VOLEFLOK 750 mg/150 ml IV infüzyon için steril apirojen çözelti içeren 1 flakon

Fiyat: 49.26 TL. (KDV Dahil) ( 05 Mayıs 2017 )

Firma: Koçak Farma

Barkod: 8699828690054

Eşdeğer: (17) Alternatif: (9)

KTKullanma Talimatı KÜBKısa Ürün Bilgisi

VOLEFLOK 750 mg/150 ml IV infüzyon için steril apirojen çözelti içeren 1 flakon - Kullanmadan Önce

2.VOLEFLOK kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

VOLEFLOK'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

• Sara hastalığınız var ise

• Levofloksasin ve florokinolon grubu antibakteriyel ilaçlara karşı aşırı duyarlılığınız (alerji) var ise

• Florokinolon grubu antibakteriyel kullanımına bağlı tendon rahatsızlığı öykünüz var ise

• 18 yaşından küçük iseniz

• Hamile iseniz

• Emziren anne iseniz

• Karaciğer problemleriniz varsa

• Tanısı konmuş veya şüpheli konjenital uzamış QT sendromunuz veya Torsades de Pointes'iniz var ise

VOLEFLOK'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

• Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz aktivite eksikliğiniz var ise

• Kolit hastalığınız var ise ya da daha önce geçirdiyseniz

• Santral sinir sistemi şikayetleriniz ve konvülziyona eğiliminiz var ise

• Nonsteroidal antiinflamatuar ilaç ve fenbuten tedavisi veya konvülsiyon eşiğini düşürdüğü bilinen teofilin gibi bir ilaç ile birlikte kullanıyorsanız

• Psikotik rahatsızlığınız ya da psikiyatrik hastalık geçmişiniz varsa

• Azosilin, simetidin, probenesid, K vitamini, K vitamini antagonisti içeren veya antineoplastik ya da kortikosteroid grubu ilaçlar kullanıyorsanız

VOLEFLOK kullanırken uzun süre aşırı güneş ışığı ve solaryum gibi yapay ultraviole ışınları altında kalmayınız. Işığa karşı aşırı duyarlılığınız olabilir (güneş yanığına benzer reaksiyonlar). Fototoksisite görülürse VOLEFLOK kullanmayı kesiniz.

Tedavi sırası veya sonrasında şiddetli, ısrarlı, kanlı ishal ortaya çıkarsa VOLEFLOK kullanmayı kesiniz ve doktorunuzla konuşunuz. Bu ciddi bir barsak iltihabının (psödomembranöz enterokolit) belirtisi olabilir. Bu gibi durumlarda barsak hareketlerini engelleyen ilaçlar kullanmayınız.

Eğer şeker hastalığınız varsa ve VOLEFLOK kullanırken hipoglisemik reaksiyonlar (kan şekerinde düşme) oluşursa VOLEFLOK kullanmayı kesiniz. Doktorunuza ya da eczacınıza bildiriniz.

Tüberkülozun (verem) bakteriyolojik tanısı yapılırken ya da idrar, kan veya pıhtılaşma testleri (PT/INR) yaptırırken sağlık görevlisine VOLEFLOK kullandığınızı söyleyiniz.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

VOLEFLOK'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

VOLEFLOK'un yiyecekler ile herhangi bir etkileşimi bulunmamaktadır.

Hamilelik

• İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 VOLEFLOK gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

• Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

• İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 VOLEFLOK emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Araç ve makina kullanımı

Bazı yan etkileri konsantrasyonunuzu, refleks ve reaksiyon yeteneğinizi azaltabileceğinden motorlu taşıt veya iş makinesi kullanırken dikkatli olunuz.

VOLEFLOK'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün her bir flakonda (150 ml'lik dozunda) 531,31 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

VOLEFLOK, magnezyum gibi multivitamin katyonları içeren çözeltilerle birlikte aynı intravenöz yol üzerinden uygulanmamalıdır.

Varfarin ve VOLEFLOK beraber kullanıldığından kanama problemlerine neden olabilir. Eğer varfarin kullanıyorsanız doktorunuza ya da eczacınıza bilgi veriniz.

Teofilin ile birlikte kullanımı teofilin eliminasyon yarı ömründe uzama, serum düzeyinde yükselme ve teofiline bağlı yan etkilerde artış ile sonuçlanabilir.

Siklosporin ile birlikte levofloksasin kullanıldığında siklosporinin etkisi uzayabilir.

Probenesid ve simetidin böbrek fonksiyonlarını azaltabilir, bu nedenle levofloksasin ile birlikte kullanıldığında dikkatli olunuz.

Non-steroidal anti-inflamatuar ilaçlarla birlikte kullanıldığında santral sinir sistemi stimulasyonu ve konvülziyon nöbetleri artabilir.

Antidiyabetik ilaçlarla birlikte kullanıldığında hiperglisemi veya hipoglisemi görülebilir.

Tedavisi K vitamini antagonistleri ile yapılan hastalarda pıhtılaşma testleri dikkatle takip edilmelidir.

QT aralığını uzatan ilaçların (eritromisin, sisaprid, antipsikotikler, siklik antidepresanlar, Sınıf Ia ve III anti aritmikler) levofloksasinle birlikte kullanımından kaçınılmalıdır.

Azosilin, simetidin, probenesid, renal sekresyonu azaltarak levofloksasin düzeylerini arttırır.

Antineoplastik ajanlarla birlikte kullanımı levofloksasin düzeyini azaltabilir.

Kortikosteroidler ise tendon rüptürü riskini arttırabilir.

Levofloksasin tüberkülozun bakteriyolojik tanısında yalancı-negatif sonuçlara sebep olabilir. Levofloksasin ile tedavi sırasında idrarda opiatların veya porfirinlerin tayini yalancı pozitif sonuçlar verebilir. Bu nedenle bu maddelerin pozitif sonuçlarının daha fazla spesifik metotla teyit edilmesi gerekebilir.


ÖZET İLAÇ BİLGİSİ

Reçete Türü: Beyaz Reçeteli

Gebelik Kategorisi : C

Gebelik

İlacın gebelik kategorisi C’dir

İlaç Formu : Flakon

Geri Ödeyen Kurumlar:

SGK

Geri Ödeme Durumu - Ödenir


ÖZET İLAÇ KULLANIM BİLGİSİ

Kullanım Zamanı:

İlaç kullanım zamanı hakkında bilgi bulunmamaktadır.

Uygulama Yolu:

İlaç yetkilisi tarafından bilgi girilmemiştir.

Günlük Kullanım Şekli:

İlaç yetkilisi tarafından bilgi girilmemiştir.

Uygulama Süresi:

İlaç yetkilisi tarafından bilgi girilmemiştir.

İLACI DEĞERLENDİRİN

Değerlendirme yapabilmek için sisteme üye olmanız / giriş yapmanız gerekmektedir.

İLAÇ HAKKINDA SORU SORUN

Soru sorabilmek için sisteme üye olmanız / giriş yapmanız gerekmektedir.