KLAVUNAT BID 1GR 14 tablet

Fiyat: 11.9 TL. (KDV Dahil) ( 05 Mayıs 2017 )

Firma: Atabay

Barkod: 8699717090149

Eşdeğer: (27) Alternatif: (28)

KTKullanma Talimatı KÜBKısa Ürün Bilgisi

KLAVUNAT BID 1GR 14 tablet - Özel Uyarılar

Her ne kadar KLAVUNAT'ın hayvanlar üzerinde yapılmış yüksek doz çalışmaları teratojenik olmadığını göstermişse de hamilelikte emniyetliliği henüz kanıtlanmamıştır. Böbrek fonksiyon bozukluğu, potasyum klavulanat ve amoksisilin'in itrahını geciktirir. Ancak böbrek fonksiyon bozukluğu diyaliz gerektirecek kadar ağır değilse dozun azaltılması gerekmez. Astım, ekzema, saman nezlesi gibi geçmişinde allerjik reaksiyonları olanlarla, ülseratif kolit, regional enterit gibi gastro-intestinal hastalık hallerinde, enfeksiyöz mononükleozis gibi durumlarda çok dikkatle uygulanmalıdır. Ciddi anaflaktoid reaksiyonlarda Epinefrin, oksijen, IV steroidler, solunum yolunun açık tutulması alınması gerekli önlemlerdir. Uzun süreli tedavilerde renal, hepatik ve hematopoietik fonksiyonlar kontrol edilmelidir. Mikotik veya bakteriyel patojenlere bağlı süper enfeksiyonun uzun süreli bir tedavide oluşabileceği de hatırdan çıkarılmamalıdır. Ürtiker, diğer deri kızarıklıkları ve serum hastalığı gibi istenmeyen reaksiyonlar antihistaminiklerle bloke edilebilir, eğer gerekirse sistemik kortikosteroid kullanılabilir. Emziren Annelerde Kullanımı: Klavunat semisentetik penisilinleri anne sütüne geçmesi nedeniyle emziren annelerde dikkatle uygulanmalıdır.

Genel Bilgi

Penisilinlere aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir. Diğer betalaktam antibiyotiklerle (sefalosporin) çapraz duyarlılık ihtimaline dikkat edilmelidir. Önceden amoksisilin/klavulanik asit veya penisilin tedavisi ile birlikte sarılık ve karaciğer fonksiyon bozukluğu öyküsü olanlarda kontrendikedir. Karaciğer fonksiyon bozukluğu olanlarda dikkatle kullanılmalıdır. Kolestatik sarılık görülebilir. Renal yetmezliği olanlarda doz ayarı yapılmalıdır. Aşırı duyarlılık reaksiyonlarına neden olabilir. Antikoagülan tedavi görmekte olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Oral kontraseptiflerin etkinliğini azaltabilir. Uzun süreli kullanımı bazen duyarlı olmayan organizmaların aşırı çoğalmasına neden olabilir. Kesin gerekli görülmedikçe gebelerde kullanılmamalıdır. Süt veren annelerde kullanılabilir. Diyare, hazımsızlık, bulantı, kusma, psödomebranöz kolit, hepatit, kolestatik sarılık, ürtiker, anjiyoödem, anaflaksi, lökopeni, trombositopeni ve hemolitik anemi gibi yan etkiler görülebilir. Gebelik KategorisiB (Tüm Gebelik Dönemi Boyunca) Araç Kullanma EtkisiAraç ve makine kullanılmasında bir sakınca yoktur.

Pediatri

12 yaşından büyük çocuklarda kullanılır.

Laboratuvar Test Etkileşimi

İdrara yüksek konsantrasyonlarda geçen amoksisilin idrardaki glukoz tayini için kullanılan Cliniest,Benedict ve Fehling reaksiyonlarının yalancı pozitif sonuç vermesine neden olur. İdrarda glukoz aranması için enzimatik glukoz oksidaz yöntemine dayanan Clinistix ve Tes-Tape v.b. testler kullanılmalıdır.

KLAVUNAT BID 1GR 14 tablet - Kontredikasyonlar

Penisilin'e aşırı hassasiyeti olanlarda kontrendikedir.


ÖZET İLAÇ BİLGİSİ

Reçete Türü: Beyaz Reçeteli

Gebelik Kategorisi

Gebelik

İlacın gebelik kategorisi belirtilmemiştir.

İlaç Formu : Tablet

Geri Ödeyen Kurumlar:

SGK

Geri Ödeme Durumu - Ödenir


ÖZET İLAÇ KULLANIM BİLGİSİ

Kullanım Zamanı:

İlaç kullanım zamanı hakkında bilgi bulunmamaktadır.

Uygulama Yolu:

İlaç yetkilisi tarafından bilgi girilmemiştir.

Günlük Kullanım Şekli:

İlaç yetkilisi tarafından bilgi girilmemiştir.

Uygulama Süresi:

İlaç yetkilisi tarafından bilgi girilmemiştir.

İLACI DEĞERLENDİRİN

Değerlendirme yapabilmek için sisteme üye olmanız / giriş yapmanız gerekmektedir.

İLAÇ HAKKINDA SORU SORUN

Soru sorabilmek için sisteme üye olmanız / giriş yapmanız gerekmektedir.