LARICID 250 mg/5ml oral süspansiyon hazırlamak için granül 100 ml

Fiyat: 22.04 TL. (KDV Dahil) ( 05 Mayıs 2017 )

Firma: Biofarma

Barkod: 8699578282431

Eşdeğer: (26) Alternatif: (29)

KTKullanma Talimatı KÜBKısa Ürün Bilgisi

LARICID 250 mg/5ml oral süspansiyon hazırlamak için granül 100 ml - Olası Yan Etkiler

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

* * f6l

Tüm ilaçlar gibi LARICID’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır.

Çok yaygın: 10 hastanın en az 1 'inde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın Tinden az, fakat 100 hastanın Tinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın Tinden az, fakat 1000 hastanın Tinden fazla görülebilir. Seyrek: 1000 hastanın Tinden az görülebilir.

Çok seyrek: 10000 hastanın Tinden az görülebilir.

Sıklığı bilinmeyen: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemeyen

LARICID Süspansiyon’un kullanılması sonucunda aşağıda belirtilen yan etkiler ortaya çıkabilir:

Aşağıdakilerden biri olursa, LARİCİD Süspansiyondu kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümünebaşvurunuz:

 • Kurdeşen ve orta derecede deri döküntülerinden, anaflaksi ve ciddi deri reaksiyonlarına(toksik epidermal nekroliz/Stevens - Johnson Sendromu, DRESS ve Henoch-Schonleinpurpurası) kadar uzanan alerjik reaksiyonlar (deride küçük morarma ve kanamalar)
 • Yaygın Olmayan;

 • Çarpıntı (palpitasyon)
 • Alanin aminotransferaz artışı (ALT) (karaciğer enzimleri)
 • Aspartat aminotransferaz artışı (AST) (karaciğer enzimleri)
 • Şiddetli kaşıntı (pruritus)

 • Lekeli ve kabarcıklı döküntü
 • Sıklığı bilinmeyen;

 • Karaciğer enzimlerinde artış ve sanlıkla birlikte veya sarılıksız seyreden karaciğerfonksiyon bozukluğu; anoreksi (şiddetli iştahsızlık), sarılık, koyu renkli İdrar, kaşıntıya da kannda hassasiyet gibi karaciğer iltihabı belirti ve semptomlan
 • Kanda Eozinofil (bir tür alerji hücresi) sayısında artış ve genel belirtilerin eşlik ettiğiilaç reaksiyonlan
 • Bazılan ağız yoluyla alınan kan şekerini düşürücü ilaçlar veya insülin tedavisi görenhastalarda görülen hipoglisemi (kan şekerinde düşme)
 • Kalpte şiddetli ritm bozukluklan
 • Pankreas iltihabı (enfeksiyonu)
 • Interstisyel nefrit (bir çeşit böbrek iltihabı)
 • Böbrek yetmezliği
 • Klaritromisin ve kolşisinin birlikte kullanımına bağlı olarak, özellikle yaşlılarda veböbrek yetmezliği olan bazı hastalarda kolşisin zehirlenmesi
 • İskelet kası yıkımı
 • Miyopati (Kas ağrılan, güçsüzlük)
 • Agranülositoz (titreme nöbetleri, ateş yükselmesi veya mukozalarda ülserlerin oluşması)

 • Pseudomembranöz kolit (şiddetli ishal)
 • Bunlann hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa LARICID’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

  Yaygın Olmayan;

 • Karaciğer enzimlerindeki geçici artışlar
 • Vertigo (baş dönmesi)
 • Dil iltihabı, ağız iltihabı, ağızda pamukçuk ve dil renginde değişim
 • Akyuvarlar ve kan pulcuklannda azalma
 • Kan üresi ve kreatininde artış, karaciğer enzimlerinde yükselme
 • Trombositemi (kanamanın durmaması, morarma)
 • Gastrit (yemek sonrası midede yanma)
 • Tremor (titreme)

 • Duyma bozukluğu
 • Kandidiyazis (Candida cinsi mantar enfeksiyonu)
 • Vajinal enfeksiyon (döl yolu iltihabı)
 • Kas spazmları

  Sıklığı bilinmeyen;

  Çevreye uyumsuzluk, sanrılar, depresyon, çildin ve kendinden farklılaşma Tedavinin kesilmesiyle düzelen işitme kaybı

 • Akne (sivilce)
 • Anormal renkte idrar
 • Kanama (hemoraji)
 • Uluslararası normalleştirilmiş oran (INR- pıhtılaşma zamanını ölçmede kullanılan birölçek) artışı
 • Protrombin (pıhtılaşma zamanında uzama (PTZ)
 • Konvülsiyonlar (nöbet)

 • Kas ağnsı
 • Delice (manik) davranışlar
 • Vücudun herhangi bir bölgesinde uyuşma veya kanncalanma hali (parestezi)
 • Bunlann hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

  Yaygın;

  İshal

 • KusmaKarın ağrısı
 • Hazımsızlık
 • BulantıUykusuzlukAşın terleme
 • Mide ağrısı
 • Yaygın Olmayan;

 • Gaz sebebiyle oluşan karın şişliği
 • İştahsızlık
 • Kabızlık
 • Ağız kuruluğu
 • Baş dönmesiSinirlilik
 • Çığlık atma
 • Endişe ve kuruntu hali
 • Kulak çınlaması
 • Titremeler
 • HalsizlikGeğirme
 • Yüksek ateş
 • Sıklığı bilinmeyen;

 • Davranış değişikliği
 • Kötü rüyalar
 • Zihin karmaşası
 • Çırpmma-kıvranmalar
 • Tad alma bozukluğu ile birlikte seyreden koku alma duyusunda değişiklikDiş renginde bozulma
 • Bu yan etkiler, LARICID Süspansiyon'un hafif yan etkileridir.

  Eğer çocuğunuzda bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


  ÖZET İLAÇ BİLGİSİ

  Reçete Türü: Beyaz Reçeteli

  Gebelik Kategorisi

  Gebelik

  İlacın gebelik kategorisi belirtilmemiştir.

  İlaç Formu : Süspansiyon

  Geri Ödeyen Kurumlar:

  SGK

  Geri Ödeme Durumu - Ödenir


  ÖZET İLAÇ KULLANIM BİLGİSİ

  Kullanım Zamanı:

  İlaç kullanım zamanı hakkında bilgi bulunmamaktadır.

  Uygulama Yolu:

  İlaç yetkilisi tarafından bilgi girilmemiştir.

  Günlük Kullanım Şekli:

  İlaç yetkilisi tarafından bilgi girilmemiştir.

  Uygulama Süresi:

  İlaç yetkilisi tarafından bilgi girilmemiştir.

  İLACI DEĞERLENDİRİN

  Değerlendirme yapabilmek için sisteme üye olmanız / giriş yapmanız gerekmektedir.

  İLAÇ HAKKINDA SORU SORUN

  Soru sorabilmek için sisteme üye olmanız / giriş yapmanız gerekmektedir.