PAGADIN 150 mg 56 kapsül

Fiyat: 78.75 TL. (KDV Dahil) ( 05 Mayıs 2017 )

Firma: Gen İlaç

Barkod: 8699783150129

Eşdeğer: (93) Alternatif: (76)

KTKullanma Talimatı KÜBKısa Ürün Bilgisi

PAGADIN 150 mg 56 kapsül - Olası Yan Etkiler

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi PAGADIN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Yüzde şişme

• Dilde şişme

Aşağıda listelenen yan etkiler altta yatan bir hastalıktan veya birlikte kullanılan ilaçlardan da kaynaklanıyor olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

10 hastanın en az birinde görülebilir.

Çok yaygın Yaygın

Yaygın olmayan görülebilir. Seyrek görülebilir.

Çok seyrek Bilinmiyor

10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir. 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla

: 1.000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinden fazla

: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

:Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Çok yaygın:

• Baş dönmesi, uyku hali

Yaygın:

• İştah artışı

• Abartılı bir şekilde kendini olduğundan daha iyi hissetme, bilinç bulanıklığı, cinsel istekte azalma, çevresel uyanlara karşı aşın hassasiyet, uykusuzluk, kişinin yer ve zaman kavramını yitirmesi

• İstemli kas hareketlerinde düzensizlik (ataksi)

• Koordinasyon bozukluğu, dikkat kaybı, hafıza bozukluğu, titreme (tremor), konuşma bozukluğu (dizartri), yanma, batma, karıncalanma hissi, denge bozukluğu, unutkanlık, sakinlik, aşırı halsizlik, baş ağnsı

• Bulanık görme, çift görme

• Baş dönmesi (vertigo)

• Ağız kuruluğu, kabızlık, kusma, gaz, karın boşluğunda şişkinlik

• Peniste sertleşme bozukluğu

• Yorgunluk, sarhoşluk hissi, kol ve bacaklarda sıvı toplanmasına bağlı şişme (periferik ödem), ödem, yürüyüşte anormallik, anormallik hissi

• Kilo artışı

Yaygın olmayan:

 • İştah kaybı
 • Kendine yabancılaşma, kişisel kimlik duygusu kaybı (depersonalizasyon), orgazm
 • olamama, huzursuzluk, depresyon, ajitasyon, ruh hali (duygudurum) değişiklikleri,

  depresif ruh hali (duygudurum), kelime bulmada zorluk, sanrı (halüsinasyon), anormal

  rüyalar, cinsel istekte artış, kısa süreli aşırı huzursuzluk durumu (panik atak), çevresel

  uyarılara ilgisiz kalma (apati)

  • Bilme ve kavramaya ilişkin zihinsel aktivitelerde bozukluk, duyularda uyaranlara karşı hassasiyet kaybı (hipoestezi), görme alanında bozukluklar, göz titremesi (nistagmus), konuşma bozukluğu, kaslarda seyirme, reflekslerde zayıflama, istemli hareketlerin bozulması (diskinezi), düşünce uçuşması (psikomotor hiperaktivite), ayağa kalkarken

  görülen baş dönmesi, duyularda uyaranlara karşı aşın hassasiyet, tat alamama, yanma duygusu, amaçlı hareketlerde titreme (tremor), sersemlik/uyuşukluk, bayılma hali, unutkanlık

  Görme bozukluklan, görme alanında bozukluklar, göz kuruluğu, gözlerde şişme, görsel keskinlikte azalma, gözlerde ağn, göz yorgunluğu (astenopi), göz yaşında artma Kalp atım hızında değişiklikler ve ritim bozuklukları

  • Birinci derece AV blok

  • Kalbin normalden hızlı atması (taşikardi)

  Yüz kızarması, sıcak basması, düşük tansiyon (kan basmcı), el ve ayaklarda (periferik) soğukluk, yüksek tansiyon (kan basıncı)

  Nefes darlığı, öksürük, burunda kuruluk

  Tükürük salgısında artma, yemeklerin ve asidin mideden yemek borusuna geri kaçması (gastroözofageal reflü), ağızda hissizleşme Terleme, kırmızı renkli kabartılı (papüler) döküntüler

  Kas seğirmesi, eklemlerde şişme, kas krampları, kas ağnsı, eklem ağnsı, sırt ağnsı, kol

  veya bacaklarda ağn, kas sertliği

  Ağnlı ve güçlükle idrara çıkma, istem dışı idrar kaçırma

  Ejakülasyonda gecikme (geç boşalma), cinsel fonksiyon bozukluğu

  Olağan dışı halsizlik, düşme, susuzluk, göğüste sıkışma, yaygın ödem, ağn, üşüme

  Bazı karaciğer ve böbrek fonksiyon testlerinde (alanin aminotransferaz, kreatinin

  fosfokinaz ve aspartat aminotransferazda) yükselme, trombosit sayısında azalma

  Burun ve boğaz yolları iltihabı (nazofarenjit)

  Sese hassasiyet (hiperakuzi)

  Seyrek:

  Kandaki akyuvar sayısının azalması (nötropeni)

  Düşük kan şekeri seviyeleri (hipoglisemi)

  Disinhibisyon, artmış ruh hali (duygudurum)

  Hareketlerde yavaşlama, var olmayan bir kokuyu algılama (parosmi), yazı yazma yeteneğinde bozulma (disgrafi)

  • Görme alanında kıvılcım şeklinde ışık ve renk algısı (fotopsi), gözlerde iritasyon, göz bebeklerinde büyüme, gözle bakılan cisimlerin titreşiyor izlenimi vermesi (osilopsi), görsel derinlik algısında değişme, görme alanında çevresel (periferik) görme kaybı, şaşılık, görsel parlaklık

  • Kalp atım hızında değişiklikler ve ritim bozuklukları

 • Sinüs taşikardisi
 • Sinüs aritmisi
 • Sinüs bradikardisi
 • • Burun tıkanıklığı, burun kanaması, burun boşluğu dokusu iltihabı (rinit), horlama, boğaz kuruluğu

 • Kann boşluğunda sıvı toplanması, yutma güçlüğü, pankreas iltihabı (pankreatit)
 • Soğuk terleme, kurdeşen (ürtiker)
 • Boyun bölgesinde kramp (servikal spazm), boyun ağnsı, kaslarda şiddetli zayıflık ve ağn
 • (rabdomiyoliz)

  • Normalden az idrar yapma, böbrek yetmezliği

  • Aybaşı yokluğu; adet görememe (amenore), göğüs ağrısı, memede akıntı, ağnlı adet / aybaşı dönemi (dismenore), memelerde büyüme

  • Ateş; vücut ısısının normalden yüksek olması

 • Kan şekerinde (glukoz) yükselme, kan kreatininde artma, kan potasyumunda düşme, kilo kaybı, akyuvar (lökosit) sayısında azalma
 • Bilinmiyor:

  • QT uzaması adı verilen kalpte ani ritim bozukluklarına ve ani ölümlere yol açabilen bir durum

  • Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap (Stevens-Johnson sendromu)

  Pazarlama sonrası gözlem sırasında ilave olarak

  • Alerji sonucu yüz ve boğazda şişme, alerjik reaksiyon, aşırı duyarlılık

  • Baş ağrısı, bilinç kaybı, zihinsel bozukluk

  • Konjestif kalp yetmezliği

  • Gözün saydam cisminin (kornea) iltihabı

  • Halsizlik, kırıklık

  • Dil ödemi, ishal, mide bulantısı, yüzde şişme, kaşıntı

  • İdrar yapamama nedeniyle mesanede aşırı idrar toplanması

  • Akciğerlerdeki hava yollarında sıvı toplanmasına bağlı şişme (pulmoner ödem)

  • Erkeklerde meme büyümesi

  • Kalp ritim düzensizliği anlamına gelen kalpteki elektriksel faaliyetlerin kayıtlarında (EKG) değişiklik.

  gibi ek yan etkiler bildirilmiştir.

  Yan etkilerin raporlanması


  ÖZET İLAÇ BİLGİSİ

  Reçete Türü: Kontrole Tabi

  Gebelik Kategorisi : C

  Gebelik

  İlacın gebelik kategorisi C’dir

  İlaç Formu : Kapsül

  Geri Ödeyen Kurumlar:

  SGK

  Geri Ödeme Durumu - Ödenir


  ÖZET İLAÇ KULLANIM BİLGİSİ

  Kullanım Zamanı:

  İlaç kullanım zamanı hakkında bilgi bulunmamaktadır.

  Uygulama Yolu:

  İlaç yetkilisi tarafından bilgi girilmemiştir.

  Günlük Kullanım Şekli:

  İlaç yetkilisi tarafından bilgi girilmemiştir.

  Uygulama Süresi:

  İlaç yetkilisi tarafından bilgi girilmemiştir.

  İLACI DEĞERLENDİRİN

  Değerlendirme yapabilmek için sisteme üye olmanız / giriş yapmanız gerekmektedir.

  İLAÇ HAKKINDA SORU SORUN

  Soru sorabilmek için sisteme üye olmanız / giriş yapmanız gerekmektedir.