NOVORAPID FLEXPEN 3 ml

Fiyat: 106.12 TL. (KDV Dahil) ( 05 Mayıs 2017 )

Firma: Novo Nordisk

Barkod: 8699676950676

Eşdeğer: (0) Alternatif: (1)

KTKullanma Talimatı KÜBKısa Ürün Bilgisi

NOVORAPID FLEXPEN 3 ml - Özel Uyarılar

Çok düşük dozlarda kullanımı veya tedaviye ara verilmesi, özellikle Tip 1 diyabette (insüline bağımlı diabetes mellitus), hiperglisemi ve diyabetik ketoasidoza yol açabilir. Hipergliseminin ilk semptomları genellikle saatler veya günler içinde ortaya çıkabilir. Bu semptomlar bulantı, kusma, uyku hali, deride kızarıklık ve kuruluk, ağız kuruluğu, sık idrara çıkma, susuzluk ve iştah kaybı, nefeste aseton kokusudur. Tedavi edilmeyen hiperglisemi durumları ölümcül potansiyele sahiptir. İntensif insülin tedavisi gibi tedavilerle kan glukoz kontrolü sağlanmış olan hastalarda hipoglisemi uyarıcı semptomlarında değişiklik olabileceğinden hastalar bu konuda bilgilendirilmelidir. NovoRapid® Penfill® yemeklerle birlikte kullanılmalıdır. Bu nedenle gıda absorbsiyonunun gecikmesine neden olabilecek birlikte başka bir hastalık bulunması veya ilaç kullanılması durumunda ilacın etkisinin çabuk başlayacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Eşlik eden başka hastalık; özellikle enfeksiyon hastalıkları genellikle hastanın insülin gereksinimini artırır. Hastaların yeni bir çeşit veya marka insüline transfer edilmesi bir doktor denetiminde yapılmalıdır. Dozaj, marka, çeşit, tür (hayvan, insan, insan insülin analogu) ve/veya üretim metodundaki değişiklikler doz değişikliklerine neden olabilir. NovoRapid® Penfill® kullanan hastaların günlük enjeksiyon sayılarını artırmaları ya da daha önce kullandıkları insülin dozunda değişiklik yapmaları gerekebilir. Doz ayarlaması gerektiğinde, bu bazen ilk dozda bazen de ilk birkaç hafta veya ay içinde yapılabilir. Öğün atlanması veya planlanmamış ağır fizik egzersizler hipoglisemiye neden olabilir. Araç ve makine kullanmaya etkisi Hastanın konsantre olma ve reaksiyon gösterme becerisi hipoglisemi atağı geçirme eğilimine bağlı olarak bozulabilir. Bu durum bu becerilerin özel önem gösterdiği koşullarda risk oluşturabilir (örn. araba sürme veya makine kullanma). Hastalar araba sürme esnasında hipoglisemiye girmemeleri için gerekli önlemleri almaları konusunda uyarılmalıdır. Bu durum özellikle hipogliseminin uyarıcı semptomlarını az olarak fark eden veya hiç fark etmeyen kişiler için ya da sık sık hipoglisemi atağı geçiren hastalar için önemlidir. Bu durumlarda araba kullanımı önerilmeyebilir. Gebelik ve Laktasyonda Kullanımı NovoRapid® Penfill®’in gebelikte kullanımı ile ilgili klinik deneyimler sınırlıdır. Diyabetli gebe kadınların gebelikleri süresince ve gebelik sonlandıktan sonra yoğun şekilde takip edilmesi önerilmektedir. İnsülin gereksinimi genellikle gebeliğin ilk trimesterinde azalmakta ve ikinci ve üçüncü trimesterde giderek artmaktadır. Laktasyon döneminde NovoRapid® Penfill® tedavisinde herhangi bir kısıtlama yoktur. Emziren annelerin insülin kullanmasının bebek için hiçbir riski yoktur. Bununla birlikte NovoRapid® Penfill® dozunun ayarlanması gerekebilir. Gebelik kategorisi C’dir.

Genel Bilgi

Yemekten hemen önce kullanılmalıdır. Çok düşük dozlarda kullanımı veya tedaviye ara verilmesi, özellikle insüline bağımlı diyabetiklerde, ölümcül potansiyele sahip hiperglisemi ve diyabetik ketoasidoza yol açabilir. Tiyol veya sülfit içeren ilaçlar eklendiğinde insülin parçalanabilir. Eşlik eden başka hastalık; özellikle enfeksiyon hastalıkları genellikle hastanın insülin gereksinimini artırır. MAO inhibitörleri, oral hipoglisemik ajanlar, oktreotid, non-selektif beta adrenerjik blokörler, ACE inhibitörleri, salisilatlar, alkol, anabolik steroidler ve sulfonamidler insülin ihtiyacını azaltabilir. Oral kontraseptifler, tiyazidler, glukokortikoidler, tiroid hormonları, sempatomimetikler ve danazol insülin ihtiyacını artırabilir. 2 yaşın altındaki çocuklarda çalışma yapılmamıştır. Gebelikte kullanılabilir. Hipoglisemi, en sık rastlanan bir istenmeyen etkidir. Ayrıca ürtiker, döküntü, periferal nöropati, ödem, enjeksiyon bölgesi reaksiyonları bulunmaktadır gibi yan etkiler de görülebilir. Berrak ve renksiz görülmeyen ilaçlar kullanılmamalıdır. 2-8°C'de buzdolabında saklanmalıdır. Dondurulmamalıdır. 30°C´nin altındaki oda sıcaklığında 4 haftaya kadar saklanabilir. Gebelik KategorisiB (Tüm Gebelik Dönemi Boyunca) Araç Kullanma EtkisiHastanın konsantre olma ve reaksiyon gösterme becerisi hipoglisemiye bağlı olarak bozulabilir. Bu durum bu becerilerin özel önem gösterdiği koşullarda risk oluşturabilir (örn. araba sürme veya makine kullanma).

NOVORAPID FLEXPEN 3 ml - Kontredikasyonlar

Hipoglisemi İnsülin aspart veya içindeki maddelerden herhangi birisine aşırı duyarlılık durumları


ÖZET İLAÇ BİLGİSİ

Reçete Türü: Beyaz Reçeteli

Gebelik Kategorisi : B

Gebelik

İlacın gebelik kategorisi B’dir

İlaç Formu : Kalem

Geri Ödeyen Kurumlar:

SGK

Geri Ödeme Durumu - Ödenir


ÖZET İLAÇ KULLANIM BİLGİSİ

Kullanım Zamanı:

İlaç kullanım zamanı hakkında bilgi bulunmamaktadır.

Uygulama Yolu:

İlaç yetkilisi tarafından bilgi girilmemiştir.

Günlük Kullanım Şekli:

İlaç yetkilisi tarafından bilgi girilmemiştir.

Uygulama Süresi:

İlaç yetkilisi tarafından bilgi girilmemiştir.

İLACI DEĞERLENDİRİN

Değerlendirme yapabilmek için sisteme üye olmanız / giriş yapmanız gerekmektedir.

İLAÇ HAKKINDA SORU SORUN

Soru sorabilmek için sisteme üye olmanız / giriş yapmanız gerekmektedir.