SERPERIL PLUS 4/1.25 30 tablet

Fiyat: 27.9 TL. (KDV Dahil) ( 05 Mayıs 2017 )

Firma: Sanovel

Barkod: 8699536010755

Eşdeğer: (13) Alternatif: (13)

KTKullanma Talimatı KÜBKısa Ürün Bilgisi

SERPERIL PLUS 4/1.25 30 tablet - Özel Uyarılar

Genel Bilgi

Tedavi edilmemiş dekompanse kalp yetmezliği, şiddetli renal ve hepatik yetmezlik, kalıtsal veya idiyopatik anjiyoödem, hipokalemi, gebeliğin 2. ve 3. trimesteri ve laktasyonda kontrendikedir. Yüksek potasyum seviyeleri ve arteriyel renal stenozu olanlar, ameliyat olanlarda, gebeliğin ilk trimesterindekullanılmamalıdır. Diyaliz hastalarında, uzamış QT sendromunda önerilmez. Böbrek yetmezliği olanlarda uygulanacak doz kreatinin klerensine göre ayarlanmalıdır. Lityum, potasyum, potasyum tutucu diüretikler, allopurinol, siklosporin ve kalp aritmisine neden olan ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır. Trisiklik antidepresanlar ve nöroleptik ilaçlarla birlikte kullanıldığında aditif etki nedeniyle antihipertansif etki ve ortostatik hipotansiyon riski artabilir. Yaşlılarda, elektrolit denge bozukluğu, diyabet ve gut hastalığı olanlarla antidiyabetik, baklofen, NSAİ ilaç, bepridil, prokainamid, terfenadin, astemizol, pentamidin, vinkamin ve sültoprid ile birlikte kullanılırken dikkatli olunmalıdır. Öksürük, konstipasyon, ağız kuruluğu, epigastrik ağrı, anoreksi, tat alma bozukluğu gibi yan etkiler görülebilir. Pediatri: 18 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmaz. Gebelik KategorisiC (1. Trimestır) D (2. Trimestır) D (3. Trimestır) Araç Kullanma EtkisiSERPERİL PLUS'ın uyanıklığı bozucu etkisi yoktur, ancak bazı hastalarda, özellikle tedavinin başlangıcında veya başka bir antihipertansif ilaçla birlikte kullanımında düşük kan basıncına bağlı olarak bireysel reaksiyonlar görülebilir. Bunun sonucu olarak da araç veya makine kullanma yetisi bozulabilir.

Pediatri

Perindopril´in etkiniği ve güvenilirliği saptanmadığından tek veya kombinasyon olarak çocuklarda kullanılması tavsiye edilmemektedir.

Özel Uyarı

SERPERİL PLUS, laktoz içermektedir. Nadir kalıtımsal galaktoz intoleransı, Lapp laktaz yetmezliği ya da glukoz galaktoz malabsorpsiyon problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.


ÖZET İLAÇ BİLGİSİ

Reçete Türü: Beyaz Reçeteli

Gebelik Kategorisi : X

Gebelik

İlacın gebelik kategorisi X’dir

İlaç Formu : Tablet

Geri Ödeyen Kurumlar:

SGK

Geri Ödeme Durumu - Ödenir


ÖZET İLAÇ KULLANIM BİLGİSİ

Kullanım Zamanı:

İlaç kullanım zamanı hakkında bilgi bulunmamaktadır.

Uygulama Yolu:

İlaç yetkilisi tarafından bilgi girilmemiştir.

Günlük Kullanım Şekli:

İlaç yetkilisi tarafından bilgi girilmemiştir.

Uygulama Süresi:

İlaç yetkilisi tarafından bilgi girilmemiştir.

İLACI DEĞERLENDİRİN

Değerlendirme yapabilmek için sisteme üye olmanız / giriş yapmanız gerekmektedir.

İLAÇ HAKKINDA SORU SORUN

Soru sorabilmek için sisteme üye olmanız / giriş yapmanız gerekmektedir.