Netira 5 Ml Göz Damlası

Fiyat: 10.44 TL. (KDV Dahil) ( 22 Mart 2016 )

Firma: Teka Teknik

Barkod: 8696875610073

Eşdeğer: (0) Alternatif: (1)

KTKullanma Talimatı KÜBKısa Ürün Bilgisi

Netira 5 Ml Göz Damlası - Etken Maddeler

Netilmisin 3 mg/ml

Netira 5 Ml Göz Damlası - İlgili Sağlık Konuları

Netira 5 Ml Göz Damlası - SGK Bilgisi

Orijinal mi Jenerik mi?: Orjinal
Durum: Aktif
SGK Kodu: SGKFG2
Kamu Kodu: A05364
İmal veya İthal: Ithal

Netira 5 Ml Göz Damlası - Bilgisi

Raf Ömrü: 36 ay
Ambalaj Miktari: %0.3 5 Ml'lik Şişe
NFC kodu: NGB
ATC kodu: S01AA23
ATC Kod açılımı:

S - DUYU ORGANLARI

S01 - GÖZ İLAÇLARI

S01A - ANTİENFEKTİFLER

S01AA - Antibiyotikler

S01AA23 - Netilmicin

Netira 5 Ml Göz Damlası - Giriş Bilgisi

NETİRA göz damlası - 5 ml Göze uygulanır. •     Etkin madde: Netilmisin sülfat . 100 ml’de, 0.300 g Netilmisin’e eşdeğer 0.455 g Netilmisin sülfat içerir. •     Yardımcı Maddeler: Sodyum klorür, Benzalkonyum klorür, Saf su Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu NI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. •     Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz. • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız. • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz. • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz. •    Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız. Bu Kullanma Talimatında : 1. NETİRA nedir ve ne için kullanılır ? 2. NETİRA ’yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler 3. NETİRA nasıl kullanılır ? 4. Olası yan etkiler nelerdir ? 5. NETİRA’nın saklanması Başlıkları yer almaktadır.

Netira 5 Ml Göz Damlası - Nedir ve Ne İçin Kullanılır

1. NETİRA nedir ve ne için kullanılır ? • NETİRA, 5 ml’lik düşük yoğunluklu beyaz polietilen damlalıklı şişe ambalajında karton kutuda kullanıma hazır steril sarı soluk renkli göz damlasıdır. NETİRA, gözde ve ilişkili organlarında Netilmisin’e hassas patojenlerin neden olduğu dış enfeksiyonların lokal tedavisinde kullanılır.

Netira 5 Ml Göz Damlası - Kullanmadan Önce

2. NETİRA’yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler NETİRA’yı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ • İçerdiği etkin maddelere, aminoglikozid grubu antibiyotiklere veya yardımcı maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılığınız varsa NETİRA’yı kullanmayınız. NETİRA’yı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ •    Lokal antibiyotiklerin uzun süreli kullanımı, dirençli mikroorganizmaların aşırı büyümesine neden olabilir. •    Kısa süre içinde yeterli iyileşme sağlanmazsa yada tahriş veya hassasiyet oluşursa NETİRA’nın kullanılmasına son verilmelidir. Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. NETİRA’nın yiyecek ve içecek ile kullanılması Uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur. Hamilelik İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız . Hamilelik sürecinde NETİRA , ancak kullanımı zorunlu ise ve ciddi tıbbi kontrol altında uygulanmalıdır. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Emzirme İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. NETİRA emzirme döneminde kullanılmamalıdır. Araç ve makine kullanımı NETİRA araç ve makine kullanma yeteneğine etki etmemektedir. NETİRA’nın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler NETİRA 5 ml 0.005 g Benzalkonyum klorür içerir. Benzalkonyum klorür yumuşak kontakt lensler tarafından absorbe edilebilir. NETİRA ve yumuşak kontakt lensin eş zamanlı olarak kullanımının gerekli olduğu durumlarda, uygulamadan önce kontakt lensi çıkartınız ve ilacı uyguladıktan sonra lensi takmak için en az 15 dakika bekleyiniz. NETİRA’nın, içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa, bu yardımcı maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez. Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı NETİRA’nın diğer ilaçlarla birlikte kullanımında bilinen bir etkileşimi yoktur. Bazı aminoglikozidlerin böbrek yetmezliği (nefrotoksisite) potansiyelini artırdıkları rapor edilmiştir. Bu yüzden diğer nefrotoksisite potansiyeli olan ilaçlardan; sisplatin, polimiksin B, kolistin, viomisin, streptomisin, vankomisin, bazı sefalosporinler veya potent diüretiklerle (etakrinik asit ve furosemid) birlikte kullanılmaları önerilmez. Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Netira 5 Ml Göz Damlası - Nasıl Kullanılır

3. NETİRA nasıl kullanılır ? Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar : NETİRA’yı alırken her zaman doktorunuzun talimatlarına kesin olarak uyunuz. Tedaviye alınan yamta bağlı olarak NETİRA ile tedavinin süresi hekim tarafından belirlenmelidir. Doktorunuz başka türlü tavsiye etmedikçe, konjunktiva kesesine günde 3 defa 1-2 damla damlatılması önerilir. Uygulama yolu ve metodu : •    Tedavi süreniz doktorunuz tarafından belirlenecektir. • Yalnız oftalmik kullanım içindir. Göze uygulanır. • Plastik şişeyi delmek için kapağı sivri uca doğru çeviriniz. Sivri ucu çevirerek şişeyi kapatınız. • İlacı uygularken ambalajın ucu ile göze ya da elleriniz dahil başka bir yüzeye dokunmayınız. • Kullanmadan önce ambalajın zedelenmemiş olduğundan emin olunuz. •    Şişe açıldıktan sonra 28 gün içinde kullanılmalıdır. Değişik yaş grupları : Çocuklarda Kullanımı : Pediyatrik yaş grubunda, NETİRA gerçekten ihtiyaç olması halinde ve sıkı tıbbi kontrol altında kullanılmalıdır. Yaşlılarda kullanımı : Yaşlılarda özel bir doz ayarlamasına gerek yoktur. Özel kullanım durumları : Böbrek / Karaciğer yetmezliği : Böbrek / Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doktor tarafından önerilen doz dışında özel bir kullanım durumu yoktur. Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz. Eğer NETİRA ’nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz. Kullanmanız gerekenden daha fazla NETİRA kullandıysanız : Doz aşımı vakası rapor edilmemiştir. NETİRA’yı kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. NETİRA’yı kullanmayı unutursanız Eğer NETİRA’nın bir dozunu uygulamayı unutursanız, tedaviye ertesi günün sabahında önceki gibi uygulayarak devam ediniz. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. NETİRA ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler Doktorunuz reçete ettiği sürece NETİRA kullanmaya devam ediniz . Tedavinizi doktorunuza danışmadan sonlandırmayınız.

Netira 5 Ml Göz Damlası - Olası Yan Etkiler

4. Olası yan etkiler nelerdir ? Tüm ilaçlar gibi, NETİRA’nın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz : •    Gözde geçici kızarıklık ve hafif tahriş •    Ödem •    Ürtiker •    Kaşıntı gibi aşırı hassasiyet Bunlar NETİRA’nın hafif yan etkileridir.Hafif yan etkiler seyrek görülür. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Netira 5 Ml Göz Damlası - Saklama Koşulları

5. NETİRA’nın Saklanması NETİRA ’yi çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. Şişe açıldıktan sonra 28 gün içinde kullanılmalıdır. 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında ve çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra NETİRA ’yı kullanmayınız. Etiket ve kutu üzerinde yazılmış ilk iki rakam ayı, son dört rakam yılı gösterir. Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz NETİRA’yı kullanmayınız. Ruhsat Sahibi: TEKA TEKNİK CİHAZLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş Altan Erbulak Sokak No:3 Kat:3 80300 Mecidiyeköy-İSTANBUL Tel : 0212- 274 51 24 Fax : 0212- 272 15 68 Üretici: SIFI S.P.A. 36,Via Ercole Patti 95020 Lavinaio- Aci S.Antonio Katanya-İTALYA Tel : 0039 095 792 21 11 Bu kullanma talimatı ........... tarihinde onaylanmıştır.

Netira 5 Ml Göz Damlası - Güncel Fiyat Bilgisi

  1. 10.44 TL - 22 Mart 2016

Netira 5 Ml Göz Damlası - Alternatif İlaçlar

  1. NETİRA Göz Damlası Tek Doz %0.3 15x0.3 ml'lik poşet - Teka Teknik

Netira 5 Ml Göz Damlası - Özel Uyarılar

Bu bilgi bulunmamaktadır.

Değerlendirmeler

Rumuz: Kullanici

Tarih: 14 Nisan 2016 - 21:52

Cinsiyet: Kadın

Yaş: 0-2

Sıklık: 1 aydan daha az

Etki

Kolaylık

Kullanım

0 0
Yorum: test

ÖZET İLAÇ BİLGİSİ

Reçete Türü: Beyaz Reçete

Gebelik Kategorisi

Gebelik

İlacın gebelik kategorisi belirtilmemiştir.

İlaç Formu : Damla

Geri Ödeyen Kurumlar:

SGK

Geri Ödeme Durumu - Ödenir


ÖZET İLAÇ KULLANIM BİLGİSİ

Kullanım Zamanı:

İlaç kullanım zamanı hakkında bilgi bulunmamaktadır.

Uygulama Yolu:

İlaç yetkilisi tarafından bilgi girilmemiştir.

Günlük Kullanım Şekli:

İlaç yetkilisi tarafından bilgi girilmemiştir.

Uygulama Süresi:

İlaç yetkilisi tarafından bilgi girilmemiştir.

İLACI DEĞERLENDİRİN

Değerlendirme yapabilmek için sisteme üye olmanız / giriş yapmanız gerekmektedir.

İLAÇ HAKKINDA SORU SORUN

Soru sorabilmek için sisteme üye olmanız / giriş yapmanız gerekmektedir.