MELANDA 20 mg 84 tablet

Fiyat: 209.25 TL. (KDV Dahil) ( 05 Mayıs 2017 )

Firma: Aris

Barkod: 8699543091570

Eşdeğer: (15) Alternatif: (62)

KTKullanma Talimatı KÜBKısa Ürün Bilgisi

MELANDA 20 mg 84 tablet - Nasıl Kullanılır

3.MELANDA nasıl kullanılır ?

llygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Tedavinin ilk 3 haftası süresince, MELANDA* dozu kademeli olarak arttırılarak ulaşılan 20 mg’lık doz, günlük önerilen tedavi dozudur. Günde bir tablet alınız.

1. Hafta (1-7 gün):

İlk hafta boyunca günde bir defa 5 mg memantin alınız. (14 tablet MELANDA* 10 mg Film Tablet)

2.Hafta    (8-14 gün):

İkinci hafta boyunca günde bir defa 10 mg memantin alınız. (1 tablet MELANDA* 10 mg Film Tablet)

3.Hafta    (15-21 gün):

Üçüncü hafta boyunca günde bir defa 15 mg memantin alınız. (1 tablet MELANDA* 10 mg Film Tablet ve 14 tablet MELANDA* 10 mg Film Tablet)

4. Hafta:

Dördüncü haftadan itibaren tedaviye, günde bir defa 20 mg memantin ile devam ediniz (1 tablet MELANDA 20 mg Film Tablet / 2 tablet MELANDA 10 mg Film Tablet).

Devam dozu:

Önerilen günlük doz 20 mg’dır.

Doktorunuzun önerdiği miktarda ve önerdiği süre boyunca ilacınızı kullanmaya devam ediniz.

Yaşlılarda kullanımı

Uygulama yolu ve metodu

Günde bir defa, ağız yolundan kullanınız.

Tabletler, bir miktar su ile yutulmalıdır.

Tableti besin alımından bağımsız olarak (aç ya da tok kama) kullanabilirsiniz.

Özel kullanım durumları

Eğer böbrek yetmezliğiniz varsa, doktorunuz ihtiyacınız olan dozu belirleyecektir. Doktorunuz belirli aralıklarda böbrek fonksiyonlarınızı takip edecektir.

Karaciğer yetmezliği

Hafif ya da orta dereceli karaciğer fonksiyon hasarı olan hastalarda (Child-Pugh A ve Child Pugh B) doz ayarlaması gerekmez. Şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda memantin kullanımına ilişkin veri mevcut değildir. Bu hastalarda MELANDA kullanımı tavsiye edilmez.

Eğer MELANDA ’nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

(fi)

Kullanmanız gerekenden daha fazla MELANDA kullanırsanız

Gerekenden fazla MELANDAR> kullandığınız takdirde, olası yan etkiler bölümünde bahsedilen etkileri yaşayabilirsiniz.

MELANDA 'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

MELANDA'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

MELANDA ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Bulunmamaktadır.


ÖZET İLAÇ BİLGİSİ

Reçete Türü: Beyaz Reçeteli

Gebelik Kategorisi : B

Gebelik

İlacın gebelik kategorisi B’dir

İlaç Formu : Tablet

Geri Ödeyen Kurumlar:

SGK

Geri Ödeme Durumu - Ödenir


ÖZET İLAÇ KULLANIM BİLGİSİ

Kullanım Zamanı:

İlaç kullanım zamanı hakkında bilgi bulunmamaktadır.

Uygulama Yolu:

İlaç yetkilisi tarafından bilgi girilmemiştir.

Günlük Kullanım Şekli:

İlaç yetkilisi tarafından bilgi girilmemiştir.

Uygulama Süresi:

İlaç yetkilisi tarafından bilgi girilmemiştir.

İLACI DEĞERLENDİRİN

Değerlendirme yapabilmek için sisteme üye olmanız / giriş yapmanız gerekmektedir.

İLAÇ HAKKINDA SORU SORUN

Soru sorabilmek için sisteme üye olmanız / giriş yapmanız gerekmektedir.