ZOMETA IV 4 mg 1 flakon

Fiyat: 336.26 TL. (KDV Dahil) ( 05 Mayıs 2017 )

Firma: Novartis

Barkod: 8699504790559

Eşdeğer: (25) Alternatif: (9)

KTKullanma Talimatı KÜBKısa Ürün Bilgisi

ZOMETA IV 4 mg 1 flakon - Özel Uyarılar

Hastalar Zometa uygulamasından önce yeterince hidrate olmaları açısından değerlendirilmelidirler. Zometa tedavisine başlandıktan sonra, serum kalsiyum, fosfat ve magnezyum düzeyleri, serum kreatinin gibi standart hiperkalsemi ile ilişkili metabolik parametreler dikkatle izlenmelidir. Hipokalsemi, hipofosfatemi ya da hipomagnezemi oluşursa, kısa vadeli destek tedavisi gerekli olabilir. Bifosfonatların böbrek fonksiyon bozukluğu raporlarıyla ilişkisi vardır. Böbrek fonksiyonunda kötüleşme potansiyelini arttırabilecek faktörler, önceden mevcut böbrek bozukluğu ve 8 mg dozunda kronik olarak Zometa uygulanması ya da halen önerilmekte olandan daha kısa bir infüzyonun kullanılmasını içermektedir. Daha seyrek olsa da, önerilen dozlarda kronik Zometa uygulaması yapılan bazı hastalarda serum kreatininde artış da ortaya çıkabilir. Zometa ile tedavi sırasında kişisel risk faktörleri de dikkate alınarak böbrek fonksiyonu uygun bir şekilde takip edilmeli ve böbrek fonksiyonunda bozulma kanıtı gösteren hastalar, Zometa ile tedaviye devam edilmesinin olası yararlarının, ortaya çıkabilecek riskleri aşıp aşmadığı da göz önüne alınarak uygun bir şekilde değerlendirilmelidir. Zometa’nın da dahil olduğu bifosfonatların böbrek fonksiyonu üzerindeki potansiyel etkileri açısından bakıldığında, başlangıçta ciddi böbrek bozukluğu (serum kreatinini > 400 µmol/L ya da >4.5 mg/dL) bulunan hastalarla ilgili yoğun klinik güvenilirlik verilerinin olmaması ve başlangıçta ciddi böbrek bozukluğu (kreatinin klerensi < 30 mL/dak) olan hastalarla ilgili sınırlı farmakokinetik verilerin bulunması nedeniyle bu hasta grubunda Zometa önerilmemektedir. Ağır karaciğer yetersizliği olan hastalardaki klinik veriler sınırlı olduğundan bu hasta grubu için spesifik öneriler vermek mümkün değildir. Kalp yetmezliği riski olan hastalarda aşırı hidratasyondan sakınılmalıdır. Zometa’ nın pediyatrik hastalarda güvenilirliği ve etkinliği belirlenmemiştir. Gebelik ve Emzirme Döneminde kullanımı Gebelik kategorisi D’dir. İnsan gebeliğinde yeterli mevcut deneyim olmadığından, anneye yararın fetusa riskten ağır bastığı durumlar dışında Zometa gebelik sırasında kullanılmamalıdır. Zometa’nın insan sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden, Zometa emziren kadınlar tarafından kullanılmamalıdır. Bununla birlikte, hem bifosfonatların gastrointestinal yoldan emiliminin kötü olduğu, hem de süte geçen bifosfonat olduğu takdirde bunun bifosfonat-kalsiyum kompleksi olarak atılacağı ve bu kompleksin de genel olarak emilemez kabul edildiği göz önüne alınmalıdır. Araç ve makine kullanma yeteneği üzerine etkileri Araç ve makine kullanma yeteneği üzerine etkileri ile ilgili hiçbir çalışma yapılmamıştır.

ZOMETA IV 4 mg 1 flakon - Kontredikasyonlar

Zometa i.v. infüzyon için toz içeren flakon, zoledronik asit, diğer bifosfonatlar veya Zometa formülasyonu içindeki yardımcı maddelerin herhangi birine karşı klinikte anlamlı aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir.


ÖZET İLAÇ BİLGİSİ

Reçete Türü: Beyaz Reçeteli

Gebelik Kategorisi : D

Gebelik

İlacın gebelik kategorisi D’dir

İlaç Formu : Flakon

Geri Ödeyen Kurumlar:

SGK

Geri Ödeme Durumu - Ödenir


ÖZET İLAÇ KULLANIM BİLGİSİ

Kullanım Zamanı:

İlaç kullanım zamanı hakkında bilgi bulunmamaktadır.

Uygulama Yolu:

İlaç yetkilisi tarafından bilgi girilmemiştir.

Günlük Kullanım Şekli:

İlaç yetkilisi tarafından bilgi girilmemiştir.

Uygulama Süresi:

İlaç yetkilisi tarafından bilgi girilmemiştir.

İLACI DEĞERLENDİRİN

Değerlendirme yapabilmek için sisteme üye olmanız / giriş yapmanız gerekmektedir.

İLAÇ HAKKINDA SORU SORUN

Soru sorabilmek için sisteme üye olmanız / giriş yapmanız gerekmektedir.