SURGAM 300 mg 6 supozituar - Özel Uyarılar

Tiaprofenik asit, ödemle birlikte su ve sodyum retansiyonuna sebep olabilir. Tedavinin başlangıcında, kalp yetmezliği, karaciğer sirozu, nefrotik sendrom, diüretik kullanan hastalar, kronik böbrek yetmezliği olan hastalar, ve özellikle yaşlı hastalarda idrar miktarı ve böbrek fonksiyonları dikkatle takip edilmelidir. Tiaprofenik asit diüretik ilaçların etkisini azaltabilir (diüretik ve antihipertansif etki). Ciddi gastrointestinal risk sebebiyle özellikle antikoagülanlarla tedavi gören hastalarda sindirim sistemi ile ilgili semptomlar dikkatle izlenmeli, gastrointestinal kanama halinde tedaviye derhal son verilmelidir. Tiaprofenik asit aşağıdaki hasta gruplarında dikkatle kullanılmalıdır: *Böbrek fonksiyonlarının dikkatle takibini gerektiren böbrek yetmezliği *Konjestif kalp yetmezliği *Arteryel hipertansiyon *Karaciğer sirozu Enfeksiyon hastalıklarında tiaprofenik asit kullanımı antibiyotik tedavisi ile birlikte olmalıdır. Nonsteroidal antienflamatuar ilaçların lityumun sabit durum (steady state) plazma konsantrasyonlarını artırdığı bildirilmiştir. Dolayısıyla, tiaprofenik asit kullanan hastalarda bu seviyelerin takibi önerilir. Bütün diğer antienflamatuar ilaçlar gibi Surgam da gebeliğin ilk ve son üç ayı içinde kullanılmamalıdır. Tiaprofenik asit anne sütüne geçtiğinden, emziren annelerde bebeğe olası risk nedeniyle ya tedavi kesilmeli ya da emzirmeye ara verilmelidir. Baş dönmesi yapabileceğinden taşıtların ve makinaların kullanılmasını güçleştirebilir. Çocuklarda kullanılmamalıdır.

Genel Bilgi

Renal ve hepatik yetmezlik, etken maddeye duyarlılık, mide-duodenum ülseri ve aspirin veya prostoglandin sentetazı inhibe eden diğer preparatlara karşı astma krizi gösterenlerde kontrendikedir. Aspirin, heparin, lityum ve sülfamitlerle birlikte kullanılmamalıdır. Gastrointestinal hemoraji ve deride lokal döküntüler görüldüğünde ilaç kesilmelidir. Enfeksiyon varlığında dikkatle kullanılmalıdır. Gebeliğin 1. ve 3. trimesteri ile emzirme dönemle rinde kullanılmamalıdır. Bulantı, kusma, mide ağrısı, ülser, gastrointestinal kanamalar ve deri döküntüleri gibi yan etkiler görülebilir. Preparatın retard formu sürekli salınım yapan formdadır. Araç Kullanma EtkisiAraç ve makina kullanma yeteneğini bozabilir.

Pediatri

Çocuklarda kontrendikedir.

SURGAM 300 mg 6 supozituar - Kontredikasyonlar

-Aktif mide veya duodenum ülseri olan veya anamnezlerinde bu şekilde ülseri bulunanlar -Tablet içeriğindeki maddelere karşı aşırı duyarlığı olanlar -Ağır böbrek veya karaciğer yetmezliği olanlar -Özellikle aspirin gibi veya prostaglandin sentezini inhibe eden diğer ilaçlarla başlayan astma hikayesi olan hastalar


ÖZET İLAÇ BİLGİSİ

Reçete Türü: Beyaz Reçeteli

Gebelik Kategorisi

Gebelik

İlacın gebelik kategorisi belirtilmemiştir.

İlaç Formu Belirtilmemiştir.

Geri Ödeyen Kurumlar:

SGK

Geri Ödeme Durumu - Ödenir


ÖZET İLAÇ KULLANIM BİLGİSİ

Kullanım Zamanı:

İlaç kullanım zamanı hakkında bilgi bulunmamaktadır.

Uygulama Yolu:

İlaç yetkilisi tarafından bilgi girilmemiştir.

Günlük Kullanım Şekli:

İlaç yetkilisi tarafından bilgi girilmemiştir.

Uygulama Süresi:

İlaç yetkilisi tarafından bilgi girilmemiştir.

İLACI DEĞERLENDİRİN

Değerlendirme yapabilmek için sisteme üye olmanız / giriş yapmanız gerekmektedir.

İLAÇ HAKKINDA SORU SORUN

Soru sorabilmek için sisteme üye olmanız / giriş yapmanız gerekmektedir.