ULTRACAIN-DS 100 karpul

Fiyat: 43.69 TL. (KDV Dahil) ( 22 Mart 2016 )

Firma: Sanofi Aventis

Barkod: 8699809770393

Eşdeğer: (4) Alternatif: (8)

KTKullanma Talimatı KÜBKısa Ürün Bilgisi

ULTRACAIN-DS 100 karpul - Olası Yan Etkiler

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi ULTRACAIN-DS’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Yaygın: 10 hastanm birinden az, fakat 100 hastanm birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanm birinden az, fakat 1000 hastanm birinden fazla görülebilir. Seyrek: 1000 hastanm birinden az, fakat 10000 hastanm birinden fazla görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanm birinden az görülebilir.

Bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

Yaygın yan etkiler:

• Bulantı, kusma

• Baş ağrısı

• Ciltte uyuşma veya karıncalanma hissi (parestezi)

• Ağız ve yüz bölgesinde duyu azalması (hipoestezi)

Yaygın olmayan yan etkiler:

• Kalp atımının hızlanması (taşikardi)

• Sersemlik

Bilinmiyor:

• Kalp ritmi bozuklukları

• Tansiyon yükselmesi veya düşmesi

• Kalp atımının yavaşlaması (bradikardi)

• Kalp yetmezliği ve yaşamı tehdit edebilen şok

• Doza bağlı olarak (özellikle de doz aşımında veya ilacm yanlışlıkla kan damarı içine enjekte edilmesi durumunda) sinir sistemi bozukluklan ortaya çıkabilir. Örneğin:

- Huzursuzluk, sinirlilik

- Bilinç kaybından komaya kadar varabilen uyuşukluk hali

- Solunum durmasına kadar varabilen solunum bozuklukları

- Kaslarda, yaygın konvülsiyonlara kadar varabilen titreme, seyirme

• Baş bölgesine uygulanması sırasında veya hemen sonrasında genellikle geri dönüşümlü olan görme bozukluklan (bulanık görme, körlük, çift görme, göz bebeklerinin genişlemesi) ortaya çıkabilir. Bu belirtiler genellikle geri dönüşümlüdür.

• Hatalı enjeksiyondan kaynaklanan sinirsel bozukluklar, yüz sinirlerinde harabiyet veya yüz felci, uygulama bölgesinde doku ölümü

• Aşırı duyarlılık reaksiyonları (aleıjik reaksiyonlar). Bunlar enjeksiyon bölgesinde şişlik ve iltihap şeklinde kendini gösterebilir. Uygulama bölgesiyle sınırlı kalmayan aşırı duyarlılık reaksiyonlan şunlardır:

- Kızanklık, döküntü

- Kaşıntı

- Gözlerde kızarma ve sulanma,

- Burun akıntısı

- Yüzün, üst ve/veya alt dudağın ve/veya yanaklann şişmesi,

- Ses tellerinin bulunduğu gırtlak bölgesinde yutma güçlüğünün eşlik ettiği şişme,

- Ürtiker,

- Anafılaktik şoka varabilen solunum bozukluklan.

• Sodyum metabisülfıt içeriğine bağlı olarak, özellikle astımı olan hastalarda aşın duyarlılık reaksiyonlan görülebilir. Bu tür reaksiyonlar kusma, diyare, hırıltılı solunum, akut astım atağı, bilinçte bozulma veya şokla kendini gösterebilir.

Çocuklarda görülen yan etkiler:

Küçük çocuklarda, diş tedavisi sonrasında ağız bölgesindeki hissizliğin daha uzun sürmesi nedeniyle, kazara kendi kendini ısırmaya bağlı yumuşak doku hasarı riski erişkinlere kıyasla daha yüksektir.

Yan etkilerin raporlanması


ÖZET İLAÇ BİLGİSİ

Reçete Türü: Beyaz Reçeteli

Gebelik Kategorisi : C

Gebelik

İlacın gebelik kategorisi C’dir

İlaç Formu Belirtilmemiştir.

Geri Ödeyen Kurumlar:

SGK

Geri Ödeme Durumu - Ödenir


ÖZET İLAÇ KULLANIM BİLGİSİ

Kullanım Zamanı:

İlaç kullanım zamanı hakkında bilgi bulunmamaktadır.

Uygulama Yolu:

İlaç yetkilisi tarafından bilgi girilmemiştir.

Günlük Kullanım Şekli:

İlaç yetkilisi tarafından bilgi girilmemiştir.

Uygulama Süresi:

İlaç yetkilisi tarafından bilgi girilmemiştir.

İLACI DEĞERLENDİRİN

Değerlendirme yapabilmek için sisteme üye olmanız / giriş yapmanız gerekmektedir.

İLAÇ HAKKINDA SORU SORUN

Soru sorabilmek için sisteme üye olmanız / giriş yapmanız gerekmektedir.