VOLEFLOK 750 mg/150 ml IV infüzyon için steril apirojen çözelti içeren 1 flakon

Fiyat: 49.26 TL. (KDV Dahil) ( 05 Mayıs 2017 )

Firma: Koçak Farma

Barkod: 8699828690054

Eşdeğer: (17) Alternatif: (9)

KTKullanma Talimatı KÜBKısa Ürün Bilgisi

VOLEFLOK 750 mg/150 ml IV infüzyon için steril apirojen çözelti içeren 1 flakon - Nasıl Kullanılır

3.VOLEFLOK nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Doktorunuz hastalığınıza, enfeksiyonun tipi, şiddeti ve etken patojenin duyarlılığına bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

VOLEFLOK, günde tek doz veya iki kez uygulanabilir.

Böbrek fonksiyonu normal (kreatinin klerensi>50 ml/dakika) olan hastalar için doz şeması:

Uygulama yolu ve metodu

Damar yolu ile uygulanır.

VOLEFLOK, günde tek doz veya iki kez yavaş intravenöz infüzyon (60-90 dakika) ile maksimum 14 gün süreyle uygulanır. Bakteriyel kirlenmeyi önlemek için kauçuk tıpa delindikten hemen sonra (en geç 3 saat içinde) VOLEFLOK uygulanmalıdır. İnfüzyon süresince şişenin ışıktan korunmasına gerek yoktur. Bir defalık kullanım içindir. Kullanılmayan kısım atılır.

VOLEFLOK heparin veya alkali (sodyum hidrojen karbonat gibi) çözeltiler ile karıştırılmamalıdır.

VOLEFLOK sadece aşağıda belirtilen geçimli olduğu infüzyon solüsyonları ile karıştırılarak kullanılmalıdır:

-% 0.9 sodyum klorür çözeltisi

-% 5 dekstroz

-% 2.5 dekstroz, ringer çözeltisi içinde

- Parenteral beslenme için hazırlanmış kombinasyon çözeltileri (amino asitler, karbonhidratlar, elektrolitler)

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Karaciğer yetmezliğinde ve böbrek fonksiyonları yeterli düzeylerdeki yaşlılarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliği (kreatinin klerensi < 50 ml/ dakika) olan hastalar için doz şeması:

250mg/24saat

500mg/24saat

500mg/12saat

750mg/24saat

Kreatinin klerensi

ilk doz 250mg

ilk doz 500mg

ilk doz 500 mg

ilk doz 750mg

50-20 ml/dk

Sonra:

125 mg/24saat

Sonra:

250 mg/24saat

Sonra:

250 mg/12saat

Sonra:

750 mg/48saat

19-10 ml/dk

Sonra:

125 mg/48saat

Sonra:

125 mg/24saat

Sonra:

125 mg/12saat

Sonra:

500 mg/48saat

< 10 ml/dk (Hemodiyaliz ve sürekli ambulatuvar peritoneal diyaliz ile birlikte)**

Sonra:

125 mg/48saat

Sonra:

125 mg/24saat

Sonra:

125 mg/24saat

Sonra:

500 mg/48saat

** Hemodiyalizi takiben veya sürekli ambulatuvar peritoneal diyalizde ek bir doza gerek yoktur.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliğinde doz ayarlamasına gerek yoktur

•Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

•İlacınızı her gün aynı saatte almayı unutmayınız.

•Doktorunuz VOLEFLOK ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz. Çünkü doz aksatılması veya tedavinin tam olarak tamamlanmaması çabuk iyileşme etkisini azaltır ve bakterilerin direnç kazanarak, VOLEFLOK ya da diğer antibiyotiklerle tedavi edilmelerini engelleyebilir.

Eğer VOLEFLOK 'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla VOLEFLOK kullanırsanız

VOLEFLOK'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

VOLEFLOK'un fazla alınması ile konfüzyon, baş dönmesi, şuur kaybı ve konvülziyon ile gastrointestinal sistem reaksiyonları, bulantı ve mukoza erozyonu görülebilir.

VOLEFLOK'i kullanmayı unuttuysanız

Almanız gereken dozu unutursanız hatırladığınız en kısa zamanda ancak bir sonraki dozunuza yakın değilse alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

VOLEFLOK ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

VOLEFLOK ile tedaviniz sonlandıktan hemen sonra veya birkaç hafta sonra şiddetli ishal şikayetiniz oluşuyor ise hemen doktorunuz ile konuşunuz.

Doktorunuz tarafından belirtilmedikçe, VOLEFLOK tedavisini durdurmayınız. VOLEFLOK tedavisini durdurmak hastalığınızın daha kötüye gitmesine yol açabilir.


ÖZET İLAÇ BİLGİSİ

Reçete Türü: Beyaz Reçeteli

Gebelik Kategorisi : C

Gebelik

İlacın gebelik kategorisi C’dir

İlaç Formu : Flakon

Geri Ödeyen Kurumlar:

SGK

Geri Ödeme Durumu - Ödenir


ÖZET İLAÇ KULLANIM BİLGİSİ

Kullanım Zamanı:

İlaç kullanım zamanı hakkında bilgi bulunmamaktadır.

Uygulama Yolu:

İlaç yetkilisi tarafından bilgi girilmemiştir.

Günlük Kullanım Şekli:

İlaç yetkilisi tarafından bilgi girilmemiştir.

Uygulama Süresi:

İlaç yetkilisi tarafından bilgi girilmemiştir.

İLACI DEĞERLENDİRİN

Değerlendirme yapabilmek için sisteme üye olmanız / giriş yapmanız gerekmektedir.

İLAÇ HAKKINDA SORU SORUN

Soru sorabilmek için sisteme üye olmanız / giriş yapmanız gerekmektedir.