INEGY 10/20 mg 28 tablet

Fiyat: 118.94 TL. (KDV Dahil) ( 05 Mayıs 2017 )

Firma: Merck Sharp Dohme

Barkod: 8699636010648

Eşdeğer: (10) Alternatif: (1)

KTKullanma Talimatı KÜBKısa Ürün Bilgisi

INEGY 10/20 mg 28 tablet - Kullanmadan Önce

2.INEGY kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

INEGY'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

• INEGY'nin içeriğindeki ezetimib, simvastatin veya diğer herhangi bir maddeye karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa,

 • Şu anda karaciğer hastalığınız varsa,
 • Hamile iseniz veya emziriyorsanız,
 • Şu ilaçları birarada kullanıyorsanız:
 • İtrakonazol, ketokonazol ya da posakonazol (mantar enfeksiyonu için kullanılan ilaç)
 • Bazı hepatit C virüs proteaz inhibitörleri (boceprevir ya da telaprevir)
 • Eritromisin, klaritromisin veya telitromisin (bazı enfeksiyonlar için kullanılan antibiyotik
 • ilaçlar)

 • HIV proteaz inhibitörleri, indinavir, nelfinavir, ritonavir, sakinavir (bu ilaçlar AIDS hastalığında kullanılır)
 • Nefazodon (bir depresyon (ruhsal çökkünlük) ilacı).
 • INEGY ve fibratların (kolesterol düşürücü ilaçlar) birlikte kullanımı ile ilgili bir çalışma yapılmamış olduğundan, INEGY ve fibratlar birlikte kullanılmamalıdır.
 • INEGY'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • Doktorunuzu alerjileriniz dahil tüm hastalık geçmişiniz hakkında bilgilendiriniz.
 • Yüksek miktarda alkol tüketiyorsanız veya karaciğer hastalığı geçirdiyseniz bunu doktorunuza söyleyiniz. INEGY sizin için uygun olmayabilir.
 • Bir ameliyat geçirmeniz gerekiyorsa bunu doktorunuza söyleyiniz. Kısa bir süre için INEGY'e ara vermeniz gerekebilir.
 • • INEGY almaya başlamadan önce doktorunuz bir kan testi yapacaktır. Bu test karaciğerinizin iyi çalışıp çalışmadığını anlamak içindir.

  • INEGY kullanmaya başladıktan sonra da karaciğerinizin iyi çalışıp çalışmadığınızı anlamak için doktorunuz kan testi yaptırmanızı isteyebilir.

  • Ciddi bir akciğer hastalığınız varsa doktorunuza söyleyiniz.

  INEGY kullandığınız zaman herhangi bir açıklanamayan kas ağrısı, kaslarınızda hassasiyet, veya zayıflık hissederseniz hemen doktorunuzla iletişime geçiniz. Çünkü, nadir durumlarda kaslardaki hasar, böbreklerde de hasara ve nadir durumlarda ölümlere neden olabilir.

  Kas yıkımı riski, yüksek doz INEGY alındığında ve bazı hastalarda daha risklidir. Aşağıdaki durumlardan herhangi biri sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza bildiriniz:

 • Böbrek problemleriniz varsa
 • Tiroid problemleriniz varsa
 • 65 yaş ve üstündeyseniz
 • Kadın iseniz
 • Statinler (simvastatin, atorvastatin ve rosuvastatin gibi) veya fibratlar (gemfibrozil ve bezafibrat) denilen kolesterol düşürücü tedaviler aldığınızda kas problemi yaşadıysanız,
 • Kalıtımsal (ırsi) kas hastalığı olan yakın akrabalarınız varsa
 • Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  INEGY'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  INEGY aç veya tok karnına alınabilir. Tablet bütün olarak bol miktarda su ile yutularak alınır.
  Greyfurt suyunda bulunan bileşenlerden bir veya birkaçı vücuttaki INEGY dahil bazı ilaçların metabolizmasını değiştirebilir. Bu ilacı kullanırken greyfurt suyu içilmesinden kaçınılmalıdır, çünkü kas problemi oluşma riskini artırabilir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  INEGY’i hamileyseniz veya hamile kalma ihtimaliniz varsa bu ilacı kullanmayınız. INEGY kullanırken hamile kalırsanız ilacı kullanmayı hemen bırakınız ve doktorunuza haber veriniz.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  ilinmemektedir.

  Araç ve makina kullanımı

  INEGY'nin araç ve makine kullanma yeteneğinizi etkilemesi beklenmemektedir. Ancak INEGY kullandıktan sonra bazı kişilerde baş dönmesi görülebileceği hesaba katılmalıdır.

  INEGY'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Her bir tablet 126.5 mg laktoz (bir tür şeker) içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (dayanıksızlığınız) olduğu söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Özellikle aşağıdaki ilaçlardan birini alıyorsanız doktorunuza bildirmeniz sizin için çok önemlidir.
  INEGY ile birlikte bu ilaçların kullanımı kas problemleri riskini artırabilir (bunlardan bazıları yukarıda "INEGY 'i aşağıdaki durumlarda kullanmayınız" başlığında belirtilmiştir).

 • Siklosporin (genellikle organ nakli yapılan hastaların kullandığı, bağışıklık sistemini baskılayan bir ilaç)
 • Danazol (rahim yangısı (iltihabı)-endometriyozis- tedavisinde kullanılan yapay hormon)
 • • İtrakonazol, ketokonazol, flukonazol ya da posakonazol (mantar enfeksiyonu tedavisi için kullanılan ilaçlar)

  • Gemfibrozil ve bezafibrat gibi fibrat türü ilaçlar (kolesterol düşürücü ilaçlar)

  • Eritromisin, klaritromisin, telitromisin veya fusidik asit (bakteriyel enfeksiyonlara karşı kullanılan antibiyotik grubundan ilaçlar)

 • Indinavir, nelfinavir, ritonavir ve sakinavir gibi HIV proteaz inhibitörleri (AIDS ilaçları)
 • Boceprevir ya da telaprevir (Hepatit C virusu enfeksiyonu tedavisinde kullanılan ilaçlar)
 • Nefazodon (bir depresyon (ruhsal çöküntü) ilacı)
 • Amiodaron (Düzensiz kalp atımı için ilaç)
 • • Verapamil diltiazem veya amlodipin (yüksek tansiyon, kalp hastalığı ile alakalı göğüs ağrısı ve kalple ilgili diğer durumlar için kullanılan ilaç)

 • Yüksek miktarlarda (en az günde 1 gram) niasin veya nikotinik asit (kolesterol düşürücü ilaç)
 • • Kolşisin (gut hastalığı tedavisinde kullanılan bir ilaç)

  Özellikle aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız doktorunuza mutlaka söyleyiniz:

 • Varfarin, fluindion, fenprokumon veya asenokumarol gibi kanın pıhtılaşmasını önleyen antikoagülan ilaçlar
 • Kolestiramin (kolesterolü düşüren bir ilaç); çünkü kolestiramin INEGY'nin çalışmasına etki eder
 • Fenofibrat (başka bir fibrik asit türevi)
 • Rifampisin (tüberküloz tedavisinde kullanılan bir ilaç)

 • ÖZET İLAÇ BİLGİSİ

  Reçete Türü: Beyaz Reçeteli

  Gebelik Kategorisi : X

  Gebelik

  İlacın gebelik kategorisi X’dir

  İlaç Formu : Tablet

  Geri Ödeyen Kurumlar:

  SGK

  Geri Ödeme Durumu - Ödenmez


  ÖZET İLAÇ KULLANIM BİLGİSİ

  Kullanım Zamanı:

  İlaç kullanım zamanı hakkında bilgi bulunmamaktadır.

  Uygulama Yolu:

  İlaç yetkilisi tarafından bilgi girilmemiştir.

  Günlük Kullanım Şekli:

  İlaç yetkilisi tarafından bilgi girilmemiştir.

  Uygulama Süresi:

  İlaç yetkilisi tarafından bilgi girilmemiştir.

  İLACI DEĞERLENDİRİN

  Değerlendirme yapabilmek için sisteme üye olmanız / giriş yapmanız gerekmektedir.

  İLAÇ HAKKINDA SORU SORUN

  Soru sorabilmek için sisteme üye olmanız / giriş yapmanız gerekmektedir.