RIXOL 2 mg 20 film kaplı tablet

Fiyat: 21.13 TL. (KDV Dahil) ( 05 Mayıs 2017 )

Firma: Bilim

Barkod: 8699569091059

Eşdeğer: (53) Alternatif: (56)

KTKullanma Talimatı KÜBKısa Ürün Bilgisi

RIXOL 2 mg 20 film kaplı tablet - Özel Uyarılar

Genel Bilgi

Tedavinin özellikle başlangıç döneminde ortostatik hipotansiyon görülebilir. Kalp yetmezliği, miyokard enfarktüsü, ileti anomalileri, dehidratasyon, hipovolemi veya serebrovasküler hastalık gibi hastalığı olanlarda dikkatle kullanılmalıdır. Önerilen doz yavaş yavaş arttırılmalıdır. Hipotansiyon görüldüğünde doz azaltılmalıdır. Tardif diskinezi belirtileri veya nöroleptik malign sendrom görüldüğünde tedavi kesilmelidir. Parkinson, epilepsi, diyabet, glokom ve prolaktin bağımlı tümörü olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Uzun QT sendromu/torsades de pointes´e neden olabileceğinden tanı konmuş veya şüpheli konjenital uzun QT sendromu veya torsades de pointes hastalarında kullanılmamalıdır. Demansı olan yaşlıların psikozunda kullanıldığında serebrovasküler olaylar, enfeksiyon, kalp yetmezliği ve ani ölüm gibi nedenlerle ölüm riskinde artışa neden olabilir. Kilo alımına karşı hastalar uyarılmalıdır. Gebelerde ve emziren annelerde kesinlikle gerekli olmadıkça kullanılmamalıdır. Oluşabilecek uyuşukluk nedeni ile araç kullanan hastalar uyarılmalıdır. QT aralığını uzatan kinidin, prokainamid, amiodaron, sotalol, amitriptilin, maprotilin gibi ilaçlarla; SSS ilaçları ile birlikte kullanıldığında dikkatli olunmalıdır. Levodopa ve diğer dopamin antagonistlerinin etkisini antagonize edebilir. Karbamazepin ya da diğer karaciğer enzimlerini indükleyen ilaçların kesilmesinden sonra risperidon dozu tekrar değerlendirilmelidir. Demanslı yaşlı hastalarda furosemid ile birlikte kullanımda mortalitede artış görülebilir. Pnömoni, influenza, bronşit, üst solunum yolu enfeksiyonu, üriner sistem enfeksiyonu, iştah artışı veya azalması, kilo alma, uykusuzluk, ajitasyon, anksiyete, baş ağrısı, Parkinsonizm, akatizi, sersemlik, tremor, distoni, somnolans, sedasyon, letarji, diskinezi, bulanık görme, taşikardi, dispne, epistaksis, öksürük, nazal konjesyon, faringolaringeal ağrı, kusma, diyare, konstipasyon, bulantı, abdominal ağrı, dispepsi, ağız kuruluğu, mide rahatsızlığı, döküntü, eritem, artralji, sırt ağrısı, ekstremite ağrısı, enürez, ateş, yorgunluk, periferal ödem, asteni, göğüs ağrısı, kanda prolaktin artışı gibi yan etkiler görülebilir.  Özel uyarı: Demansa bağlı psikozu olan yaşlı hastaların tedavisinde kullanıldığında ölüm riskinde artışa neden olabilir. Gebelik KategorisiC (Tüm Gebelik Dönemi Boyunca) Araç Kullanma EtkisiAraç kullananlarda dikkatli kullanılmalıdır.

Pediatri

Davranım ve diğer yıkıcı davranış bozukluklarında 5 yaşın altındaki çocuklarda, şizofrenide 15 yaşın altındaki çocuklarda, bipolar mani tedavisinde 18 yaşın altındaki çocuklar ve adolesanlarda risperidon kullanımı ile ilgili yeterli deneyim yoktur.

Geriatri

Diğer yeni nesil (atipik) antipsikotik ilaçlarda olduğu gibi bu ilaç da demansı olan yaşlı hastaların psikozlarında kullanıldığında serebrovasküler olaylar, enfeksiyon, kalp yetmezliği ile ani ölüm vb nedenlerle ölüm riskinde artışa neden olma olasılığı taşımaktadır.

Özel Uyarı

Yardımcı madde olarak laktoz monohidrat içermektedir. Nadir kalıtımsal galaktoz intoleransı, Lapp laktoz yetmezliği ya da glikoz-galaktoz malabsorpsiyon problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.


ÖZET İLAÇ BİLGİSİ

Reçete Türü: Beyaz Reçeteli

Gebelik Kategorisi

Gebelik

İlacın gebelik kategorisi belirtilmemiştir.

İlaç Formu : Tablet

Geri Ödeyen Kurumlar:

SGK

Geri Ödeme Durumu - Ödenmez


ÖZET İLAÇ KULLANIM BİLGİSİ

Kullanım Zamanı:

İlaç kullanım zamanı hakkında bilgi bulunmamaktadır.

Uygulama Yolu:

İlaç yetkilisi tarafından bilgi girilmemiştir.

Günlük Kullanım Şekli:

İlaç yetkilisi tarafından bilgi girilmemiştir.

Uygulama Süresi:

İlaç yetkilisi tarafından bilgi girilmemiştir.

İLACI DEĞERLENDİRİN

Değerlendirme yapabilmek için sisteme üye olmanız / giriş yapmanız gerekmektedir.

İLAÇ HAKKINDA SORU SORUN

Soru sorabilmek için sisteme üye olmanız / giriş yapmanız gerekmektedir.