NEPHROTECT 250 ml infüzyon solüsyonu cam şişe

Fiyat: 27.96 TL. (KDV Dahil) ( 05 Mayıs 2017 )

Firma: Fresenius Kabi

Barkod: 8699630697371

Eşdeğer: (5) Alternatif: (0)

KTKullanma Talimatı KÜBKısa Ürün Bilgisi

NEPHROTECT 250 ml infüzyon solüsyonu cam şişe - Saklama Koşulları

5.NEPHROTECT'in saklanması

NEPHROTECT*i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C’ nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Ürünü dış ambalajı içinde saklayınız. Tedavi sonrası kullanılmayan çözeltileri nasıl atacağınızı eczacınıza danışınız. Kalan çözeltiler ev atık suyuyla karışmamalıdır.

Son kullanma talihine uygun kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra NEPHROTECT'i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

FRESENIUS KABI İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.

Güney Plaza Eski Büyükdere Asfaltı, No:17/4B, Kat:2, 34398, Maslak/ İstanbul

Tel: (212)365 56 56

Faks: (212) 365 56 99

e-posta: info.turkey@ fresenius-kabi.com

Üretici:

Fresenius Kabi Austria GmbH Avusturya

Pozoloj i/uygulama sıklığı ve süresi:

Dozaj katabolik durumun ve amino asit ihtiyacının şiddetine bağlıdır. Parenteral beslenmede dozaj bireysel olarak, hastanın gereksinimine göre ayarlanır.

Akut ve kronik böbrek yetmezliğinde başka şekilde tavsiye edilmediyse:

- diyaliz tedavisi almayan hastalarda 0,6-0,8 g aminoasit (a.a.)/kg vücut ağırlığı (v.a.)/gün = 6-8 ml kg v.a./gün

- diyaliz hastalannda 0,8-1,2 g a.a./kg v.a./gün = 8-12 ml kg v.a./gün

- uzun süre hemodiyaliz gören hastalann intradiyalitik beslenmesinde 0,5-0,8 g a.a./kg v.a./gün = 5-8 ml kg v.a./gün

Tavsiye edilen maksimum infüzyon hızı:

- parenteral beslenme 0,1 g a.a./kg v.a./saat

- intradiyalitik beslenme 0,2 g a.a./kg v.a./saat

Maksimum günlük doz:

0,8-1,2 g a.a./kg v.a./gün = 8-12 ml kg v.aVgün ya da 70 kg ağırlığındaki bir hasta için 560-840 ml Uygulama şekli:

Sürekli infüzyon şeklinde uygulanır. Santral venden ya da uygun besin maddeleriyle birlikte periferal venden uygulanabilir.

Saklamaya yönelik özel tedbirler

25°C’ nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Diğer besin elementleriyle karıştırıldıktan sonra:

NEPHROTECT; yağ emülsiyonları, karbonhidratlar ve elektrolit çözeltileri, eser elementler ve vitaminler gibi diğer beslenme çözeltileriyle kanştınlabilir. Geçimlilik verileri talep üzerine sağlanacaktır.

Mikrobiyolojik açıdan ilaveler yapıldıktan sonra ürün hemen kullanılmalıdır. Ürün hemen kullanılmazsa, kullanım öncesi saklama süresi ve koşullan kullanıcının sorumluluğundadır. Kanşım normalde valide edilmiş aseptik şartlarda gerçekleştirilmediğinde, 2-8 °C’de 24 saatten uzun süre saklanmamalıdır. Eğer saklama gerekliliği varsa ve kanşım valide edilmiş aseptik şartlarda gerçekleştirilmişse, 2-8 °C’de 24 saatten daha uzun süre saklanabileceği kanıtlanmıştır. , 2-8 °C’de saklandıktan sonra kanşım 24 saat içinde infuze edilmelidir. İnfüzyon sonrası kalan kanşım atılmalıdır.


ÖZET İLAÇ BİLGİSİ

Reçete Türü: Beyaz Reçeteli

Gebelik Kategorisi : C

Gebelik

İlacın gebelik kategorisi C’dir

İlaç Formu Belirtilmemiştir.

Geri Ödeyen Kurumlar:

SGK

Geri Ödeme Durumu - Ödenir


ÖZET İLAÇ KULLANIM BİLGİSİ

Kullanım Zamanı:

İlaç kullanım zamanı hakkında bilgi bulunmamaktadır.

Uygulama Yolu:

İlaç yetkilisi tarafından bilgi girilmemiştir.

Günlük Kullanım Şekli:

İlaç yetkilisi tarafından bilgi girilmemiştir.

Uygulama Süresi:

İlaç yetkilisi tarafından bilgi girilmemiştir.

İLACI DEĞERLENDİRİN

Değerlendirme yapabilmek için sisteme üye olmanız / giriş yapmanız gerekmektedir.

İLAÇ HAKKINDA SORU SORUN

Soru sorabilmek için sisteme üye olmanız / giriş yapmanız gerekmektedir.