RIFETEM 250 mg 3 ml 1 ampül

Fiyat: 6.79 TL. (KDV Dahil) ( 05 Mayıs 2017 )

Firma: Ulagaylar

Barkod: 8699508750436

Eşdeğer: (6) Alternatif: (4)

KTKullanma Talimatı KÜBKısa Ürün Bilgisi

RIFETEM 250 mg 3 ml 1 ampül - Özel Uyarılar

Bu grup ilaçlar diğer hepatotoksik ilaçlarla birlikte veya karaciğer rahatsızlığı ve sarılığın mevcut olduğu durumlarda kullanıldığında, karaciğer fonksiyon bozuklukları ve ciddi sonuçlarortaya çıkabilir. Bu nedenle karaciğer fonksiyon testlerinin belli aralarla tekrarlanması gereklidir. Latent potensi olanlarda kullanılmamalı, safra yolları tıkalı olanlarda hepatik eliminasyonda azlma olacağı dikkate alınarak RİFETEM'in dozu azaltılmalıdır.
Menengokoksik hastalıkların tedavisinde uzun süren kullanımı direnç oluşumuna yol açabileceğinden dikkatli olmak gerekmektedir.

Genel Bilgi

Amprenavir gibi antiretroviral ajanlarla birlikte kullanılması kontrendikedir. Diğer hepatotoksik ilaçlarla birlikte veya sarılık ve karaciğer rahatsızlığı olanlarda kullanılmamalıdır. Safra yolları tıkalı olanlarda hepatik eliminasyonu azalacağından uygulanan doz azaltılmalıdır. Uzun süreli kullanımlarda oluşabilecek direnç nedeniyle sadece kısa süreli tedavilerde kullanılmalıdır. Anne sütüne geçebilir. Gebelerde ve emziren annelerde dikkatli kullanılmalıdır. 3 yaşından küçüklerde kullanılmamalıdır. Vücut sıvılarını kırmızıya boyayabileceğinden yumuşak kontakt lens kullananlar uyarılmalıdır. Rifampisin; kumarin tipi antikoagülanların ve oral kontraseptiflerin etkisini azaltabilir. Rifampisin; metadon, oral hipoglisemikler, dijitoksin, kinidin, dizopiramid, dapson ve kortikosteroidlerin etkisini azaltabilir, alkolün ve klopidogrelin etkisini artırabilir. Rifampisin; izoniazid, pirazinamid ve amprenavir, sakuinavir, ritonavir´in hepatotoksisite riskini artırabilir. Rifampisin; makrolid antibiyotiklerin düzeyini ve toksisitesini artırabilir. Oluşabilecek aşırı duyarlılık reaksiyonları nedeniyle özellikle astımlı hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Gastrointestinal şikayetler, karaciğer fonksiyonlarında bozulma ve deri reaksiyonları gibi yan etkiler görülebilir. Gebelik KategorisiC (Tüm Gebelik Dönemi Boyunca)

RIFETEM 250 mg 3 ml 1 ampül - Kontredikasyonlar

Rifetem, rifamisinlere ve lidokaine duyarlı kişilerde kontrendikedir. Hamile olma ihtimali olan kadınlarda ve hamileliğin ilk üç ayında kullanılmamalı, hamileliğin son altı ayında ve yeni doğmuş bebeklerde ancak gerekliyse ve doktor kontrolünde kullanılmalıdır.


ÖZET İLAÇ BİLGİSİ

Reçete Türü: Beyaz Reçeteli

Gebelik Kategorisi : C

Gebelik

İlacın gebelik kategorisi C’dir

İlaç Formu : Ampul

Geri Ödeyen Kurumlar:

SGK

Geri Ödeme Durumu - Ödenir


ÖZET İLAÇ KULLANIM BİLGİSİ

Kullanım Zamanı:

İlaç kullanım zamanı hakkında bilgi bulunmamaktadır.

Uygulama Yolu:

İlaç yetkilisi tarafından bilgi girilmemiştir.

Günlük Kullanım Şekli:

İlaç yetkilisi tarafından bilgi girilmemiştir.

Uygulama Süresi:

İlaç yetkilisi tarafından bilgi girilmemiştir.

İLACI DEĞERLENDİRİN

Değerlendirme yapabilmek için sisteme üye olmanız / giriş yapmanız gerekmektedir.

İLAÇ HAKKINDA SORU SORUN

Soru sorabilmek için sisteme üye olmanız / giriş yapmanız gerekmektedir.