enjekte edilerek uygulanır. İntravenöz dozlar, 3-5 dakika içinde yapılan hızlı enjeksiyonla ya da 30 dakika içinde yapılan yavaş infîizyonla uygulanabilir. Kilonuza göre farklı doz uygulaması gerekebilir. Tedavinin süresi enfeksiyonuna bağlı olarak değişecektir. Orta şiddetteki enfeksiyonlarda: 18 yaş ve üzeri yetişkinlere genellikle 400 mg başlangıç dozu ilk gün uygulanır. Devam dozu günde 200 mg olarak belirlenebilir. Şiddetli enfeksiyonlarda: İlk üç doz her 12 saatte bir 400 mg Devam dozu günde 400 mg Enfeksiyon oluşumunu engellemek için: Ameliyat öncesi tek doz 400 mg Periton Diyalizi: İlk gün damar içine uygulanan 400 mg’lık yükleme dozunun ardından: 1. hafta: her diyaliz torbasında 20 mg/1 dozunda 2. hafta: her iki torbada bir 20 mg/1 dozunda 3. hafta: gece boyunca uygulamada kalan torba için 20mg/1. Çocuklar (2 aylık ve üzeri): Orta şiddetteki enfeksiyonlarda: •    İlk üç uygulamada 10 mg/kg’lık doz 12 saatte bir uygulanır. •    Daha sonra uygulamaya günde bir kez 6 mg/kg dozuyla devam edilir. Şiddetli enfeksiyonlarda veya enfeksiyon riskinin yüksek olduğu durumlarda: •    İlk üç uygulamada 10 mg/kg’lık doz 12 saatte bir uygulanır. •    Daha sonra uygulamaya günde bir kez 10 mg/kg dozuyla devam edilir. Enfeksiyonu önlemek için: •    Operasyondan önce bir defaya mahsus 400 mg dozunda uygulanır. Bebekler (doğumdan sonraki bir ay içinde) •    İlk gün 16 mg/kg, ardından her gün bir kez 8 mg/kg dozunda uygulanır. Değişik yaş gruplan: Çocuklarda kullanım: Doktorunuz çocuğunuzun hastalığına, yaşma ve varsa diğer hastalıklarına bağlı olarak ilacın dozunu belirleyecek ve çocuğunuza uygulayacaktır. Özel kullanım durumlan: Eğer sizde böbrek problemleri varsa doktorunuz sizin için uygun olan en düşük TEKOSİT dozunu uygulayacaktır. Eğer TEKOSİT’in etkisinin çok güçlü veya çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz. Kullanmanız gerekenden daha fazla TEKOSİT kullandıysanız: TEKOSİT doktor denetiminde kullanılacağı için, böyle bir durumun oluşmaması için gereken önlemler alınacaktır. Yanlışlıkla böyle bir durum söz konusu olursa, klinikte gerekli tedavi uygulanacaktır. TEKOSİT 4 aydan fazla verilmemelidir. Doktorunuz ya da hemşireniz hastalığın gelişimini ve size verilen tedaviyi kontrol edecektir. TEKOSİT’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. TEKOSİT’i kullanmayı unutursanız: TEKOSİT doktor denetiminde kullanılacağı için ve uygulamalar vasıflı sağlık personeli tarafından yapılacağı için ilacın uygulanmasının unutulması söz konusu olmayacaktır. TEKOSİT ile tedavi sonlandınldığındaki oluşabilecek etkiler: TEKOSİT tedavisi mutlaka doktor denetiminde uygulanacağı için, tedavinin durdurulmasına doktor karar verecektir. Ancak tedaviyi doktorunuzun onayı olmadan bırakırsanız, infeksiyonun yerleştiği vücut sisteminizle ilgili yakınmalarınız tekrar ortaya çıkabilir ve genel sağlık durumunuz bozulabilir.

Tekosit 200 mg İV/İM Flakon - Olası Yan Etkiler

4. Olası yan etkiler nelerdir? Tüm ilaçlar gibi, TEKOSİT’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Aşağıdakilerden biri olursa, TEKOSİT'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz: •    Aleıjik reaksiyon oluşursa: döküntü, kaşmtı, ateş, nefes almada zorluk veya hırıltı, titreme, şişlik •    Deri, ağız, gözler ve genital bölgede su dolu kabarcıklar oluşumu. Bu durum “Stevens Johnson sendromu” veya “toksik epidermal nekroliz” olabilir. •    Beyine doğrudan uygulanmasının ardından (intraventriküler) epileptik nöbetler oluşursa Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin TEKOSİT'e karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz: •    Normale göre daha sık enfeksiyon geçiriyorsanız. Bu durum lökopeni ve nötropeninin (akyuvar sayısında azalma) bir belirtisi olabilir. •    Olağan dışı çürükler veya kanama eğilimi varsa. Bu durum trombositopeninin (kan pulcuğu sayısında azalma) belirtisi olabilir. •    Ateş, boğaz ağrısı, ağızda yaralar ve diş eti kanaması söz konusuysa. Bu durum granülosit adlı beyaz kan hücrelerinin sayısında azalmanın (agranülosîtoz) belirtisi olabilir. •    Uygulama bölgesinde ağn, kızarıklık veya şişlik gibi reaksiyonlar •    Mide bulantısı,kusma, ishal •    Sersemlik, baş dönmesi ve baş ağrısı •    Vücudunuzun üst kısmında kızarıklık •    Hafif duyma kaybı, kulaklarda çınlama ya da baş dönmesi •    Enfeksiyon, ateş, titreme •    Deride kızarıklık, şişlik ve o bölgede ağn ile kendim gösteren toplardamar iltihabı (tromboflebit) •    Zor ve hmltılı nefes alıp verme (bronkospazm) Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz: • Böbrek ve karaciğer promlemleri veya böbreğinizin çalışma düzeninde değişiklikler. Bu durum kan testleri sonuçlan ile fark edilebilir. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Tekosit 200 mg İV/İM Flakon - Saklama Koşulları

5. TEKOSİT’in saklanması TEKOSİT’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 °C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. i Kuru toz eritildikten sonra elde edilen solüsyonlar 2-8°C’de saklanmalıdır ve 24 saatten fazla ^ bekletildiğinde kullanılmamalıdır. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra TEKOSİT’i kullanmayınız. Ruhsat sahibi: KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SANAYİ A.Ş. Bağlarbaşı, Gazi Cad. No: 64-66 Üsküdar / İstanbul İmal yeri : KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SANAYİ A.Ş. Organize Sanayi Bölgesi Çerkezköy / Tekirdağ Bu kullanma talimatı (...) tarihinde onaylanmıştır. AŞAĞIDAKİ BİLGİLER BU İLACI UYGULAYACAK SAĞLIK PERSONELİ İÇİNDİR: Hazırlama şekli: Flakon 3.2 mİ steril injeksiyonluk suyla sulandınlır ve I.M. veya I.V. olarak uygulanır. Sulandırma yapılırken tozun tümünün çözünmesine ve köpük oluşmamasına dikkat edilmelidir. Bunun için, solüsyonu hiç sallamadan toz çözününceye kadar flakon iki ellerin arasında hafifçe döndürülerek injeksiyonluk preparat hazırlanır. Sulandırılmış solüsyon direkt olarak veya aşağıdaki solüsyonlarla seyreltilerek injekte edilebilir. -    % 5 dekstroz injeksiyonu -     % 0.9 sodyum klorür injeksiyonu -    sodyum laktat bileşik injeksiyonu -    % 0.18 sodyum klorür ve % 4 dekstroz injeksiyonu -    % 1.36 veya % 0.86 dekstroz içeren periton diyaliz solüsyonları Bu solüsyonlar 2-8°C’de saklanmalıdır ve 24 saatten fazla bekletildiğinde kullanılmamalıdır. Teikoplanin ve aminoglikozid solüsyonları injeksiyondan önce karıştırılmamalıdır. 8

Tekosit 200 mg İV/İM Flakon - Güncel Fiyat Bilgisi

  1. 43.32 TL - 22 Mart 2016

Tekosit 200 mg İV/İM Flakon - Özel Uyarılar

Çapraz duyarlılık görülebileceğinden dolayı, diğer antibiyotiklere karşı aşırı duyarlığı olan hastalarda kullanılmamalıdır. Böbrek bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması yapılmalıdır. Tedavi süresi uzadığı zaman, hematolojik testler, böbrek ve karaciğer fonksiyon analizleri periyodik olarak yapılmalıdır. Böbrek yetmezliği olan hastaların uzun süreli tedavisi ve nörotoksik ve/veya nefrotoksik etkileri olan ilaçlarla birlikte ya da ardışık kullanım durumlarında böbrek ve işitme testlerinin yapılması gerekmektedir. Tedavi antibiyogram sonuçlarına göre uygulandığında daha doğru antibiyotik kullanımı sağlamak mümkün olur. Gelişebilen olası bir süperenfeksiyona karşı uygun tamamlayıcı bir tedavi gerekebilir.

Tekosit 200 mg İV/İM Flakon - Kontredikasyonlar

Teikoplanine karşı veya genellikle glikopeptit antibiyotiklere karşı duyarlığı olan hastalarda kontrendikedir.

Aminoglikozitler, kolitsin, siklosporin, sisplatin, etakrinit asit, furosemid ve amfoterisin B gibi nörotoksik veya nefrotoksik etkiye sahip ilaçlarla birlikte ya da ardışık kullanılması durumunda ilaç etkileşimi görülebilir ve bu istenmeyen etkilerin şiddetlenmesine yol açabilir. Bu gibi durumlarda böbrek fonksiyon ve işitme testleri periyodik olarak yapılmalıdır. Yapılmış olan klinik çalışmalarda, teikoplaninin, diğer antibiyotikler, anestezik ajanlar, antihipertansifler, antidiyabetikler ve kardiyak ilaçlarla birlikte uygulanmasında herhangi bir etkileşim saptanmamıştır.
Antibiyotik kullanan hastalarda oral antikoagülanların aktivitesinde artış olduğunu gösteren bir çok vaka bildirilmiştir.


ÖZET İLAÇ BİLGİSİ

Reçete Türü: Beyaz Reçete

Gebelik Kategorisi : C

Gebelik

İlacın gebelik kategorisi C’dir

Laktasyon

İlaç emzirme döneminde kullanılamaz.

Gebelik ve Laktasyonda İstisnai Durumlar

Yapılan çalışmalarda herhangi bir teratojenik etkiye veya fertilite kaybına rastlanmamış olsa da, kesinleşmiş ve olası hamilelikte kullanılmaması tavsiye edilir

İlaç Formu : Flakon

Geri Ödeyen Kurumlar:

SGK

Geri Ödeme Durumu - Ödenir


ÖZET İLAÇ KULLANIM BİLGİSİ

Kullanım Zamanı:

İlaç aç veya tok karnına kullanılmalıdır.

Uygulama Yolu:

TEKOSİT sulandırıldıktan serum ile uygulanabilir. 1 dakika sürecek şekilde hızlı injeksiyon veya 30 dakika sürecek şekilde yavaş infüzyonla uygulanabilir.

Günlük Kullanım Şekli:

Günde bir kez

Uygulama Süresi:

Tedavi süresi enfeksiyonun tipi, şiddeti ve hastanın verdiği klinik yanıta bağlıdır.

İLACI DEĞERLENDİRİN

Değerlendirme yapabilmek için sisteme üye olmanız / giriş yapmanız gerekmektedir.

İLAÇ HAKKINDA SORU SORUN

Soru sorabilmek için sisteme üye olmanız / giriş yapmanız gerekmektedir.