NUROFEN 200 mg 30 draje

Fiyat: 3.85 TL. (KDV Dahil) ( 05 Mayıs 2017 )

Firma: Abdi İbrahim

Barkod: 8699704121535

Eşdeğer: (45) Alternatif: (22)

KTKullanma Talimatı KÜBKısa Ürün Bilgisi

NUROFEN 200 mg 30 draje - Olası Yan Etkiler

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi NUROFEN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa NUROFEN’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

Spesifik olmayan allerjik reaksiyon

 • Yaygın, şiddetli allerjik reaksiyon (anafılaksi)
 • Astım, astımda ağırlaşma, bronkospazm ya da sıkıntılı soluk alıp verme (dispne) gibi
 • solunum yolu reaksiyonları,
 • Kaşıntı (pruritus)
 • Deri ve mukozalardaki küçük kanamalar (purpura)

 • Yüz ve boğazda şişmeye (ödem) neden olan aşırı duyarlılık (anjiyoödem)
 • Steven-Johnson sendromu dahil büllöz deri iltihabı

 • Ağızda ve vücudun diğer alanlarında su toplaması şeklinde veya farklı büyüklüklerde
 • kırmızı döküntülerle seyreden hastalık (eritema multiforme)
 • Deride içi sıvı dolu kabarcıklarla, deri soyulmaları ve doku kaybı ile seyreden ciddi bir hastalık (toksik epidermal nekroliz)

 • Kurdeşen (ürtiker)
 • Işığa duyarlılık (fotosensitivite) ve içi sıvı dolu kabarcıklı (vezikülobüllöz) döküntü

 • Aseptik menenjit (beyin zarı iltihabı)
 • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin NUROFEN'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneyeyatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

 • Anormal karaciğer fonksiyonları, karaciğer yetmezliği
 • Ani gelişebilen beyaz kan hücrelerinin sayısında aşırı azalma (agranülositoz)
 • Aplastik anemi (kan hücreleri sayısında ciddi azalma)
 • Kemik iliği baskılanmasıHemolitik anemi (bir tür kansızlık)
 • Kan pıhtılaşmasına aracılık eden hücrelerin kümeleşmesinin baskılanması (trombosit agregasyon inhibisyonu)

 • Beyaz kan hücreleri (lökosit) sayısında azalma (lökopeni)
 • Kanda nötrofıl (bir çeşit beyaz kan hücresi) sayısında azalma (nötropeni)
 • Trombositopeni (trombosit-kan pıhtılaşmasına aracılık eden hücrelerin sayısındaazalma)
 • Mide bağırsak kanaması (gastrointestinal kanama)

 • Mide bağırsakta hafif kanama (gastrointestinal hemoraji)
 • Mide bağırsakta yara (gastrointestinal ülserasyon)

 • Kanamaya bağlı katran renkli, kötü kokulu dışkı (melena)
 • Pankreas iltihabı (pankreatit)

 • Midenin iç yüzündeki zarın iltihaplanması (gastrit)
 • Kan veya kahve telvesi gibi kusma (hematemez)
 • Küçük yaralarla belirgin ağız iltihabı (ülseratif stomatit)
 • Kalın bağırsak iltihabı (kolit) ve Crohn hastalığının alevlenmesiKaraciğer iltihabı (hepatit)
 • Akut böbrek bozukluğu İdrarda kan bulunması (hematüri)

  Kreatinin maddesinin böbreklerden atılımının azalması (kreatinin klerensi azalması)

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  Kulak çınlaması (tinnitus)

 • Zihin karışıklığı, bulanıklığı (konfüzyon)
 • Olmayan şeyleri görme, duyma, hissetme (halüsinasyon)
 • Görme bulanıklığı
 • Zehirli bir madde nedeniyle görme keskinliğinin azalması (toksik ambliyopi)
 • - Görme değişiklikleri

 • Duymada azalma
 • Kan basıncı yüksekliği (hipertansiyon)
 • Burun kanaması (epistaksi)

 • Oniki parmak bağırsağında meydana gelen yara (duodenal ülser)
 • Mide ülseri (gastrik ülser)
 • Sarılık

 • Anemi (kansızlık), anormal karaciğer fonksiyon testiDepresyon
 • Uyuşma (parestezi)
 • Uykululuk hali (somnolans)
 • Göz sinirlerinde iltihaplanma (optik nörit)
 • İç kulak rahatsızlığından kaynaklanan baş dönmesi (vertigo)

  Çeşitli formlarda toksik böbrek bozuklukları (interstisyel nefrit ve nefrotik sendrom dahil)

 • Alerjik nezle (rinit)
 • Uykusuzluk
 • Endişe ve korku sebepli huzursuzluk hali (anksiyete)
 • Toksik optik nöropati (Ani görme kaybı ve gözde ağrı ile seyreden rahatsızlık).
 • NUROFENgibi ilaçlar, kalp krizi (miyokard enfarktüsü) veya inme riskinde küçük bir artışa neden olabilir.

  Seyrek olarak NUROFEN ile kan bozuklukları ve böbrek problemleri oluşabilir.

  Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

  Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

  Döküntü

  Kaşınma

  Ödem

  Sıvı tutulması Sinirlilik

 • Baş dönmesiBaş ağrısı
 • Bulantı
 • Mide bölgesinde ağrı (epigastrik ağrı)
 • Mide yanmasıHazımsızlık (dispepsi)
 • Kusma

 • Karın (abdominal) ağrısı/rahatsızlığı
 • İshal (diyare)
 • Kabızlık (konstipasyon)
 • Gaza bağlı m ide-bağırsakta şişkinlik (flatulans)
 • Yorgunluk

  Bunlar NUROFEN’in hafif yan etkileridir.

  Ciddi allerjik yan etkilere neden olabilir. Bu durumda ilaç kesilerek doktora başvurmak gerekir.
  Bulantı, kusma, ishal ya da kabızlık, karın ağrısı seyrekte olsa görülür. Hepatoksik etki potansiyeli vardır. Nadiren de olsa mide ağrısı, mide yanması ve ciltte kızarıklık olabilir. Bu durum ilacın kesilmesi ile düzelir. Serum transaminazlarının düzeyini yükseltir, su ve tuz retansiyonu yapabilir.
  Önerilen doz aşıldığı takdirde sinirlilik, sersemlik ve uykusuzluk yapabilir.


  ÖZET İLAÇ BİLGİSİ

  Reçete Türü: Beyaz Reçeteli

  Gebelik Kategorisi

  Gebelik

  İlacın gebelik kategorisi belirtilmemiştir.

  İlaç Formu : Draje

  Geri Ödeyen Kurumlar:

  SGK

  Geri Ödeme Durumu - Ödenir


  ÖZET İLAÇ KULLANIM BİLGİSİ

  Kullanım Zamanı:

  İlaç kullanım zamanı hakkında bilgi bulunmamaktadır.

  Uygulama Yolu:

  İlaç yetkilisi tarafından bilgi girilmemiştir.

  Günlük Kullanım Şekli:

  İlaç yetkilisi tarafından bilgi girilmemiştir.

  Uygulama Süresi:

  İlaç yetkilisi tarafından bilgi girilmemiştir.

  İLACI DEĞERLENDİRİN

  Değerlendirme yapabilmek için sisteme üye olmanız / giriş yapmanız gerekmektedir.

  İLAÇ HAKKINDA SORU SORUN

  Soru sorabilmek için sisteme üye olmanız / giriş yapmanız gerekmektedir.