LASIX 20 mg/2 ml 5 ampül

Fiyat: 4.97 TL. (KDV Dahil) ( 05 Mayıs 2017 )

Firma: Sanofi Aventis

Barkod: 8699809754003

Eşdeğer: (18) Alternatif: (7)

KTKullanma Talimatı KÜBKısa Ürün Bilgisi

LASIX 20 mg/2 ml 5 ampül - Özel Uyarılar

Aşağıdaki durumlarda dikkatli takip gereklidir: - kan basıncında belirgin düşme - latent veya manifest diabetes mellitus (düzenli kan şekeri kontrolleri) - gut (düzenli ürik asit kontrolleri) - idrar yapma zorlukları (ör. prostat hipertrofisi, üreter stenozu,hidronefroz) - karaciğer sirozu ve böbrek fonksiyon bozukluğunun birarada bulunduğu hastalar - hipoproteinemi (ör. nefrotik sendromda) - prematüreler (kalsiyum içeren böbrek taşı (nefrolithiasis) oluşma ve böbrek dokusunda kalsiyum tuzu birikme (nefrokalsinosis) olasılığı; böbrek fonksiyonları takip edilmeli, ultrasonografi uygulanmalıdır. Hafif hipokalemi veya hiponatremili hastalarda furosemid kullanılırsa, birlikte gerekli elektrolit desteği de sağlanmalıdır. Kulak çınlaması ve reversibl veya irreversibl işitme bozuklukları oluşabilir. Ototoksisite genellikle hızlı enjeksiyon, ciddi renal yetmezlik veya aminoglikozid antibiyotikleri, etakrinik asit veya diğer ototoksik ilaçlarla kombine kullanılmasında oluşabilir. Eğer hekim tarafından yüksek doz parenteral tedavi uygulaması seçilmişse uygun i.v. enfüzyon hızı belirlenmelidir. Yetişkinler için enfüzyon hızı dakikada 4 mg'ı aşmamalıdır. Furosemid kullanılması nadiren hipopotasemiye yol açtığı halde potasyumdan zengin besi maddelerinin (yağsız et, patates, muz, domates, ıspanak, karnıbahar, kuru meyvalar v.s.) alınması daha faydalıdır. Arada sırada potasyumlu veya potasyumu tutan ilaçların verilmesi gerekebilir. Hipertansiyon tedavisi için Lasix uygulanırken hastanın hekim tarafından muntazam bir şekilde kontrol edilmesi gerekir. Lasix uygulanan kimselerde gerek kan basıncındaki düşmeye, gerekse de diğer advers reaksiyonlara bağlı olarak şehir trafiğine aktif bir şekilde katılma, cadede karşıdan karşıya geçme veya makinaları kullanma gücü bozulabilir. Bu daha ziyade tedavinin başında ve ilaç değiştirildiği zaman, keza tedavi sırasında alkol alınırsa söz konusudur. Ciddi progresif hastalıkları olanlarda, Furosemid kullanımı sırasında azotemi ve oligüri oluşumunda artış olursa Furosemid tedavisi kesilmelidir. Diğer birçok ilaçta olduğu gibi oluşabilecek kan diskrazisi, karaciğer hasarı ve idiyosenkretatik reaksiyonlar, hiponatremi, hipokloremik alkaloz veya hipokalemi açısından hasta gözlem altına alınmalıdır. Gebelikte ve emzirme devresinde kullanılışı: Furosemid gebelerde sadece kısa süre ile ve ancak sağlayacağı yarar fetusta oluşabilecek zararlara üstünlük sağlıyorsa kullanılabilir. Emziren annelerde furosemid kullanılması gerekirse, furosemid'in anne sütüne geçebileceği ve laktasyonu inhibe edebileceği düşünülmelidir. Böyle durumlarda emzirmeye son verilmesi önerilir. Anaflaktik şok durumunda genellikle aşağıdaki acil önlemlerin alınması önerilir: Terleme, bulantı, siyanoz gibi ilk belirtiler ortaya çıktığında enjeksiyona derhal son verilir. İğne venada bırakılır veya damar yolunun açık tutulması için venaya uygun bir kanül yerleştirilir. Mutad olarak alınan diğer önlemlerle birlikte hasta başı aşağıya gelecek şekilde yatırılır ve solunum yolları açık tutulur. Derhal uygulanması gereken ilaçlar: i.v. yoldan derhal epinefrin (adrenalin) uygulanır: Piyasada mevcut 1/1000 lik bir epinefrin çözeltisinin 1 ml si 10 ml ye seyreltilir ve bunun 1 ml si (0,1 mg epinefrin) nabız ve kan basıncı kontrol edilerek yavaş bir şekilde zerkedilir (ritm bozukluklarına dikkat!). Epinefrin enjeksiyonları gerekirse tekrarlanabilir (kutu prospektüsüne bakınız). Daha sonra i.v. yoldan glikokortikoidler, mesela 250-1000 mg metilprednisolon-21-hidrojen süksinat uygulanır. Gerekirse glikokortikoid dozları tekrarlanır (bu tür ilaçların kutu prospektüsüne bakınız). Bunu müteakip i.v. yoldan plazma ekspander, Human-albumin, tam elektrolit çözeltisi gibi solüsyonlar kullanılarak volüm sübstitüsyonu yapılır. Diğer tedavi önlemleri: Sun'i solunum, oksijen inhalasyonu, kalsiyum ve antihistaminiklerin uygulanmasıdır. Daha önceden mevcut olan bir metabolik alkaloz (mesela dekompanze karaciğer sirozunda), furosemid tedavisi sırasında kötüle

Genel Bilgi

Hipovolemi veya dehidratasyon, furosemide yanıt vermeyen anürik böbrek yetersizliği, şiddetli hipopotasemi, şiddetli hiponatremi, hepatik ensefalopatiyle bağıntılı pre-komatöz ve komatöz durumlarda kontrendikedir. İdrar çıkışından emin olunmalıdır. Sulfonamidlere alerjik olan hastalar furosemide çapraz duyarlılık gösterebilir. Hipotansiyon, kan basıncında belirgin düşmenin özellikle risk altına sokacağı hastalar, latent veya manifest diabetes mellitus, gut, idrar yapma zorlukları, karaciğer sirozu ve böbrek fonksiyon bozukluğunun birarada bulunduğu hastalar, hipoproteinemi, prematüre bebeklerde dikkatli takip gereklidir. Gebelerde zorunlu olmadıkça kullanılmamalıdır. Demanslı yaşlı hastalarda risperidonla birlikte kullanımda mortalite artar. Aminoglikozitler, kloralhidrat ile birlikte kullanılmamalıdır. Dijitaller, glikokortikoidler, karbenoksolon, NSAİİ'ler, sisplatin, probenesid, kan basıncını düşüren ilaçlar, ACE inhibitörleri, ARB'ler, antidiyabetikler, teofilin, kürar tipi kas gevşeticileri, lityum, fenitoinle birlikte dikkatli kullanılmalıdır. Sıvı ve elektrolit denge bozuklukları, hipotansiyon, dehidratasyon, serum üre ve kreatinin seviyelerinde geçici yükselme, glukoz toleransında azalma, kulak çınlaması, pankreatit, bulantı, diare, alerjik reaksiyonlar, nefrit, lökositopeni, agranülositoz, trombositopeni ve fotosensitivite gibi yan etkiler görülebilir. Gebelik KategorisiC (Tüm Gebelik Dönemi Boyunca) Araç Kullanma EtkisiBazı advers etkiler (örn., kan basıncında istenmeyen ölçüde belirgin bir düşüş) hastanın konsantre olma ve tepki verme yeteneğini bozabilir ve dolayısıyla bu yeteneklerin özellikle önemli olduğu durumlarda (örn., bir araç veya makine kullanma) bir risk oluşturabilir.

LASIX 20 mg/2 ml 5 ampül - Kontredikasyonlar

- İdrar yapımının noksan olduğu böbrek yetmezliği (anüri), - Bilinç kaybının söz konusu olduğu hepatik koma ve prekoma - Ağır potasyum noksanlığı (hipopotasemi), - Hipotansiyonlu veya hipotansiyonsuz ağır sodyum eksiklikleri ve/veya kan volümünün azaldığı haller (hipovolemi), - Furosemid ve sulfonamidlere karşı aşırı duyarlık.


ÖZET İLAÇ BİLGİSİ

Reçete Türü: Beyaz Reçeteli

Gebelik Kategorisi : C

Gebelik

İlacın gebelik kategorisi C’dir

İlaç Formu : Ampul

Geri Ödeyen Kurumlar:

SGK

Geri Ödeme Durumu - Ödenir


ÖZET İLAÇ KULLANIM BİLGİSİ

Kullanım Zamanı:

İlaç kullanım zamanı hakkında bilgi bulunmamaktadır.

Uygulama Yolu:

İlaç yetkilisi tarafından bilgi girilmemiştir.

Günlük Kullanım Şekli:

İlaç yetkilisi tarafından bilgi girilmemiştir.

Uygulama Süresi:

İlaç yetkilisi tarafından bilgi girilmemiştir.

İLACI DEĞERLENDİRİN

Değerlendirme yapabilmek için sisteme üye olmanız / giriş yapmanız gerekmektedir.

İLAÇ HAKKINDA SORU SORUN

Soru sorabilmek için sisteme üye olmanız / giriş yapmanız gerekmektedir.