SERPERIL PLUS 4/1.25 30 tablet

Fiyat: 27.9 TL. (KDV Dahil) ( 05 Mayıs 2017 )

Firma: Sanovel

Barkod: 8699536010755

Eşdeğer: (13) Alternatif: (13)

KTKullanma Talimatı KÜBKısa Ürün Bilgisi

SERPERIL PLUS 4/1.25 30 tablet - Kullanmadan Önce

2.SERPERIL PLUS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

SERPERIL PLUS'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

■ Etkin maddeler perindopril ve indapamid'e veya SERPERİL PLUS'ın içerdiği herhangi bir maddeye aşırı duyarlıysanız (alerjik),

■ Daha önce herhangi bir ADE inhibitörü ile tedavi sırasında solunum güçlüğü, yüz veya dilde şişme, yoğun kaşıntı veya deride ciddi döküntü gibi semptomlar görüldüyse veya başka nedenlerde ailenizde bu tür semptomlar görüldüyse (anjiyoödem adı verilir),

■ Ciddi karaciğer yetmezliği veya karaciğer ensefalopatisi (karaciğer yetmezliğine bağlı olarak beyin fonksiyonlarındaki bozulma),

■ Böbrek yetmezliği ve diyaliz hastası iseniz,

■ Kanda düşük veya yüksek potasyum seviyeleri,

■ Tedavi edilmemiş dekompanse kalp yetmezliği (ciddi su tutulması, nefes almada zorlanma),

Hamilelik

■ Emziriyorsanız.

SERPERİL PLUS çocuklarda kullanılmaz.

SERPERIL PLUS'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,

■ Aortik stenoz (kalpten gelen ana damarda daralma) veya hipertrofik kardiyomiyopati (kalp kası rahatsızlığı) veya böbrek arterinde stenoz (böbreğe kan taşıyan damarda daralma) varsa,

■ Diğer kalp ve böbrek rahatsızlıklarından şikayetçiyseniz,

■ Karaciğer rahatsızlığınız varsa,

■ Sistemik lupus eritematöz veya skleroderma gibi kollajen doku hastalıklarından şikayetçiyseniz,

■ Ateroskleroz (damar sertleşmesi) varsa,

■ Hiperparatiroidizm (paratiroid bezlerinin yetersiz çalışması) varsa,

■ Gut hastası iseniz,

■ Şeker hastası iseniz,

■ Tuz yasaklayan bir diyet uyguluyor ya da tuz yerine geçen potasyum içeren maddeler kullanıyorsanız,

■ Lityum veya potasyum tutucu diüretikler (spironolakton, triamteren) kullanıyorsanız (SERPERİL PLUS ile birlikte kullanımından kaçınılmalıdır - Bakınız "diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı")

SERPERİL PLUS kullanırken aşağıdaki durumlardan da doktorunuzu haberdar etmelisiniz:

Eğer,

■ Anestezi uygulanacak ve/veya ameliyat olacaksanız,

■ Yakın zamanda ishal ve kusma şikayetiniz olduysa,

■ LDL aferezi olacaksanız (bir makine yardımıyla vücuttaki kolesterolün atılması),

■ Balarısı veya eşekarısı sokmalarına karşı alerji için desensitizasyon tedavisi görecekseniz,

■ İyot içeren kontrast madde (mide, böbrek gibi organların röntgen cihazında görünmesini sağlayan madde) enjeksiyonu gereken bir tıbbi teste tabi tutulacaksanız.

SERPERİL PLUS doping testlerinde görülen aktif madde (indapamid) içermektedir. Atletler

ve sporcular dikkatli olmalıdır.

"Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza

danışınız."

SERPERIL PLUS'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Dozlar yemekten önce alınmalıdır.

Hamilelik

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

SERPERİL PLUS hamilelikte kullanılmaz. SERPERİL PLUS ile tedavi görürken hamile kalırsanız (veya hamilelik planlıyorsanız) doktorunuzu bilgilendiriniz

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. SERPERİL PLUS emzirirken kullanılmaz.

Araç ve makina kullanımı

SERPERİL PLUS'ın uyanıklığı bozucu etkisi yoktur, ancak bazı hastalarda, özellikle tedavinin başlangıcında veya başka bir antihipertansif ilaçla birlikte kullanımında düşük kan basıncına bağlı olarak bireysel reaksiyonlar görülebilir. Bunun sonucu olarak da araç veya makine kullanma yetisi bozulabilir.

SERPERIL PLUS'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

SERPERİL PLUS, laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı tolerans bozukluğunuz olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Diğer ilaçlar SERPERİL PLUS ile tedaviyi etkileyebilir. Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız mutlaka doktorunuza bildiriniz:

■ Lityum (depresyon tedavisinde kullanılır)

■ Baklofen (multiple skleroz -MS- gibi hastalıklarda ortaya çıkan kas katılığının tedavisinde)

■ Steroid yapısında olmayan antiinflamatuvar ilaçlar (örn. ibuprofen), yüksek doz salisilatlar (örn. aspirin)

■ Depresyon, anksiyete, şizofreni gibi zihinsel hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn. imipramin gibi trisiklik antidepresanlar, nöroleptikler...)

■ İleri seviyede astım ve romatizmal artrit tedavisi gibi çeşitli durumlarda kullanılan kortikosteroidler

■ Yüksek kan basıncını tedavi eden diğer ilaçlar

■ Potasyum tutucu diüretikler (spironolakton, triamteren), potasyum tuzları

■ İnsülin, metformin gibi şeker hastalığı (diyabet) tedavisinde kullanılan ilaçlar

■ Allopurinol (gut tedavisinde)

■ Prokainamid (düzensiz kalp atımı tedavisinde)

■ Kalp ritmi problemleri için kullanılan ilaçlar (örn. kinidin, hidrokinidin, dizopiramid, amiodaron, sotalol)

■ Sültoprid (antipsikotik tedavi)

■ Terfenadin ve astemizol (alerjilerin tedavisi için antihistaminler)

■ Kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar

■ Enjeksiyon yoluyla eritromisin (antibiyotik)

■ Halofantrin (bazı sıtma türlerinin tedavisinde)

■ Pentamidin (pnömoni tedavisinde)

■ Vinkamin (yaşlılarda zihinsel işlevlerle ilgili semptomatik bozuklukların tedavisinde)

■ Bepridil (angina pektoris tedavisinde)

■ Digoksin (kalp problemlerinin tedavisinde)

■ Uyarıcı (stimülan) laksatifler (örn. senna)

■ Enjeksiyon yoluyla amfoterisin B (ileri derecede mantar hastalığının tedavisinde)

■ Tetrakozaktid (Crohn hastalığının tedavisinde)

■ Kalsiyum (tuzlan)

■ Otoimmün bozuklukların tedavisinde veya organ nakli ameliyatlarından sonra organ reddini önlemek amacıyla kullanılan immünosüpresanlar (örn. siklosporin)

Bu ifadelerin belirli bir süre önce kullanılmış veya gelecekte bir zaman kullanılacak ürünlere de uygulanabileceğini lütfen not ediniz.


ÖZET İLAÇ BİLGİSİ

Reçete Türü: Beyaz Reçeteli

Gebelik Kategorisi : X

Gebelik

İlacın gebelik kategorisi X’dir

İlaç Formu : Tablet

Geri Ödeyen Kurumlar:

SGK

Geri Ödeme Durumu - Ödenir


ÖZET İLAÇ KULLANIM BİLGİSİ

Kullanım Zamanı:

İlaç kullanım zamanı hakkında bilgi bulunmamaktadır.

Uygulama Yolu:

İlaç yetkilisi tarafından bilgi girilmemiştir.

Günlük Kullanım Şekli:

İlaç yetkilisi tarafından bilgi girilmemiştir.

Uygulama Süresi:

İlaç yetkilisi tarafından bilgi girilmemiştir.

İLACI DEĞERLENDİRİN

Değerlendirme yapabilmek için sisteme üye olmanız / giriş yapmanız gerekmektedir.

İLAÇ HAKKINDA SORU SORUN

Soru sorabilmek için sisteme üye olmanız / giriş yapmanız gerekmektedir.