NOROFREN 2 mg 30 tablet - Özel Uyarılar

Genel Bilgi

QT aralığını uzatabilir. Kalp aritmisi olanlarda ve konjenital QT uzaması olanlarda kontrendikedir. Ağır SSS depresyonu olanlarda kullanılmamalıdır. Gebelerde kullanılmamalıdır. Anne sütüne geçebilir. Mutlak kullanımı gerekiyorsa emzirilmemelidir. Renal ve hepatik yetmezlik, feokromsitoma, tirotoksikoz, epilepsi, alkol yoksunluğu ve beyin hasarında dikkatle kullanılmalıdır. Tedavi öncesi EKG alınması önerilir. Günde 16 mg´dan fazla ilaç kullananların kalp fonksiyonu periyodik olarak kontrol edilmelidir. Tedavi kesileceği zaman kademeli olarak kesilmelidir. Özellikle tedavini başlangıcında dikkati bozabilir. Bu etki alkol ile birlikte dahada artabilir. Oluşabilecek sedasyon nedeni ile araç ve dikkat isteyen makine kullanan hastalar uyarılmalıdır. Alkol, hipnotikler ve güçlü analjezikler gibi SSS depresanları ile birlikte kullanılmamalıdır. Levodopanın antiparkinson etkisini bozabilir. Antiperkinson ilaçlarla devamlı birlikte kullanılmamalıdır. Ekstrapiramidal yan etkiler, tardif diskinezi, epileptik nöbetler, uyku hali, uykusuzluk, anksiyete, bulantı, kusma, dispepsi, ağız kuruluğu, empotans, hipotansiyon, hiperprolaktinemi, libido kaybı, glikozüri, taşikardi ve terleme gibi yan etkiler görülebilir. Gebelik KategorisiC (Tüm Gebelik Dönemi Boyunca) Araç Kullanma EtkisiHastalar sedasyon riski konusunda uyarılmalı, araba ve dikkat isteyen makinaları kullanmamaları bildirilmelidir.

Pediatri

12 yaşından küçük çocuklarda kullanılması önerilmez.


ÖZET İLAÇ BİLGİSİ

Reçete Türü: Beyaz Reçeteli

Gebelik Kategorisi

Gebelik

İlacın gebelik kategorisi belirtilmemiştir.

İlaç Formu : Tablet

Geri Ödeyen Kurumlar:

SGK

Geri Ödeme Durumu - Ödenir


ÖZET İLAÇ KULLANIM BİLGİSİ

Kullanım Zamanı:

İlaç kullanım zamanı hakkında bilgi bulunmamaktadır.

Uygulama Yolu:

İlaç yetkilisi tarafından bilgi girilmemiştir.

Günlük Kullanım Şekli:

İlaç yetkilisi tarafından bilgi girilmemiştir.

Uygulama Süresi:

İlaç yetkilisi tarafından bilgi girilmemiştir.

İLACI DEĞERLENDİRİN

Değerlendirme yapabilmek için sisteme üye olmanız / giriş yapmanız gerekmektedir.

İLAÇ HAKKINDA SORU SORUN

Soru sorabilmek için sisteme üye olmanız / giriş yapmanız gerekmektedir.