MELANDA 20 mg 84 tablet

Fiyat: 209.25 TL. (KDV Dahil) ( 05 Mayıs 2017 )

Firma: Aris

Barkod: 8699543091570

Eşdeğer: (15) Alternatif: (62)

KTKullanma Talimatı KÜBKısa Ürün Bilgisi

MELANDA 20 mg 84 tablet - Kullanmadan Önce

2.MELANDA kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

MELANDA'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

 • İçindeki maddelerden herhangi birine alerjiniz varsa kullanmayınız, (yardımcı maddeler listesine bakınız.)
 • MELANDA'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer,

 • Daha önce sara nöbeti geçirmişseniz,
 • Yakın bir zamanda kalp krizi geçirmişseniz veya kalp yetersizliğine bağlı olarak solunum yetmezliği, ödem, karaciğerde büyüme ile belirgin bir hastalık veya kontrol altına alınamayan hipertansiyonunuz (yüksek kan basıncı) varsa, MELANDA’yı dikkatli kullanınız.
 • Viral hastalıkların tedavisinde kullanılan amantadin, genel anestezide kullanılan bir ilaç olan ketamin veya öksürük kesici bir ilaç olan dekstrometorfan gibi N-metil-D-aspartat (NMDA) antagonistleri ile birlikte kullanımdan kaçınmalısınız.
 • Diyetinizde değişiklik (etoburluktan, vejeteryan beslenmeye geçiş), asit giderici mide ilaçlarım aşın miktarda kullandıysanız ya da ciddi üriner sistem hastalığınız mevcutsa, idrar pH’sı yükselebilir. Doktorunuz sizi dikkatle takip etmelidir.
 • Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  MELANDA'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Diyetinizde değişiklik (etoburluktan, vejeteryan beslenmeye geçiş) olursa, doktorunuza danışınız. Renal tubuler asidoz (Renal tubüler asidoz, böbrek yetmezliği sonucu kanda asit formundaki maddelerin birikmesi durumu) veya şiddetli idrar yolu iltihabı geçiriyorsanız, doktorunuza danışınız. Doktorunuzun dozu ayarlaması gerekecektir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  MELANDA* gerekli olmadıkça hamilelikte kullanılmamalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Bebeğinizi emziriyorsanız MELANDA’yı kullanmayınız.

  Araç ve makina kullanımı

  Doktorunuz, hastalığınızın durumuna göre araç ve makine kullanmanıza izin verecektir. MELANDA, tepkilerinizi etkileyebilir, araç ve makine kullanım yeteneğinizin azalmasına neden olabilir.

  MELANDA'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Bu tıbbi ürün her bir tablette 5,00 mg kroskarmelloz sodyum içerir. İçeriğindeki sodyum miktarı, 1 mmol (23 mg)’dan daha azdır; yani esasında “sodyum içermez”.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  MELANDA* aşağıdaki ilaçların etkilerini etkileyebilir. Bu nedenle dozları doktorunuz tarafından kontrol edilmelidir.

  Amantadin, ketamin veya dekstrometorfan

 • Amantadin, ketamin, dekstrometorfan
 • Dantrolen, baklofen Barbituratlar (Uyku verici ilaçlar)
 • Nöroleptikler (Mental bozuklukların tedavisinde kullanılan ilaçlar)
 • Simetidin, ranitidin, prokainamid, kinidin, kinin ve nikotin

 • Hidroklorotiazid (HCT) veya HCT'li herhangi bir kombinasyon ile birlikte kullanılırsa,
 • Antikolinerjikler (Bağırsak kramplarının tedavisinde kullanılan ilaçlar) Antikonvülzanlar (Nöbetleri önleme ve rahatlatmada kullanılan ilaçlar)

 • Dopaminerjik agonistler (L-dopa, bromokriptin gibi)
 • Oral antikoagulanlar

 • ÖZET İLAÇ BİLGİSİ

  Reçete Türü: Beyaz Reçeteli

  Gebelik Kategorisi : B

  Gebelik

  İlacın gebelik kategorisi B’dir

  İlaç Formu : Tablet

  Geri Ödeyen Kurumlar:

  SGK

  Geri Ödeme Durumu - Ödenir


  ÖZET İLAÇ KULLANIM BİLGİSİ

  Kullanım Zamanı:

  İlaç kullanım zamanı hakkında bilgi bulunmamaktadır.

  Uygulama Yolu:

  İlaç yetkilisi tarafından bilgi girilmemiştir.

  Günlük Kullanım Şekli:

  İlaç yetkilisi tarafından bilgi girilmemiştir.

  Uygulama Süresi:

  İlaç yetkilisi tarafından bilgi girilmemiştir.

  İLACI DEĞERLENDİRİN

  Değerlendirme yapabilmek için sisteme üye olmanız / giriş yapmanız gerekmektedir.

  İLAÇ HAKKINDA SORU SORUN

  Soru sorabilmek için sisteme üye olmanız / giriş yapmanız gerekmektedir.