ZOMETA IV 4 mg 1 flakon

Fiyat: 336.26 TL. (KDV Dahil) ( 05 Mayıs 2017 )

Firma: Novartis

Barkod: 8699504790559

Eşdeğer: (25) Alternatif: (9)

KTKullanma Talimatı KÜBKısa Ürün Bilgisi

ZOMETA IV 4 mg 1 flakon - Olası Yan Etkiler

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi ZOMETA IV’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

ZOMETA’nın kullanılması sonucunda aşağıda belirtilen yan etkiler ortaya çıkabilir:

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın Yaygın

Yaygın olmayan

Seyrek

görülebilir.

Çok seyrek Sıklığı bilinmeyen

:10 hastanın en az l’inde görülebilir.

:10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir. :100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

: 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla

: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

:Eldeki veriler ile belirlenemeyecek kadar az hastada görülebilir.

Çok yaygın:

• Kanda düşük fosfat düzeyi

Yaygın:
 • Baş ağrısı ve ateş, yorgunluk, güçsüzlük, sersemlik, ürperme ve kemik, eklem ve kasağrısından oluşan grip benzeri belirtiler. Bu yan etkilerin çoğu özel bir tedavigerektirmez ve belirtileri kısa zaman içinde kaybolur (bir kaç saat veya gün)
 • Kusma, mide bulantısı ve iştah kaybı gibi mide ve bağırsak tepkileri
 • Konjonktivit (bir çeşit göz iltihabı)
 • Kırmızı kan hücrelerinin sayısının düşmesi (anemi)
 • Şiddetli böbrek bozukluğu (doktorunuz tarafından belirli spesifik testlerlebelirlenecektir)
 • Kanda kalsiyum düzeyinin düşmesi
 • Kemik ağrısı, miyalji (kas ağrısı), artralji (eklem ağrısı), genel vücut ağrısı
 • Yaygın olmayan:
 • Ağızda, dişlerde ve/veya çene kemiğinde ağrı, ağzın içinde şişmiş ve iyileşmeyenyaralar, çenede uyuşma ya da ağırlık hissi veya herhangi bir dişin sallanması. Bunlarçenede kemik hasarının (osteonekroz) belirtileri olabilir. ZOMETA ile tedavinizsırasında veya tedaviyi durdurduktan sonra bunlar gibi belirtileri yaşarsanızdoktorunuza ya da diş hekiminize haber veriniz.
 • Menopoz (adetten kesilme) sonrası osteoporoz tedavisi için zoledronik asit alanhastalarda düzensiz kalp atışı [atriyal fıbrilasyon (kalpte bir çeşit atım bozukluğu)]görülmüştür. Zoledronik asitin bu düzensiz kalp ritmine neden olup olmadığı halenaçıklanmamış olmasına rağmen eğer zoledronik asit aldıktan sonra bu tip belirtileriyaşarsanız bunu doktorunuza bildiriniz.
 • Şiddetli aleıjik reaksiyon; nefes darlığı, başlıca yüz ve boğazda şişme
 • Aşırı duyarlılık reaksiyonları
 • Düşük kan basıncı
 • Göğüs ağrısı
 • Uygulama bölgesinde deri reaksiyonları (kızarma ve şişme), döküntü, kaşıntı
 • Yüksek kan basıncı, nefes darlığı, baş dönmesi, endişe, uyku bozuklukları, tadduyusunda bozulma, titreme, ellerde ya da ayaklarda karıncalanma veya uyuşma, ishal,kabızlık, karın ağrısı, ağız kuruluğu, öksürük
 • Beyaz kan hücrelerinin ve kan pulcuklarının sayısının azalması
 • Kanda magnezyum ve potasyum düzeyinin düşük olması (Doktorunuz bu düzeyleriizleyecektir ve gerekli tebirleri alacaktır)
 • Kilo artışı
 • Terlemenin artması
 • Uykulu olma hali
 • Bulanık görme, göz yaşarması, gözde ışığa hassasiyet
 • Bayılma, gevşeme ve yere kapaklanmanın eşlik ettiği aniden gelen üşüme hissi
 • Ürtiker (kaşıntılı ve döküntülü deri reaksiyonu, kurdeşen)
 • Dispepsi (hazımsızlık ve ekşimenin eşlik ettiği mide ağrısı)
 • Stomatit (ağız içinde yangı)
 • Akut böbrek yetmezliği, hematüri (idrarda kırmızı kan hücreleri bulunması), proteinüri(idrarda protein bulunması)
 • Asteni (Yorgunluk, bitkinlik)
 • İshal
 • Kabızlık
 • Karın ağrısı
 • Seyrek:
 • Düşük kalsiyum seviyesinin bir sonucu olarak: düzensiz kalp atışı (hipokalsemiyesekonder kardiyak aritmi)
 • Yavaş kalp atışı
 • Zihin karışıklığı
 • Özellikle osteoporoz için uzun süreli tedavi gören hastalarda uyluk kemiğindeolağandışı bir kırık görülebilir. Uyluğunuz, kalçanız veya kasığınızda ağrı, güçsüzlükveya rahatsızlık hissediyorsanız doktorunuzu arayınız, bu uyluk kemiğinde olası birkırığın erken belirtisi olabilir.
 • Akciğer dokusunun iltihabı (akciğerlerdeki hava kesecikleri etrafındaki dokununiltihabı)
 • Eklem ağrısı ve şişliğini içeren grip benzeri belirtiler
 • Gözde ağrılı kızarıklık ve/veya şişme (üveit)
 • • Hiperkalemi (kanda potasyum düşüklüğü)

  • Hipernatremi (Kanda sodyum yüksekliği)

 • Anjiyoödem (deri ve mukozaların ani başlangıçtı yerel ödemi)
 • Pansitopeni (tüm kan hücrelerinde azalma hali)
 • Çok seyrek:
 • Düşük kan basıncına bağlı olarak bayılma
 • Seyrek olarak iş görme kaybına neden olan şiddetli kemik, eklem ve kas ağrısı
 • Düşük kalsiyum seviyesinin bir sonucu olarak: nöbet, hissizlik ve tetani (düşükkalsiyum seviyesine bağlı)
 • Episklerit (Gözün beyaz kışımı ve göz kapağı içi arasında kalan damarlı episkleratabakasının yangısı)
 • Kulak ağrınız, kulak akıntınız ve/veya kulak enfeksiyonunuz varsa doktorunuzlakonuşunuz. Bunlar kulakta kemik hasarının belirtileri olabilir.
 • Yan etkilerin raporlanması

  Zometa 4 mg için advers reaksiyonların sıklığı temel olarak kronik tedaviden elde edilen verilere dayanmaktadır. Zometa ile advers etkiler genellikle hafif ve geçicidir ve diğer bifosfonatlar ile bildirilenlere benzerdir. Zometa ya da pamidronat 90 mg alan hastaların yaklaşık üçte birinde bu reaksiyonların oluşması beklenebilir. İntravenöz uygulamada en sık grip-benzeri bir sendrom ortaya çıkmış, hastaların yaklaşık % 9’unda kemik ağrısı, ateş, yorgunluk ve rigor ile seyreden bu durum saptanmıştır. Hastaların yaklaşık % 3’ünde nadir artralji ve miyalji vakaları bildirilmiştir. Sıklıkla, böbrekle kalsiyum atılımındaki azalma, hastaların yaklaşık % 20’sinde serum fosfat düzeylerinde asemptomatik ve tedavi gerektirmeyen bir düşüş oluşturmaktadır. Hastaların yaklaşık % 3’ünde serum kalsiyumu asemptomatik hipokalsemik düzeylere düşebilir. Zometa intravenöz infüzyonunu takiben, bulantı (% 5.8) ve kusma (% 2.6) gibi gastrointestinal reaksiyonlar bildirilmiştir. Hastaların % 1’inden daha azında infüzyon yerinde kızarıklık veya şişme ve/veya ağrı gibi lokal reaksiyonlar da gözlemlenmiştir. Zometa 4 mg ile tedavi edilen hastaların % 1.5’inde anoreksi bildirilmiştir. Az sayıda döküntü ya da kaşıntı vakası gözlenmiştir. Diğer bifosfonatlarla olduğu gibi, yaklaşık %1’inde konjonktivit vakaları bildirilmiştir. Böbrek fonksiyonunun bozulmasıyla ilgili bazı raporlar vardır (% 1.2), bununla birlikte, bu hasta popülasyonundaki diğer risk faktörleri de bu duruma yol açmış olabilirler. Maligniteye bağlı hiperkalsemi durumunda, hafifçe daha yüksek olan ve ciddi hastalıkları bulunan bu popülasyondaki diğer yanıltıcı faktörlerle açıklanabilen, böbrek fonksiyonu bozukluğu (% 3.1) ve hipokalsemi (% 6) dışında, 8 mg’lık tedavi tekrarı dozuyla ortaya çıkan advers ilaç reaksiyonlarının sıklığı, 4 mg’lık kronik uygulamaya benzerdir . Aşağıda bildirilen advers ilaç reaksiyonları, daha çok zoledronik asit ile kronik tedavi uygulanmış klinik çalışmalardan elde edilmiştir. Sıklık ölçeği: Çok yaygın (≥1/10), yaygın (≥1/100, <1>


  ÖZET İLAÇ BİLGİSİ

  Reçete Türü: Beyaz Reçeteli

  Gebelik Kategorisi : D

  Gebelik

  İlacın gebelik kategorisi D’dir

  İlaç Formu : Flakon

  Geri Ödeyen Kurumlar:

  SGK

  Geri Ödeme Durumu - Ödenir


  ÖZET İLAÇ KULLANIM BİLGİSİ

  Kullanım Zamanı:

  İlaç kullanım zamanı hakkında bilgi bulunmamaktadır.

  Uygulama Yolu:

  İlaç yetkilisi tarafından bilgi girilmemiştir.

  Günlük Kullanım Şekli:

  İlaç yetkilisi tarafından bilgi girilmemiştir.

  Uygulama Süresi:

  İlaç yetkilisi tarafından bilgi girilmemiştir.

  İLACI DEĞERLENDİRİN

  Değerlendirme yapabilmek için sisteme üye olmanız / giriş yapmanız gerekmektedir.

  İLAÇ HAKKINDA SORU SORUN

  Soru sorabilmek için sisteme üye olmanız / giriş yapmanız gerekmektedir.