ZYZAPIN 20 mg 56 film tablet

Fiyat: 344.1 TL. (KDV Dahil) ( 05 Mayıs 2017 )

Firma: Biofarma

Barkod: 8699578095352

Eşdeğer: (20) Alternatif: (108)

KTKullanma Talimatı KÜBKısa Ürün Bilgisi

ZYZAPIN 20 mg 56 film tablet - Özel Uyarılar

Genel Bilgi

Dar açılı glokomda kontrendikedir. Prostat hipertrofisi, paralitik ileus vb. durumlarda dikkatle kullanılmalıdır. Parkinson hastalığında dopamin agonistlerine bağlı psikoz tedavisinde kullanılmaz. Diyabetli hastalar hiperglisemi yönünden izlenmelidir. Nöbet öyküsü olanlarda dikkatli kullanılmalıdır. Lipid düzeylerinde değişikliklere yol açabilir. Tedavi sırasında ALT ve AST yükselmeleri yakından izlenmeli ve doz azaltılması düşünülmelidir. Kemik iliği depresyonu, hipereozinofili ve miyeloproliferatif hastalığı olanlarda dikkatle kullanılmalıdır. Gebelerde ancak zorunlu hallerde ve yarar/zararları dikkate alınarak kullanılmalıdır. Emzirenlerde kullanılmaz. Oluşabilecek uyuşukluk nedeni ile araç kullanan hastalar uyarılmalıdır. Alkol, SSS'ye etkili ilaçlar, levodopa, dopamin, fluvoksamin ve karbamazepinle birlikte dikkatli kullanılmalıdır. Aktif karbonla aralarında en az 2 saatlik süre olmalıdır. Somnolans, vücut ağırlığında artış, eozinofili, prolaktin, kolesterol, glukoz ve trigliserit düzeylerinde artış, glukozüri, baş dönmesi, iştah artması, periferik ödem, ortostatik hipotansiyon, akatizi, parkinsonizm, diskinezi, döküntü, asteni ve yorgunluk gibi yan etkiler görülebilir. Özel uyarı: Demansa bağlı psikoz ve/veya davranış bozukluklarının tedavisinde kullanılması onaylanmamıştır. Bu hasta grubunda kullanıldığında serebrovasküler olaylarda ve mortalitede artış görülebileceğinden kullanılması önerilmez. Pediatri: 13 yaşından küçük çocuklarda kullanılmaz. Gebelik KategorisiC (Tüm Gebelik Dönemi Boyunca) Araç Kullanma EtkisiAraç kullananlarda dikkatli kullanılmalıdır.


ÖZET İLAÇ BİLGİSİ

Reçete Türü: Beyaz Reçeteli

Gebelik Kategorisi

Gebelik

İlacın gebelik kategorisi belirtilmemiştir.

İlaç Formu : Tablet

Geri Ödeyen Kurumlar:

SGK

Geri Ödeme Durumu - Ödenmez


ÖZET İLAÇ KULLANIM BİLGİSİ

Kullanım Zamanı:

İlaç kullanım zamanı hakkında bilgi bulunmamaktadır.

Uygulama Yolu:

İlaç yetkilisi tarafından bilgi girilmemiştir.

Günlük Kullanım Şekli:

İlaç yetkilisi tarafından bilgi girilmemiştir.

Uygulama Süresi:

İlaç yetkilisi tarafından bilgi girilmemiştir.

İLACI DEĞERLENDİRİN

Değerlendirme yapabilmek için sisteme üye olmanız / giriş yapmanız gerekmektedir.

İLAÇ HAKKINDA SORU SORUN

Soru sorabilmek için sisteme üye olmanız / giriş yapmanız gerekmektedir.