XARELTO 10 mg 30 tablet

Fiyat: 181.23 TL. (KDV Dahil) ( 05 Mayıs 2017 )

Firma: Bayer

Barkod: 8699546090082

Eşdeğer: (0) Alternatif: (3)

KTKullanma Talimatı KÜBKısa Ürün Bilgisi

XARELTO 10 mg 30 tablet - Kullanmadan Önce

2.XARELTO kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

XARELTO'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

• İlacın içindeki maddelerden birine karşı alerjiniz varsa,

• Aşırı kanamanız varsa (beyin kanaması, mide kanaması gibi),

• Kanama riskini arttıran nitelikte bir karaciğer hastalığınız varsa,

• Hamileyseniz veya emziriyorsanız.

XARELTO'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

- Orta ve ciddi derecede böbreklerinizden rahatsız iseniz;

- Orta derecede karaciğer rahatsızlığınız var ise;

- Kanama riskini arttıran aşağıdaki durumlardan birine sahipseniz:

- Kanama bozuklukları

- Kontrol altına alınamayan ciddi yüksek tansiyon

- Mide veya bağırsakta aktif ya da yakın dönemde geçirilmiş ülser

- Gözün arkasındaki kan damarlarında problem (retinopati)

- Yakın dönemde geçirilmiş beyin kanaması (kafa içi ya da beyin içi kanama)

- Beyin ve omurilik damarlarında problem

- Yakın dönemde geçirilmiş beyin, omurilik ya da göz ameliyatı

Eğer ameliyatınızda omurga içine bir kateter (vücuda ilaç vermek ya da sıvı vermek ve almak için kullanılan özel bir tüp) ya da enjeksiyon uygulanıyorsa (örneğin anestezi ya da ağrının azaltılması için):

- Enjeksiyonun uygulanması öncesinde ve sonrasında ya da kateterin çıkartılmasından sonra XARELTO'yu doktorunuzun belirlediği zamanlarda almanız çok önemlidir.

- Bacaklarınızda uyuşma ya da güçsüzlük, anestezi sonrasında bağırsak ya da idrar yollarında bir problem meydana gelirse, acilen doktorunuza bildiriniz. Acil bir önlem alınması gereklidir.

XARELTO kalça kırığı ameliyatı geçiren hastalarda önerilmemektedir. 18 yaş altı çocuklarda XARELTO kullanımı önerilmemektedir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

XARELTO'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Xarelto yemeklerle birlikte ya da ayrı kullanılabilir.

Hamilelik

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. XARELTO, hamilelerde kullanılmamalıdır.

Hamile kalma ihtimaliniz varsa ancak etkili bir korunma yöntemiyle birlikte kullanılabilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. XARELTO, emziren annelerde kullanılmamalıdır.

Araç ve makina kullanımı

XARELTO baş dönmesi ya da bayılma gibi yan etkilere neden olabilir. Bu gibi belirtileriniz var ise araç ya da makine kullanmamalısınız. XARELTO için bu yan etkiler yaygın değildir (bakınız "4. Olası yan etkiler nelerdir?" bölümü).

XARELTO'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

XARELTO laktoz içerir. Eğer doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (tahammülsüzlüğünüz) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Kanama riskinde artış nedeniyle XARELTO'nun;

• Mantar tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (azol grubu antimikotikler, örn. ketokonazol),

• AIDS tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (HIV proteaz inhibitörleri, örn. ritonavir) ile birlikte kullanılması önerilmemektedir.

XARELTO'nun etkisini artırabilen ilaçlar:

• Antibiyotik olarak kullanılan eritromisin, klaritromisin

• Kan pıhtılaşmasını önlemek için kullanılan diğer ilaçlar (örn: enoksaparin ya da klopidogrel)

• Ağrı kesici olarak kullanılan naproksen

Eğer doktorunuz mide ya da bağırsağınızda ülser oluşma riski saptarsa, ülser için profilaktik bir tedavi uygulamaya karar verebilir.

XARELTO'nun etkisini azaltabilen ilaçlar:

• Antibiyotik olarak kullanılan rifampisin

• Sara hastalığında kullanılan fenitoin, karbamazepin, fenobarbital

• Depresyon tedavisinde kullanılan kantaron otu (St. John bitkisi)

XARELTO'nun etkisini azaltabilen ya da arttırabilen bu ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız, XARELTO'yu kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

XARELTO ile etkileşmediği belirlenmiş olan ilaçlar:

• Midazolam (çeşitli durumlarda kullanılan bir uyku ilacı),

• Digoksin (kalp ilacı),

• Atorvastatin (kolesterol ilacı)

• Ranitidin, aluminyum hidroksit/magnezyum hidroksit (mide ilaçları)

• Asetilsalisilik asit (Aspirin)


ÖZET İLAÇ BİLGİSİ

Reçete Türü: Beyaz Reçeteli

Gebelik Kategorisi : C

Gebelik

İlacın gebelik kategorisi C’dir

İlaç Formu : Tablet

Geri Ödeyen Kurumlar:

SGK

Geri Ödeme Durumu - Ödenmez


ÖZET İLAÇ KULLANIM BİLGİSİ

Kullanım Zamanı:

İlaç kullanım zamanı hakkında bilgi bulunmamaktadır.

Uygulama Yolu:

İlaç yetkilisi tarafından bilgi girilmemiştir.

Günlük Kullanım Şekli:

İlaç yetkilisi tarafından bilgi girilmemiştir.

Uygulama Süresi:

İlaç yetkilisi tarafından bilgi girilmemiştir.

İLACI DEĞERLENDİRİN

Değerlendirme yapabilmek için sisteme üye olmanız / giriş yapmanız gerekmektedir.

İLAÇ HAKKINDA SORU SORUN

Soru sorabilmek için sisteme üye olmanız / giriş yapmanız gerekmektedir.