VIAGRA 100 mg 4 film tablet

Fiyat: 129.89 TL. (KDV Dahil) ( 05 Mayıs 2017 )

Firma: Pfizer

Barkod: 8699532090027

Eşdeğer: (16) Alternatif: (22)

KTKullanma Talimatı KÜBKısa Ürün Bilgisi

VIAGRA 100 mg 4 film tablet - Özel Uyarılar

Erektil disfonksiyonu teşhis etmek, altta yatan potansiyel sebepleri ve uygun tedaviyi belirlemek için hastanın anamnezinin tam olarak alınması ve fizik muayenesi gereklidir. Seksüel aktiviteye eşlik eden belli derecede kardiyak risk söz konusudur. Bu nedenle, hekim erektil disfonksiyon tedavisine başlamadan önce hastanın kardiyovasküler durumunu tetkik etmelidir. Sildenafilin, kan basıncında geçici düşüşlere yol açan, sistemik vazodilatör özellikleri olduğu gösterilmiştir. Çoğu hastada, bu durumun ilgili sonuçları azdır ya da hiç yoktur. Fakat doktorlar sildenafil vermeden önce, altta yatan belli durumlara sahip hastaların, özellikle cinsel aktivite ile kombine durumlarda bu vazodilatör etkilerden etkilenip etkilenmeyeceklerini dikkatle göz önünde bulundurmalıdırlar. Vazodilatörlere karşı artmış duyarlılığı olan kişiler arasında; sol ventrikül çıkış (outflow) obstrüksiyonu olanlar (örneğin aort stenozu, hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopati) veya kan basıncının otonomik kontrolünde ciddi bozulma ile kendini gösteren nadir bir sendrom olan multipl sistem atrofisi olanlar bulunmaktadır. Erektil disfonksiyonda kullanılan ajanlar penisin anatomik deformasyonlarında (angülasyon, kavernosal fibrosis veya Peyronie hastalığı gibi) veya priapizme sebep olabilecek predispose durumlarda (orak hücre anemisi, multipl miyelom veya lösemi gibi ) dikkatli kullanılmalıdırlar. Seksüel aktivite tavsiye edilmeyen erkeklerde erektil disfonksiyon ajanları kullanılmamalıdır. Sildenafilin diğer erektil disfonksiyon tedavileri ile birlikte kombine kullanımının etkinlik ve güvenilirliği henüz değerlendirilmemiştir. Bu sebeple bu tür kombine uygulamalar tavsiye edilmez. VIAGRA'nın aspirinle beraber kullanılması da dahil kanama zamanına bir etkisi yoktur. İnsan trombosit hücreleri ile yapılan in vitro çalışmalar sildenafilin nitrik oksid açığa çıkaran bir madde olan sodyum nitroprusiadın antiagregan etkisini artırdığını göstermektedir. Kanama bozukluğu veya aktif peptik ülseri olan hastalarda VIAGRA kullanımına ilişkin emniyet bilgisi mevcut değildir. Bu sebeple bu tür hastalarda VIAGRA fayda / zarar oranı gözönüne alınarak dikkatle uygulanmalıdır. 65 Yaşın üzerinde olan kişilerde, Böbrek veya Karaciğer Bozukluğu Olan Hastalarda Kullanım Yaşlılarda sildenafil klirensi azaldığı için 25 mg' lık başlangıç dozu tavsiye edilir. Orta ve hafif böbrek yetmezliği olanlarda yetişkinler için tavsiye edilen doz rejimi uygulanır.Ciddi böbrek yetmezliği olan (kreatinin klirensi <30 ml>

Genel Bilgi

Ciddi karaciğer yetmezliği, hipotansiyon, yeni geçirilmiş miyokard enfarktüsü, herediter dejeneratif retinal bozukluğu, non-arteritik anterior iskemik optik nöropatisi olanlarda kontrendikedir. Seksüel aktivitenin tavsiye edilmediği hastalarda önerilmez. Tedaviye başlamadan önce kardiyovasküler durum incelenmelidir. Penisin anatomik deformasyonlarında dikkatli olunmalıdır. Sildenafil nitratların hipotansif etkilerini potansiyelize ettiğinden dolayı nitrik oksit açığa çıkaran bileşikler veya nitratların çeşitli formları ile birlikte alınması kontrendikedir. Ritonavirle birlikte kullanılmamalıdır. Alfa-blokerlerle birlikte dikkatli olunmalıdır. Baş ağrısı, sersemlik, görmede bozukluk, görmede renklerin bozulması, yüzde kızarma, nazal konjesyon, dispepsi gibi yan etkiler görülebilir. Pediatri: 18 yaşından küçüklerde kullanılmaz. Kadınlar: Kadınlarda kullanılmaz. Gebelik KategorisiB (Tüm Gebelik Dönemi Boyunca) Araç Kullanma EtkisiAraç kullananlarda dikkatli kullanılmalıdır. Baş dönmesi ve görme bozukluğu oluşabilir.

Pediatri

Sildenafil çocuklarda (18 yaşından küçüklerde) endike değildir.

Özel Uyarı

VİAGRA tabletin film kaplaması laktoz içerir. VİAGRA nadir kalıtımsal galaktoz intoleransı, Lapp laktaz yetmezliği ya da glukoz-galaktoz malabsorpsiyonu olan erkek hastalarda kullanılmamalıdır.

VIAGRA 100 mg 4 film tablet - Kontredikasyonlar

İlacın herhangi bir bileşenine karşı aşırı duyarlılığı bulunan hastalarda kontrendikedir. Nitrik oksit / siklik GMP yolu üzerine bilinen etkisi ile uyumlu olarak (Bkz. Farmakolojik Özellikleri), sildenafilin nitratların hipotansif etkilerini potansiyelize ettiği gösterilmiştir ve bu nedenle nitrik oksit açığa çıkaran bileşikler (amil nitrat, butil nitrat gibi) veya nitratların herhangi bir formu ile beraber ( Nitrogliserin, isosorbid mononitrat, isosorbid nitrat, pentaeritritol tetranitrat, eritritol tetranitrat, isosorbid dinitrat / fenobarbital gibi) verilmesi kontrendikedir. Erektil disfonksiyonda kullanılan ilaçlar (sildenafil dahil) seksüel aktivitenin tavsiye edilmediği hastalarda (stabil olmayan anjina gibi ciddi kardiyovasküler bozukluklar ve ciddi kardiyak hastalıklarda) önerilmez. Sildenafilin güvenilirliği aşağıdaki hasta gruplarında çalışılmamıştır dolayısıyla daha ileri bilgi edininceye kadar bu hastalarda kullanılması kontrendikedir: Ciddi karaciğer yetmezliği, hipotansiyon(Kan basıncı< 90/50 mmHg), Geçirilmiş miyokard enfarktüsü olanlar, Retinitis pigmentosa gibi herediter dejeneratif retinal bozukluğu olanlar (bu hastaların az bir kısmında genetik retinal fosfodiesteraz bozukluğu vardır).


ÖZET İLAÇ BİLGİSİ

Reçete Türü: Beyaz Reçeteli

Gebelik Kategorisi

Gebelik

İlacın gebelik kategorisi belirtilmemiştir.

İlaç Formu : Tablet

Geri Ödeyen Kurumlar:

SGK

Geri Ödeme Durumu - Ödenmez


ÖZET İLAÇ KULLANIM BİLGİSİ

Kullanım Zamanı:

İlaç kullanım zamanı hakkında bilgi bulunmamaktadır.

Uygulama Yolu:

İlaç yetkilisi tarafından bilgi girilmemiştir.

Günlük Kullanım Şekli:

İlaç yetkilisi tarafından bilgi girilmemiştir.

Uygulama Süresi:

İlaç yetkilisi tarafından bilgi girilmemiştir.

İLACI DEĞERLENDİRİN

Değerlendirme yapabilmek için sisteme üye olmanız / giriş yapmanız gerekmektedir.

İLAÇ HAKKINDA SORU SORUN

Soru sorabilmek için sisteme üye olmanız / giriş yapmanız gerekmektedir.